T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
01
27.05.2014
1 / 19
İLAÇ HESAPLAMALARI
Istenilen konsantrasyon
Hesaplama: 50mllik şırıngada mg olarak doz
0.01mikrogram/kg/dak = 1 ml/sa
0.03 X Ağırlık (kg)
0.02mikrogram/kg/dak = 1 ml/sa
0.06 X Ağırlık (kg)
0.05mikrogram/kg/dak = 1 ml/sa
0.15 X Ağırlık (kg)
0.1 mikrogram/kg/dak
= 1 ml/sa
0.3 X Ağırlık (kg)
0.33mikrogram/kg/dak = 1 ml/sa
1.0 X Ağırlık (kg)
1 mikrogram/kg/dak
= 1 ml/sa
3 X Ağırlık (kg)
2 mikrogram/kg/dak
= 1 ml/sa
6 X Ağırlık (kg)
5 mikrogram/kg/dak
= 1 ml/sa
15 X Ağırlık (kg)
20 mikrogram/kg/dak
= 1 ml/sa
60 X Ağırlık (kg)
25 mikrogram/kg/dak
= 1 ml/sa
75 X Ağırlık (kg)
10 mikrogram/kg/sa
= 1 ml/sa
0.5X Ağırlık (kg)
20 mikrogram/kg/sa
= 1 ml/sa
1 X Ağırlık (kg)
0.25 mg/kg/sa
= 1 ml/sa
12.5 X Ağırlık (kg)
1 mg/kg/gün
= 1 ml/sa
2 X Ağırlık (kg)
Doz:: 50ml şırınga içine unite olarak
0.0001 ünite/kg/dak
= 1 mL/sa
0.3xAğırlık(kg)
10 ünite/kg/sa
= 1 mL/sa
10x50xAğırlık(kg)
28 ünite/kg/sa
= 1 mL/sa
28x50xAğırlık(kg)
Doz:: 50ml şırınga içine mikrogram olarak
5 nanogram/kq/dak
(0.005 mikrogram/kg/dak= 1 mL/sa)
15 X Ağırlık (kg)
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
01
27.05.2014
SAYFA NO
İLAÇ DOZLARI
ACTH STIMULASYON
TESTI
PEDİATRİK DOZ BİLGİLERİ
NOT
Bkz. Kosintropin(tetrakosaktid)
0.1 mg/kg/doz hızlı iv
(Maximum ilk doz 6 mg/doz)
ADENOZİN
2 / 19
Her 2dak . da bir 0.2-0.3 mg/kg/doz
(max 12 mg/doz (Total doz 30 mg))
Hasta methylxanthine preparatları kullanıyorsa
daha yüksek dozlar gerekebilir.
Şiddetli bradikardi durumunda antidotu
aminophylline’dir.
Atropine kontrendikedir.
WPW, KALP TRANSPLANT’LI HASTALARDA
UYGULANMAMALIDIR
IŞIKTAN KORUMA yapılmalıdır.
Kardiak arrest veya şiddetlibradikardi,
asistol, ventriküler
fibrilasyon:
10mcg/kg 0.01mg/kg ) (IV,intraosseoz)
100mcg/kg ( 0.10mg/kg)(endotrakeal)
İnfüzyon: 0.01-1 mikrogram/kg/dak
10mcg/kg = 0.1 ml/kg 1/10.000 ‘lük
solüsyon 100mcg/kg = 0.1 ml / kg
1/1.000’lik solüsyon
Her 3-5 dakikada bir 100mcg/kg dozunda (
IV ,IO , endotrakeal ) uygulanır.
En fazla 200mcg/kg dozunda
uygulanabilir.
ADRENALİN
Anafilaksi :
10mcgg/kg/doz ( SC, IV ) (Maksimum 3
doz
10mcg/kg = 0.01 ml/kg 1/1.000 ‘lük
solüsyon veya 0.1
ml/kg 1/10.000’lik solüsyon )
Volüm replasmanından sonra şok
durumunun devam etmesi :
0.1-1.0mcg/kg/dakika ( IV İnfüzyon )
Düşük dozda başlanır. İstenilen etki elde
edilene kadar doz arttırılır.
