İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMESİ
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR
YILI: ………….
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
OCA
ŞUB
MAR
NİS
MAY
HAZ
TEM
AĞU
EYL
EKİ
KAS
ARA
MÜKELLEFİN / SORUMLUNUN
İL -İLÇE
1
2
Vergi Kimlik Numarası
Telefon No.
(T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)
3
Vergi Dairesi
5
Soyadı (Unvanı)
6
Adı
7
Adresi
4
Cadde
(Alan Kodu)
(Telefon)
(Alan Kodu)
(Faks)
Faks No.
Kapı No.
Sokak
İlçe Adı
Daire No.
İl Adı
Posta Kodu
VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM
İlan ve Reklamın
İlan ve Reklamın Türü
Asıldığı, Takıldığı,
(Levha, Yazı, Resim,
Konulduğu, Gerildiği, Işıklı, Projeksiyon, İlan
Yapıştırıldığı ve
ve Reklam, Broşür,
Yazıldığı Yerler
Katalog, Takvim vb.)
Birimi
Yüzölçümü
m2
Adedi
Süresi
(Haftalık, Aylık,
Yıllık)
Ödenecek Vergi
(Birim*Vergi tutar)
Vergi Tutarı
TL
Ödenecek Vergi Toplamı
Beyannameye Ait Damga Vergisi
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Adı - Soyadı
Mükellef
Sorumlu
Kanuni Temsilcisi/Vekili
TC Kimlik No.
(T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)
E-Posta Adresi
İmza
Cep Tel. No:
Tarih …../…../…..
Kr
Download

Sınav Kağıdı Formu - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu