MY
NT
COU
N IT
U
1
RY
READ THE DIALOGUE.
Hello!
What’s your name ?
Hello!
My name is Simon.
How about you ?
I am from England.
How about you ?
I am Catherina.
Where are you from ?
I’m English. How
about you ?
I’m from Italy. What
nationality are you ?
I’m Italian. Nice to
meet you, Simon.
Nice to meet you
Catherina.
Good bye!
Good bye!
LEARN THIS.
— İnsanlar birbirleriyle karşılaştıklarında farklı selamlaşma ifadeleri
kullanırlar. Örneğin: Hello! (merhaba, selam), Good morning! (Günaydın) Good
afternoon! (iyi ögleden sonralar), Good evening! (iyi akşamlar) ve Good night! (iyi
geceler) gibi.
— Karşımızdaki kişinin ismini sorarken “What’s your name ?” diye sorarız.
Kendimizi tanıtırken “My name is ....... “ ya da “I am ........ “ diye tanıtırız.
A: I’m Bill, What’s your name ?
(Benim adım Bill, senin adın nedir?)
B: My name is Tom. ( Benim adım Tom.)
— “Nereli olduğumuzu” yada hangi ülkeden olduğumuzu ifade ederken ise
“I am from .............Turkey/Italy/France “ ; Karşımızdaki kişinin nereli
olduğunu sormak istediğimizde ise “Where are you from” kalıbını kullanırız.
5
LEARN THIS.
A: Where are you from ? (Nerelisin ?)
B: I’m from Russia. (Ben Rusyalı’yım.)
A: Where are you from ? ( Nerelisin ?)
B: I am from Spain. (Ben İspanyalı’yım.)
— “What nationality are you ? Soru kalıbı karşımızdaki kişinin hangi milletten (uyruğunu) olduğunu sorar.
Bu tür bir soruya “I am ................. . : Ben ............................ . “ kalıbıyla boşluğu millet(uyruk) adlarıyla
Turkish (Türk), English (İngiliz), Spanish (İspanyol) v.b. gibi ifadelerle tamamlayarak cevap veririz.
A: What nationality are you ? (Hangi millettensiniz ?)
B: I am Italian. (Ben, İtalyan’ım.)
— “How about you ?” ve” What about you” soru kalıpları aynı anlama gelir. Bize sorulan bir soruyu
cevapladıktan sonra, aynı soruyu karşımızdaki kişiye sormak istediğimizde kullanırız.
A: What nationality are you ? (Hangi millettensiniz ?)
B: I’m Italian.
(Ben, İtalyan’ım.)
A: How about you ?
(Ya, siz ?)
(Ben, İngiliz’im.)
B: I am English.
Bu örnekte “How about you ?”kalıbı “What nationalty are you ?” soru kalıbının yerine kullanılmıştır.
— “Nice to meet you !” kalıbı “Tanıştığımıza memnun oldum” anlamındadır. Bu ifadeye karşılık vermek
için yine “Nice to meet you !” diyerek cevap veririz.
A:
B:
A:
B:
I’m Simon. What is your name ? (Benim adım Simon. Sizin adınız ne ?)
I’m Catherina. (Benim adım Catherina.)
Nice to meet you, Catherina ! (Tanıştığımıza memnun oldum, Catherina.)
Nice to meet you, Simon. (Tanıştığımıza memnun oldum, Simon.)
— “Good bye !” (Güle güle, hoşçakal) ifadesini ayrılırken ya da vedalaşırken kullanırız.
“Good bye !” ifadesini yine “Good bye !” diyerek karşılık veririz..
A: Good bye ! (Hoşçakal)
B: Good bye ! (Güle güle)
6
A. Where are you from ?
Complete the sentences.
1
A) Where are you from ?
B) I’m from Turkey.
2
A) Where are you from ?
B) I’m from England.
3
A) Where are you from ?
B) I’m ..................... Japan.
4
A) Where are you from ?
