.r'"
"'-t
-#
-r- l-+'
FIF
C.-{l C-^{
(3rc)
r f -'i"il'.""
ii
i'""
iiili]i,
iii
l.),
i
liii iiii
ii
iiili: i:
,;l
i,!
iI i! ;iiiii
; i?
il
;r;i
I it
i ji
i
:;: li
;;
iii
ii
ili::,
:
iii
!:
I
i
l
j,
:r i
:
ii,
i i
j
:
'i
ir;
:iii
i::';':
i
ii*""i
'-i
" ""' "
"""-'"
"'j
"
:
''.'''..'''''.''''.'''''''''
i
i.-:---,.---.----:'--;-.--.:-.':--;;::*--'l
:---"------------^^*-**--*"i
i
.
I
I
,
ii i
ril
,i:
rli
i
i,ii
:
U=p
lili
i:r
ii
ii.:
iiil.i
i:t
i ii
i ri
ti l;
: ji
ii,
i i:
i i,i,
ir '1i;i
l.ji:i:i iiiii"
Im
db
'tii.
.
a
ii
r
i
j,
t
.
._-:
.lri
iii
Ji
:i
;--"..-l :
::'--i.*--;--
i
;
i
j
':
ri
r :t;
i i :
;i;ri
i
:
i
t
O
:
)
j
mn
E
:
i
d5
=F"
m
\
'!
l
i
i
t,.-..-.-.
;
i::1
i--, ii
:
i
:
i
'ii
I it
iill
ra
,il
FM
,
i
;
:i i
a
l;t
;:r
i
ii;ii:
cXF{
:
i
i
i
ii'
;
i
l:i
ll :r
: )!
::l
t'',ii;iir'iii
,
:,
i:i
i iiiilii:
iiii
ru
Tf
'i|tt)
,t
, rl
..,:i
C
fn
,'iiiii
l.
i i
i:t
i :
i:i ii
i:Iii1):
1:
iir
Z i iiii
m',r i,
-4
\tir
i
:
; ri
@
l7o
:.
i.r---l.
!i:lii
i i i::l
i
i
i
' l"-"{-"--i
lri:
.iiii
iil
";.
i -"4(r-1.4---e i
"1
iiiiir
i rli iii i;
'i,iiii
",,iiiii
i,
i ; '''-1
i --'-r :
t,'i
- ''t--'"."tt
j
;
',
r-rcro:
i i';
:i
ilrli
,
r
i
i:i
i i :
,
:
a
tiiiiii:
irtt:,
:
:
i
:
,l:ii
'
i
i
L i1
i
iiii
fiii iii
riiii
i***"*-'*-*'*'""*"'
i
i
ii',i
i li
ii
i i
i ii
i
!iiiri
:
"i';riiliri:i l
' .i*'::!--'t*'"t-i
ija!,i'.-- i
i
t^'"' iil li
I ii 1 .,"i
i.
,i,
i
:.""!
[
I
.
iiii
i i'
iti
ii;iii iii: ii
i
i:
:
tli
r
il
t
!1
;:
:
iil
|
'.: i
.
'i"l
I
i
ii; i
ii
i
r
i
i
q
i ii
ii:i
i ii
iili
!;r
::
::
;iii.
i l
i;ri
! !i
i
i,
i
;
i
Iii ir
1
l
l
!
Download

batman kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi uzman doktor