Umut Koç
Umut Koç
E Posta
Telefon
Askeri Durum
Medeni Durum
Ehliyet
: [email protected]
: 0535 960 32 41
: Yapıldı
: Bekar
: B + A2
Eğitim
2008 - 2012 Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Bölümü
2004 - 2008 Şükran Ülgezen Anadolu Meslek Lisesi
Grafik Tasarım Bölümü
Deneyimler
2013 -
Arasta İletişim - Jr. Art Director
2012 - 2013 Son Nokta Reklam - Jr. Art Director
2011 -2012
Webgrup Ajans - stajer
Etkinlikler
2011 - 2012 IAA Uluslararası Reklamcılık Derneği Üniversiteler Arası
Reklam Yarışması 4.lüğü. (Çevre Dostu İGDAŞ Kampanyası)
2011 - 2012 Sosyal sorumluluk projesi, Işık engel tanımaz (engelli’lerle workshop çalışması)
2010 - 2011 Liseler arası düzenlenen “Şiddete Hayır” workshop çalışmasında eğitmenlik
2009 - 2010 33. FISEA Uluslararası Exlibris kongresi (yardımcı)
2009 -2010
29. GMK Grafik Ürünleri Sergisi “Benim İstanbul’um”
Bilgisayar Programları
Adobe İllustrator
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe After Effect
Frehand MX
-çok iyi
-çok iyi
-çok iyi
-iyi
-çok iyi
Yabancı Dil
İngilizce -İyi
İlgili Alanları
Fotoğraf, Sinema, Linol, Gravür, Litografi, Futbol, Fitness.
Logolar
1. Paragon Emlak Logo Çalışması
2. Mehmet Çelik İnşaat Logo Çalışması
3. Şehzade Restaurant Logo Çalışması
Logolar
1. Essen Mobilya Logo Çalışması
2. Galatea Jazz Bar Logo Çalışması
3. Ramazan Beyazkaya Spor Okulu Logo Çalışması
İlan
UYDURMA!
Kusursuz uyumla tam performans için
ORİJİNAL YEDEK PARÇA kullan.
Otokar Yedek Parça İlanı
İlan
Türkiye’nin
Kara Sistemleri Üreticisi
ARMA 8x8
ALTAY
www.otokar.com.tr
TULPAR
/OtokarSavunmaSanayi
Otokar Askeri İlanı
ARMA 8x8
/OtokarAS
COBRA ||
COBRA
URAL
İlan
Superior Mobility
under Protection
APV
COBRA
ARMA 6X6
URAL
ARMA 8X8
COBRA II
Otokar Askeri İlanı
İlan
"AYRAMÍNÍZÞKUTLU
YOLUNUZÞAlÍKÞOLSUN.
Otokar Ticari İlanı
İlan
DORUK T
$~Ý~KÞIÝLETMEÞGIDERLERIYLEÞHESAPLÍÞ
GENIÝÞIlÞHACMIYLEÞKONFORLUÞ$ORUKÞ4Þ
TURIZMÞYOLCUÞTAÝÍMACÍLÍÙÍNDA
LIDERLERINÞTERCIHI
Otokar Ticari İlan
İlan
3ULTANÞ3³DEÞÞYOLCUÞKAPASITESIÞARTÍKÞSTANDART
ÛÝLETMEÞGIDERLERIÞD~Ý~KÞDAYANÍKLÍÞ3ULTANÞ3ÞÞYOLCUÞ
KAPASITESIYLEÞDAHAÞlOKÞYOLCUYUÞDAHAÞHESAPLÍÞTAÝÍMANÍZÍÞSAÙLAR
(ERÞIHTIYACAÞUYGUNÞÞYOLCUDANÞÞYOLCUÞKAPASITESINEÞSAHIPÞ3ULTANÞ3
3ULTANÞ-AXIÞVEÞ3ULTANÞ-EGA³YÍÞGyRMEKÞIlINÞSIZIÞDEÞYETKILIÞSATÍCÍLARÍMÍZAÞBEKLIYORUZÞ
3ULTANÞ3ÞÞYOLCUÞÞÞHOSTESÞÞÞS~R~C~ÞKAPASITESINEÞSAHIPTIR
Otokar Ticari İlan
İlan
BODRUM’DA
YOLCULUĞUN
MEGA HÂLİ…
ŎŁŎÁÏ·ÁĔÊÌ»¿ŁÂ»Êû½¿º»È»ȿÏ»
»ÁÅÄÅÿÁËÂÊ·Ä»½·Ƒʸʿʷ
ÃÅÊÅȽŎ¹ŎÌ»
ʽʿʿÃƠ¿ÁÊÅÈÁº»Ą»È¿Ï»ȷÃƷ·ÈĔÄËÉÊ·ÉĔƔ
Otokar Ticari İlan
İlan
34 BSW 2014
N
I
T
A
Y
A
H
R
A
K
O
T
O
(
'
1
ú
5
(
<
+(5
NILIKLERE
9ARÍMÞASÍRDÍRÞYE
ÍYORUZ
ANÍMÍZLAÞYAKLAÝ
EC
EY
ILKÞG~NK~ÞH
ACÍLÍÙÍNAÞYyNELIK
ÞVEÞSERVISÞTAÝÍM
DEÞYOLÞALÍYORUZ
ÜEHIRIlIÞTURIZM
AYATÍNÞHERÞYERIN
ÞH
RLA
LA
Al
AR
IZÞ
~RETTIÙIM
BULUÝTURUYOR
ULUÙUÞG~VENLEÞ
(ERKESÞIlINÞYOLC
Z
ÞDyN~ÝT~R~YORU
HIZMETIÞKONFORA
ANÞTANÍMAKÞVE
"IZIÞDAHAÞYAKÍND
ÞIlIN
ÍMÍZÍÞINCELEMEK
YEPYENIÞARAlLAR
IYEÞ&UARͳNA
"USWORLDÞ4~RK
.
sizi de bekleriz
34 BSW 2014
444 6857 (444 OTKR)
www.otokar.com.tr
Otokar Ticari İlan
/OtokarTicariAraclar
/OtokarAS
Busw
Türkiy orld
e’deyiz
Salo
Stant: n:1
A07
İlan
Maksimum uyum…
3ADECEÞKARAYOLUNDAÞDEÙILÞDEMIRYOLUNDAÞDAÞSIZLERLEYIZ
,IDERÞLOJISTIKÞFIRMALARÍNÍNÞTERCIHIÞULUSLARARASÍÞSTANDARTLARDAÞDEMIRYOLUÞ
TAÝÍMACÍLÍÙÍNAÞUYGUNÞTREYLERIMIZIÞSElINÞ/TOKARÞUZMANLÍÙÍNÍNÞFARKÍNÍÞYAÝAYÍN
Otokar Ticari İlan
İlan
'HSRVLWHLüL
büyüttü!
ÞMETREÞKATÞY~KSEKLIÙIÞÞMETREÞAKSÞARALÍÙÍYLA
$EPOSITEÞ/FIS³TEÞIÝINIZIÞB~Y~TMEKÞIlINÞHERÞÝEYÞHAZÍR
Sinpaş İan
İlan
2AHATLAYÍN
ÞMETREÞKATÞY~KSEKLIÙIÞÞMETREÞAKSÞARALÍÙÍYLA
$EPOSITEÞ/FIS³TEÞIÝINIZIÞB~Y~TMEKÞIlINÞHERÞÝEYÞHAZÍR
Sinpaş İan
İlan
Ofisinizi nasıl alırdınız?
4~RKIYE³NINÞILKÞ!ÞYATAYÞIÝÞVEÞYAÝAMÞMERKEZIÞ
&LATOFIS³TEÞSIZÞDEÞYERINIZIÞALÍNÞ'ERlEKÞBIRÞYATAYÞOFISINÞFARKÍNÍÞIÝINIZDEÞYAÝAYÍN
+Û2!,!-!Þ6%Þ!92).4),)Þ"Û,'ÛÞÛaÛ.
444 1 770
WWWFLATOFISCOMTR
BIRÞ3INPAÝÞIÝTIRAKIDIRÞÞÞÞ\ÞÞÞÞÞÞWWWM~LKCOMTRÞÞÞÞ\ÞÞÞÞÞÞWWWSINPASCOMTR
Sinpaş İan
Poster
Otokar’da
Ses Getirecek
Atölye!
:FUFOF˘JOFWFLVMB˘‘OBHàWFOJZPSTBOTFOEF3JUJN"UÚMZFTJFULJOMJ˘JNJ[FHFM
HàOFEJOBNJLCB̄MBFOFSKJOFFOFSKJLBU
(WNLQOLN3URJUDP×
7àDVU3JUJN"UÚMZFTJ
½˘MF:FNF˘J#BIÎFEF#BSCFLà
ł̄CB̄‘
Otokar Poster
ALQI
S
L
LÜ LQDV×|
Y UHWLP%
2E
Uh
H\OH
7U
Poster
Ailenizin
Akademisi Açıldı!
0UPLBS"JMF"LBEFNJTJBJMFOJ[JOCJSÎPLLPOVEBJIUJZBD‘PMBCJMFDF˘JF˘JUJNMFSJÎJO
TJ[JCFLMJZPS&˘JUJNMFSEFOZBSBSMBOBCJMNFLJÎJO0UPLBS"JMF"LBEFNJTJOJUBLJQFEJO
łML&˘JUJN&ZMàM
LCV: Umut Koç
Otokar Poster
Katalog
Okulyapı Katalog
Katalog
Okulyapı Katalog
Katalog
Otokar Askeri Katalog
Katalog
Sinpaş İş Modern Katalog
Dosya
www.mulkyatirim.com.tr
Mülk Gayrimenkul Yatırım Dosya
Araç Giydirme
Otokar Araç Giydirme
Araç Giydirme
Otokar Araç Giydirme
Fuar Giydirme
Otokar Fuar Çalışması
Fuar Giydirme
Otokar Fuar Çalışması
Piktogram
Arkeoloji Müzesi Piktogramları
Piktogram
Görsel sanatlar
Arkeoloji Müzesi Piktogramları
İlan
Dede Şarapları Etiket Çalışması
İlan
Serbest İlan Çalışması
Takvim
Serbest Takvim Çalışması
www.umutkoc.com
www.facebook.com/umutkoc
www.twitter.com/umutkooc
Download

Tanım : Retro Klozet Kapağı Kod : 35-003-001 Ağırlık (kg) : 3