C# ile grafik çizimi
private void
d Form1_Paint(object
( b
sender, PaintEventArgs
d
e) {
){
System.Drawing.Graphics graphicsObj; graphicsObj = this.CreateGraphics(); }
Kalem oluşturmak :
Kalem oluşturmak :
Pen variable_name = new Pen (color, width);
Kalem özelliklerinin değişimi :
myPen.DashStyle
y
y = System.Drawing.Drawing2D.DashStyle.DashDotDot; y
g
g
y
;
myPen.Color = System.Drawing.Color.RoyalBlue; myPen.Width = 3;
private void Form1_Paint(object
Form1 Paint(object sender, PaintEventArgs
sender, PaintEventArgs e) { e) {
System.Drawing.Graphics graphicsObj; graphicsObj = this.CreateGraphics();
Pen myPen
y
= new Pen(System.Drawing.Color.Red, 5); ( y
g
, );
graphicsObj.DrawLine(myPen, 20, 20, 200, 210); }
Kare ve Dikdörtgen Çizimi :
K
Dikdö t
Çi i i
graphicsobj.DrawRectangle(pen, x, y, width, height);
Alternatif yöntemde ise aşağıda görebileceğiniz gibi sadece koordinatları ve ölçüleri veriyoruz.(Kalem özellikleri varsayılan olarak geliyor )
geliyor.)
Rectangle rectangleObj = new Rectangle (x, y, width, height);
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) { S t
System.Drawing.Graphics
D
i G hi graphicsObj; hi Obj
graphicsObj = this.CreateGraphics(); Pen myPen = new Pen(System.Drawing.Color.Red, 5); Rectangle myRectangle = new Rectangle(20, 20, 250, 200); graphicsObj.DrawRectangle(myPen, myRectangle); h
b
l (
l )
}
Elips ve Daire Çizme :
Elips ve Daire Çizme :
Dikdörtgen oluşturmadan elipse çizimi aşağıdaki görüldüğü gibi yapılmaktadır.
graphicsobj.DrawEllipse(pen, x, y, width, height);
Alternatif yöntemde ise bir dikdörtgenin koordinatlarını ve ölçülerini kullanacağız. Bir dikdörtgen kullanarak elipse çizmek için kullancağımız ifade şu şekilde;
Rectangle rectangleObj = new Rectangle (x, y, width, height);
graphicsobj.DrawEllipse(pen, x, y, rectangleobj);
Sırada DrawEllipse() metodu kullanılan bir örnek var:
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) { System.Drawing.Graphics graphicsObj; graphicsObj = this.CreateGraphics(); Pen myPen = new
new Pen(System.Drawing.Color.Green, 5); Pen(System.Drawing.Color.Green, 5);
Rectangle myRectangle = new Rectangle(20, 20, 250, 200); graphicsObj.DrawEllipse(myPen, myRectangle); }
C#’d
C#’da metin çizimi yapabilmek için
ti i i i
bil k i i DrawText()
D
T t() metodunu kullanıyoruz.
t d
k ll
B
Bu metod
t d için kullanılacak ifade şu şekilde:
i i k ll l k if d
kild
graphicsobj.DrawString(string, font, brush, x, y);
Font Oluşturma :
F
Font myFont
F
= new System.Drawing.Font("Helvetica", 40, FontStyle.Italic);
S
D
i F ("H l i " 40 F S l I li )
Uygun bir Fırça Oluşturma :
Brush myBrush = new SolidBrush(System.Drawing.Color.Red);
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) { System.Drawing.Graphics graphicsObj; graphicsObj = this.CreateGraphics(); Font myFont = new System.Drawing.Font("Helvetica", 40, FontStyle.Italic); Brush myBrush = new SolidBrush(System.Drawing.Color.Red); graphicsObj.DrawString("Hello C#", myFont, myBrush, 30, 30); }
İ i D l Dikdö t
İçi Dolu Dikdörtgen ve Elips Çizimi :
Eli Çi i i
System.Drawing.Graphics grafiknesne;
grafiknesne
fik
= this.CreateGraphics();
hi C
G hi ()
Brush dolgu = new SolidBrush(System.Drawing.Color.Red);
Brush dolgu1 = new SolidBrush(System.Drawing.Color.Yellow);
Brush dolgu2 = new SolidBrush(System.Drawing.Color.Black);
grafiknesne.FillRectangle(dolgu, 20, 20, 200, 100);
grafiknesne.FillRectangle(dolgu1, 20, 125, 50, 50);
grafiknesne.FillEllipse(dolgu2, 20, 180, 100, 50);
grafiknesne.FillEllipse(dolgu, 20, 240, 50, 50);
d i dili i i bil k i i P i t()
daire dilimi çizebilmek için Paint() metodunu aşağıdaki gibi düzenleyiniz.
t d
ğ d ki ibi dü l i i
DrawPie() metodunun kullanım şekli şöyledir.
DrawPie()
metodunun kullanım şekli şöyledir.
DrawPie( Pen nesnesi, X, Y, genişlik, yükseklik, başlangıç açısı, bitiş açısı);
İçi dolu daire dilimi çizebilmek için FillPie() metodunu kullanmalısınız. Yay çizebilmek içinse DrawArc() metodu kullanılmalıdır.
Poligon
P
li
çizmek
i
k için
i i kullanılan
k ll l metot
t t DrawPolygon()
D
P l
() metodudur.
t d d
P li
Poligon
çiziminde
i i i d Point
P i t nesnesinden
i d
yararlanılır.
l l Bu
B nesne
yardımıyla koordinatlar kolayca belirtilebilir. Poligonun oluşumu için dört veya daha fazla noktanın tanımlanması gerekir.
Formun sol üst noktası orijindir yani 0,0 noktasıdır. İleri doğru gittikçe X değeri artar, aşağıya doğru gittikçe ise Y değeri artar.
Download

Silivri Ceza İnfaz Kurumları için Sözleşmeli