Status astmatikus,bronkospazm :
10mcg/kg/doz ( SC )
Maksimum doz 300mcg ( 0.3 ml 1/1.000
‘lik solüsyon)
10mcg/kg/doz ( SC ) Maksimum doz
300mcg ( 0.3ml
1/1.000 ‘lik solüsyon)
Larengotrakeobronşitis :
Inhalasyon:
 5 kg: 0.5 mg/kg/doz
≥ 5 kg: 2.5-5 mg/doz
2-3 mL SF içinde
Başlangıç dozu: 1 g/kg oral/ng
Müteakip dozlar: uzman hekime
AKTIF KÖMÜR
danişınız.
IV yol açılıncaya kadar 20 dakikada bir SC
olarak uygulanabilir.
Latex allerjisi gibi bazı anafilaktik
olaylarda daha fazla epinefrin dozlarına
gereksinim olabilir.
İnfüzyon solüsyonu hazırlanması: 0.6
mg/kg ilaç 100 ml içine konur. 1ml/saat =
0.1mcg/kg/dakika dozunda infüzyon
pompası ile uygulanır.
DAMAR DIŞINA ÇIKAN İLAÇ
DOKU NEKROZUNA NEDEN OLABİLİR.
Klinik cevap alınana kadar 20 dakikada bir
tekrar 3 kez uygulanabilir.
Akut asthma ataklarında albuterol
seçilecek tedavi olmalıdır.
epinefrin ,% 2.25 ‘lik
inhalasyon solüsyonu
Bulamaç halinde verilir. Demir, lityum, alkol,
etilen glikol, alkaliler, florid, mineral asit ve
potasyum aktif kömüre bağlanmaz. Aktif
kömürün ticari preparatları içinde katartik
olarak sorbitol bulunmaktadır. Tekrar eden
uygulamalar sonucu fatal hipernatremik
dehidratasyon gelişebilir.TEKRAR
VERİLECEKSE SORBİTOL İÇERMEYEN
PREPARATLAR KULLANILMALIDIR.
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
01
27.05.2014
SAYFA NO
ALDACTAZIDE
ALTEPLASE
(TPA)
3 / 19
1-2 mg/kg/doz oral 12 saatte bir
Akut MI
Yoğun bakım ekiplerince
onaylanmalıdır.
 67 kg: 0.2 mg/kg (max 15 mg) IV
bolus
sonra 0.75 mg/kg (max 50 mg) IV
inf.30 dak,
sonra 0.5 mg/kg (max 35 mg) IV inf. 60
dak
 67 kg: 15 mg/doz IV bolus, sonra 50 mg
/doz IV inf.30 dak, sonra 35 mg IV inf. 60
dak.
Loküle Plevral Efüzyon göğüs tübü
aracılığıyla
yenidoğan/süt çocukları: 2 mg , 4 mL
0.9%NaCI içinde
daha büyük çocuklar: 4 mg,8 mL 0.9%
NaCI içinde
20-50 ml %0.9 NaCl ile katateri temizle
5 mg/kg/gün oral tek doz olarak
(idame)
AMIODARONE
Infüzyon: IV yükleme 5 mg/kg 1 saati
aşkın sürede.
Santral venöz yol tercih edilir.
Periferik yoldan uygulandığında bölgeyi
takip edin.
sonra 5-15 mikrogram/kg/dak.
(Max 150 mg/doz ,2200 mg/gün )
(kan basıncını takip edin)
Başlangıç 0.1-0.2 mg/kg/gün oral
AMLODIPIN
ALPROSTADIL
İdame oral 0.3 mg /kg/gün e kadar
(max 15 mg/gün)
0.01-0.05 mikrogram/kg/dak.
Dozu yavaş yavaş artırarak ayarla.
IŞIKTAN KORUMA yapılmalıdır.
ASETAMİNOFEN
(PARASETAMOL)
ASETILSALISILIK ASIT
ATRAKURYUM
10-15 mg/kg/doz her 4-6saatte bir
oral/rektal ihtiyaç oldukça
<1 ay: max 60 mg/kg/gün
>1 ay: max 75 mg/kg/gün veya 4 g/gün
Antiplatelet: 5 mg/kg/gün oral
(minimum 20 mg)
0.3-0.5 mg/kg IV
5-10 mikrogram/kg/dak
(80 mg ve325 mg lık tabletler)
Ek endikasyonlar için uzman hekime
danışın.
SOLUNUM DESTEĞİ GEREKLİDİR
monitorize ederek
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
01
27.05.2014
SAYFA NO
ATROPİNE
0.01-0.02 mg/kg/doz IV/endotrakeal
tüp (min. 0.1 mg; max 0.6 mg)
Resüsitasyon: uzman hekime danışınız.
5
BIKARBONAT
BUDESONİDE
DANTROLENE
DEMİR
DESMOPRESSİN
(DDAVP)
1puf: 10micgr
kg (BA ˚x Ağırlık x 0.5) mmol. %50
ver. Gazları monitorize et.
> 5 kg (BA˚ x Ağırlık x 0.3) mmol. %50
ver. Gazları monitorize et.
˚Baz Açığı
Ciddi akut astım: 0.5-1 mg günde iki
kere nebul.
İdame: 0.25-0.5 mg günde iki kere
nebul.
1 mg/kg IV,
düzelme olana kadar tekrarla,
1-2 mg/kg/doz elementel demir oral
günde 2 veya 3 kez
Diabetes insipidus:
Çocuk: 5-10 mikrogram/doz ETT
0.25-1 mikrogram/doz IV doz
5- 10-mikgr (1- puf) burundan
X 1-2/ gün
Ergen: 1-2 mikrogram/doz IV
her 12- 24 saatte (max 4 mikrogram)
10-20mikgr burundan
X 1-2/ gün
4 / 19
Semptomatik bradikardinin tedavisinde
oksijenasyon ve ventilasyon ilk yaklaşım
olarak gereklidir.
Oksijen ve yeterli ventilasyon etkili değilse
ADRENALİN ilk seçilecek ilaçtır.
İnfüzyon tedavisi halinde IŞIKTAN
KORUMA yapılmalıdır.
Yenidoğanlarda kullanım dan
kaçınılmalıdır.
Küçük çocuklarda verilirken birebir
sulandırılarak verilmelidir.
Gerekirse 1-2 mg/kg/doz iv 48 saat için 6
saatte bir.
Her 12-24 saatte (kg a bağlı dozlama
yoktur)
Koagulopati :
0.3 mikrogram/kg/doz IV
(max 25 mikrogram)
Menenjit:
0.15 mg/kg/doz IV 6 saatte bir X 4 gün
DEKSAMETAZON
DEKSTROZ
Ekstübasyon:
0.25-0.5 mg/kg/doz 6 saatte bir IV,
ekstübasyondan 24 saat önce başlanıp
daha sonra 2-4 doz devam edebilir (max
10 mg/doz)
Hipoglisemi
<1 ay: 0.1-0.2 g/kg IV (uygulamadan
önce dilue et)
İdame: 5-12 mg/kg/dak IV
>1 ay: 0.5-1 g/kg IV
Hiperkalemi:
2 ml/kg %50 dex + 0.1 ünite/kg
insülin IV 1 saatte
Menenjit tedavisinde ilk antibiyotik dozu
ile uygulanmalıdır.
5 günden kısa süreli kullanımlarda doz
azaltma gereksizdir.
250-500 mg / kg =2.5-5 ml / kg % 10 Glucose
250-500 mg / kg = 1-2 ml / kg % 25 Glucose
250-500 mg / kg = 0.5-1 ml / kg % 50 Glucose
Yenidoğanlarda % 10’luk glucose yavaş
uygulanmalıdır. Uygulama öncesi ve sonrası
kan glikoz düzeyleri saptanmalıdır.Büyük
volümlerde glikoz uygulamalarında elektrolit
dendesi hiponatremi ve hipokalemi yönünden
mutlaka izlenmeli ve gerekirse takviye
edilmelidir
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
01
27.05.2014
SAYFA NO
DİAZEPAM
0.1-0.3 mg/kg/doz IV
(max 10 mg)
5 / 19
HIZLI VERİLDİĞİNDE
VEYA DİĞER SEDATİFLERLE BİRLİKTE
UYGULANDIĞINDA APNE RİSKİ
YÜKSEKTİR.
Solunum desteği için hazırlıklı
olunmalıdır.