B) I’m from ..................... .
7
5
A) Where are you from ?
B) I ......... from Saudi Arabia.
6
A) Where ...... you .......... ?
B) I ......... ........... the USA.
7
A) Where are you ............. ?
B) I’m ........... ............ .
8
A) Where are .............. from ?
B) ........ ........ ........... India.
9
A) ............... are .............. from ?
B) ......... .......... from ................... .
8
B. Look and complete.
1
3
5
7
ENGLAND
English
2
BRAZIL.
Brazilian
A) What nationality are you ?
A) Where is he from ?
B) ................................English.
B) ......................................... .
SPAIN
Spanish
4
GERMANY
German
A) What nationality is he ?
A) What nationality is he ?
B) ......................................... .
B) ......................................... .
FRANCE
French
6
PORTUGAL
Portuguese
A) Where is he from ?
A) What nationality is he ?
B) ......................................... .
B) ......................................... .
MEXICO
Mexican
8
GREECE
Greek
A) What nationality is he ?
A) Where is he from ?
B) ......................................... .
B) ......................................... .
9
ARGENTINA
Argentinian
10
ITALY
Italian
A) Where is he from ?
A) What nationality is he ?
B) ......................................... .
B) ......................................... .
9
2
C. Complete the blanks from the box.
Italian - Greek - Spanish - German - Russian
Turkish - Crotian - French - Swedish
1. Hi ! My name is Christias.
I’m .......................... .
4. Hi ! My name is Pierre.
I’m .......................... .
7. Hi ! My name is Zvanomir.
I’m .......................... .
2. Hi ! My name is Tolga.
I’m .......................... .
5. Hi ! My name is Paulo.
I’m .......................... .
8. Hi ! My name is Igor.
I’m .......................... .
10
3. Hi ! My name is Lothar.
I’m .......................... .
6. Hi ! My name is Thomas.
I’m .......................... .
9. Hi ! My name is Fernando.
I’m .......................... .
READ THIS.
How old are
you, Catherina ?
I’m eleven
years old.
—”How old are you ? : Kaç yaşındasın ?”
soru kalıbını karşımızdaki kişinin yaşını
sormak istediğimizde kullanırız.
Bu tür bir soruya cevap verirken
“I’m ...................... years old.”
= Ben ............... yaşındayım.”
diyerek karşılık veririz.
Simon: How old are you, Catherina ?
(Kaç yaşındasın Catherina ?)
Catherina: I am eleven years old.
(Onbir yaşındayım.)
LEARN THIS.
What’s the weather
like in your city ?
It is cloudy
and rainy.
—”What’s the weather like ? : Hava nasıl ?” soru kalıbını “Havanın nasıl olduğunu” sormak istediğimizde
kullanırız.
Bu soruya cevap verirken “It’s ...................... “ kalıbıyla cevap veririz ve havanın durumuna göre
(hot: sıcak, sunny:güneşli, windy: rüzgarlı, cold: soğuk, rainy: yağmurlu, snowy: karlı) gibi bir sıfatla boşluğu
tamamlarız.
Catherina: What’s the weather like in your city ?
(Senin yaşadığın şehirde hava nasıldır ?)
Simon:
It’s cloudy and rainy.
(Bulutlu ve yağmurludur.)
11
D. Complete the dialogues from the box.
A) What’s your name ?
B) How old are you ?
C) What nationality are you ?
D) What’s your address ?
E) What’s your phone number ?
F) Where are you from ?
G) When is your birthday ?
H) What’s the weather like ?
I’m Kate.
1
I’m twelve
years old.
What’s
your name ?
..................................
I’m Spanish.
I’m from the USA.
.....................................
4
It’s 765 98 35.
It’s in June.
........................
........................
6
5
It’s sunny and hot.
2
...........................
.....................
3
............................
...........................
...........................
........................
........................
..........................
......................
..........................
.
7
8
12
It’s River street 12.
E. Look at the chart and answer the questions.
Name
Age
Country
Weather
Fatih
11
Turkey
rainy
Susan
14
England
sunny
Helga
18
Germany
cloudy
Lee
20
China
windy
Elsa&Pierre
25
France
foggy
1. Is Fatih a student ?
2. How old is Fatih ?
3. Is Fatih from Turkey ?
Yes, he is (a student).
..........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
4. What nationality is Susan ? ......................................................................................
5. How old is Susan ?
.....................................................................................
6. How old are Elsa and Pierre ?
...............................................................................
7. What’s the weather like in China ?
.....................................................................
8. Is Helga from France ?
.........................................................................................
9. Is Helga German ?
..........................................................................................
10. What nationality are Elsa and Pierre ?
11. What’s the weather like in England ?
12. Where is Lee from ?
...............................................................
.......................................................................
.......................................................................................
13
THERE IS / THERE ARE
There is one lake and there are a
lot of mountains in my country.There
isn’t a volcano and there aren’t rivers in
my country.
—”There is .................. . “ kalıbını bir tane olan tek olan, şeylerin bir yerde
var olduğunu, bulunduğunu ifade etmek için kullanırız. Boşluk bir tekil isimle
devam ettirilmelidir. Türkçe ifadesi “var, vardır” olarak söylenebilir.
There is one lake in my country.
(Benim memleketimde bir tane göl vardır.)
There is a big forest in my country.
(Benim memleketimde büyük bir orman var.)
—”There’s .................. . “ kısaltılmış şeklidir. Bu şekilde kullanıldığında cümlenin
anlamında bir değişiklik olmaz.
( Bir göl vardır.)
There’s one lake.
“There is not (There isn’t) olumsuz şeklidir.
“Tek bir şeyin” var olmadığını ifade eder. Türkçe ifadesi “yok, yoktur” olarak ifade
edilebilir.
There isn’t a volcano. (Bir yanardağ yoktur.)
“There are .................” yapısı birden çok şeyin bir yerde “var olduğunu, bulunduğunu”
ifade eder.
Boşluğa mutlaka çoğul bir isim getirilmelidir.
Türkçesi “var, vardır” diye ifade edilebilir.
“There are a lot of mountains .........”
(Pek çok yanardağ vardır.)
“There are not ..... (There aren’t) olumsuz şeklidir. Birden çok şeyin” var olmadığını
ya da bulunmadığını ifade eder. Yine boşluğa çoğul bir isim getirilmelidir. Türkçesi
“yok, yoktur” olarak söylenebilir.
“There aren’t rivers in my country.”
( Benim memleketimde nehirler yoktur.)
14
H. Crossword.
2
1
1
2
3
4
5
6
7
3
8
9
mountains - river -lake
sun - city - sea - island
waterfall - forest - beach
volcano
4
10
11
6
8
10
7
9
11
5
16
16) ........................... are you ?
11) ........................... are you from ?
a) Which
b) What
a) is/nationality
b) are/from
c) Where
d) How
c) from/are
d) What/nationality
17) Where is Kevin from ?
12) What .............. .................. you ?
a) is/nationality
b) are/from
c) from/are
d) nationality/are
He is from ..........................
b) Germany
c) USA
d) Italy
18) What nationality is Tolga ?
13) What ........ are ............. ?
He is ..........................
They are Turkish.
a) they/from
a) England
b) Turkey/from
c) nationality/they d) nationality/he
a) Indian
b) German
c) English
d) Turkish
19) Where is Sam from ?
14) ..................... are you ............. ?
He is from .........................
a) what/nationality b) where/from
c) where/nationality d) how/from
a) the USA
b) France
c) England
d) Italy
20) Where is Helga from ?
15) Yoko is from Japan.
She is from ..........................
She is ..................................
a) Japan
b) Turkish
a) Germany
b) France
c) Japanese
d) English
c) Italy
d) India.
18
Download

DERSHANE GRUBU PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA