Asya Grup İletişim Bilgisayar Elektronik Otomotiv İnşaat İthalat İhracat A.Ş
Ergazi Mah. 1695.Cad. 1819.Sok. Teknosite No:3-A 06370 Batıkent - ANKARA
Telefon: 0 312 384 33 11 Fax :0 312 384 34 11
KREDİ KARTI İLE ÖDEME FORMU ( MAIL ORDER )
Firma Bilgileri
Firma Adı
Firma Adres
Firma Tel
Firma Fax
Yetkili Cep Tel
:
:
:
:
:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________
______________________
______________________
Yukarıda bilgileri verilen kredi kartına borç kaydedilen ............................................TL satış tutarının ASYA GRUP İLETİŞİM
BİLGİSAYAR ELEKTR. İNŞ. İTH. İHR. A.Ş.’nin nezdindeki cari hesabımıza alacak kaydedilmesini, çekilen tutara kredi kartı sahibinin
isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve ASYA GRUP İLETİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTR. İNŞ. İTH. İHR. A.Ş.’nin
hesaplarına aktarılamaz ise, ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte ASYA GRUP İLETİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTR. İNŞ. İTH.
İHR. A.Ş.’nin talep ettiği tarihte nakit olarak ASYA GRUP İLETİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTR. İNŞ. İTH. İHR. A.Ş.’ye ödeyeceğimizi
beyan ve taahhüt ederiz.
Firma Yetkilisi Adı Soyadı :
Firma Kaşesi ve İMZA
:
İstenilen Evraklar
Kredi Kartı Arkalı-Önlü Fotokopisi / Kredi Kartı sahibinin kimlik fotokopisi / Şirketler için, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri
Kredi Kartına Ait Bilgiler
Kredi Kartı Sahibi
Adı Soyadı
Adresi
: ______________________________________________________________
: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Cep Telefonu : ______________________
Kredi Kartı Bilgileri
Kredi Kartının Ait Olduğu Banka
: ____________________________________________
Kredi Kartı Numarası
: ________ / ________ / ________ / ________
Kredi Kartının Son Kullanma Tarihi : ________ / ________
Kredi Kartının Güvenlik Kodu
: ________
TL _______ KR
Ödenecek Tutar (Rakam ile)
: __________
Ödenecek Tutar (Yazı ile)
: ____________________________________________
Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve ASYA GRUP İLETİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTR. İNŞ. İTH. İHR. A.Ş.
şirketinden yukarıda belirtilen satış Tutarı karşılığında mal/hizmeti satınaldığımı teyid ederim. Kredi kartı Hesabıma satış tutarı
olan ............................................TL’ nin borç kaydedilerek bu meblağın ASYA GRUP İLETİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTR. İNŞ. İTH. İHR.
A.Ş.’nin banka nezdindeki cari hesabına alacak kaydedilmesini ve ASYA GRUP İLETİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTR. İNŞ. İTH. İHR. A.Ş.
ile aramızda oluşabilecek anlaşmazlıklarda ASYA GRUP İLETİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTR. İNŞ. İTH. İHR. A.Ş.’ne herhangi bir
sorumluluk terettüp etmeyeceğimi Gayri Kabili Rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederim.
Kredi Kartı Sahibi
Kredi Kartı Sahibi İmzası :
Adı Soyadı
:
Tarih
:
w w w . d e p o a s y a . c o m
Download

MİHAİL VASİLİADİS RONİ MARGULİES FERHAT KENTEL