DİGOXİN
Dijitalizasyon:
Total maksimum
doz=1000 mikrogram
DİMENHYDRİNATE
Dijitalizasyon dozu: (X 3 doz 6-12
saatte bir) (X 2 doz böbrek
yetmezliğinde)
 37 haftalık : 5 mikrogram/kg/doz IV
Ya da 7 mikrogram/kg/oral
37 haftalık – 2 yaş: 10
mikrogram/kg/doz IV
Ya da 17 mikrogram/kg/oral
 2 yaş :
10 mikrogram/kg/doz IV
Ya da 13 mikrogram/kg/doz oral
İdame doz:
 37 haftalık: 3 mikrogram/kg/gün IV
÷12 saatte bir
4 mikrogram/kg/gün oral ÷12 saatte
bir
37 haftalık: 7 mikrogram/kg/gün IV
÷12 saatte bir
10 mikrogram/kg/gün oral÷12 saatte
bir
 2 yaş :
7 mikrogram/kg/gün IV
÷12 saatte bir
8 mikrogram/kg/gün oral÷12 saatte
bir
0.5-1.0 mg/kg/doz 6 saatte bir (max 50
mg)
Dozları mikrogram olarak açık bir şekilde
yazınız.
Azalmış renal fonksiyon için ayarlama
dozları. Kreatinin klirensi 10-15ml/dk
olduğunda dozu %25-75 azaltılır.
KAN DÜZEYİ takipleri
Yapılmalıdır
Kemoterapiye bağlı emeziste etkili
değildir.
Kusma tedavisinde
DİFENHİDRAMİN
1-2 mg/kg/doz IV (max 50 mg)
2-20 mikrogram/kg/dak
DOBUTAMİN
İnfüzyon solüsyonu hazırlanması: 6 mg/kg
ilaç 100 ml içine konur.10 ml/saat =
10mcg/kg/dk dozunda
infüzyon pompası ile uygulanır.
DOMPERİDONE
1.2-2.4 mg/kg/gün- günde 3-4 kez
(max 10 mg/doz)
5-20 mikrogram/kg/dak
Premix solusyonlar için uzman hekime
danışınız.
İnfüzyon solüsyonu hazırlanması:
6 mg/kg ilaç 100 ml içine konur.10 ml/saat
= 10mcg/kg/dk dozunda
İnfüzyon pompası ile uygulanır.
DOPAMİN
CİLT DIŞINA ÇIKAN İLAÇ ŞİDDETLİ CİLT
HASARINA NEDEN OLABİLİR.
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
01
27.05.2014
6 / 19
0.1 mg/kg/doz IV yavaş
DROPERİDOL
Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin:
Tedavi:
 2 aylık:1.5 mg/kg/doz sc 12 saatte bir
 2 aylık:1.0 mg/kg/doz sc 12 saatte bir
Hedef Seviye 0.5-1.0 u/mL
Profilaksi:
 2 aylık:0.75 mg/kg/doz sc 12 saatte
bir
Ya da 1.5 mg/kg/doz sc her gün
 2aylık :0.5 mg/kg/doz sc 12 saatte bir
Ya da 1 mg/kg/doz sc her gün
(profilaksi için hedef 0.1-0.3 u/mL)
Ne zaman Enoxaparin keselim:
ENOXAPARİN
Major
ameliyatlar
Göğüs tübü
takılması
Periton dializ
kateter
takılması
Lomber
ponksiyon
Glukoz
intoleransı
Göğüs tübü
çıkarılması
Periton dializ
kateter
çıkarılması
İki doz öncesinden
kes. (24 saat önce)
fakat pıhtının
genişleme riski var
ise subkütan
heparin kullan(UFH)
12 saatte bir Doz =
ağırlık (kg) x saat
başı ekivalan ünite
heparin x 12 saat
tartışın
ŞÜPHE DUYDUĞUNUZDA
HEMATOLOJİYE DANISINIZ
ENOXAPARİNE YENİDEN
BAŞLANACAĞINDA , UZMAN HEKİME
DANIŞINIZ.
İlaç kesmeye gerek
yok.
ESMOLOL
Ticari formu :
100 mg/10mL flakon
ve 2500mg/250ml
infüzyon için çözelti
Yükleme 100-500 mikrogram/kg IV;
sonra 50-300 mikrogram/kg/dak. Kan
basıncını takip et.
Periferik uygulama: max 500 mg/50 mL
özellikle yenidoğanda bölgeyi takip
edin.
İnfüzyonun hazırlanması: bkz. Doz
tablosu
* periferik veya santral uygulama
yaparken uygun tabloyu seçtiğinizden
emin olun.*
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
01
27.05.2014
SAYFA NO
7 / 19
TABLO 1: SANTRAL VEN UYGULAMASI ~ ESMOLCL INTRAVENÖZ İNFÜZYONU
Maksimum konsantrasyon 2500 mg/50 mL (50 mg/mL)
10 mg/mL veya 250 mg/mL olarak kullan
Hasta Ağırlık. (kg ) FORMUL: 75 X vücut ağırlığı (kg) =50ml sulandırıcadaki # mg
1 mL/ sa = 25 mikrogram/kg/dak
33
Ağırlık 33 kg
Aşağıya bakınız
# mg esmolol
50ml şırıngada
33
2500
35
2500
40
2500
45
2500
50
2500
55
2500
60
2500
65
2500
70
2500
75
2500
80
2500
*1 mL/sa =
25 mikrogram/kg/dak
24 mikrogram/kg/dak
21 mikrogram/kg/dak
19 mikrogram/kg/dak
17 mikrogram/kg/dak
15 mikrogram/kg/dak
14 mikrogram/kg/dak
13 mikrogram/kg/dak
12 mikrogram/kg/dak
11 mikrogram/kg/dak
10 mikrogram/kg/dak
25 mikrogram/kg/dak ya eş
infüzyon hızı (mL/sa)
1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.7
1.8
2
2.1
2.3
2.4
* Dozlar yuvarlanmıştır.
1-2 mikrogram/kg/doz IV
Infüzyon: 2-4 mikrogram/kg/sa.
FENTANYL
Dozu yavaş yavaş artır.
Yükleme 20 mg/kg IV (max 1 g doz)
İdame: 2.5 mg/kg/doz IV/ oral 12 saatte bir
FENOBARBİTAL
Hızlı uygulandığında glottis ve
göğüs duvarı rijiditesine
neden olur. Bu nedenle,
BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE YAVAŞ
olarak uygulanmalıdır.
SEDATİFLERLE, ÖZELLİKLE
BENZODİAZEPİN’LERLE
BİRLİKTE UYGULANDIĞINDA
APNE GÖRÜLME SIKLIĞI
ARTAR.
Naloxone uygulamak için
hazırlıklı olunmalıdır. Ayrıca
vital bulgular monitorize
edilmelidir.
Seviye 65-170 µmol/L
(Rrefrakter krizler  200
µmol/L)
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
FENİTOİN
FOSFATLAR
Maksimum 50 mikrogram/kg a kadar 1-3 dakikada
bir tekrar edilebilir
Sedasyon yinelenirse 20 dakikada bir tekrarla.
FLUTİCASONE
FUROSEMİDE
100-500 mikrogram/gün ÷ günde iki kez
(50, 125, 250 mikrogram/puff)
GLUKAGON
Çocuklar : IM,IV,SC: 0,025-0,1mg/kg/doz
(max 1mg) 20 dakika ara ile tekrar edilebilir.
Ajitasyonlu psikoz: 0.1 mg/kg ( IM , IV)
gerektiğinde saatte bir tekrar edilebilir.
(Maks. 5mg/doz)
Yükleme 75 unite/kg IV, sonra
< 1 yaş ise 28 ünite/kg/sa ;
>1 yaş ise 20 unite/kg/sa
Santral venöz yol profilaksisi : 10 unite /kg/sa
HEPARİN
Sadece benzodiazepine
entoksikasyonunda yararlıdır.
ETKİ SÜRESİ
BENZODİAZEPİNE’LERDEN KISA
OLDUĞUNDAN TEKRAR
SEDASYON GEREKEBİLİR.
Bu nedenle son dozdan en az 2
saat sonrasına kadar sedasyon
gereksinimi açısından takip
edilmelidir.
Yüksek dozlar adrenal
yetmezliğe sebep olabilir.
0.5 mg-2 mg/kg/doz IV/ oral 6-12 saatte bir
(max 6 mg/kg/doz)
İnfüzyon: 0.25-0.5 mg/kg/sa. 1 mg/kg/sa lik
dozlardan kaçının.
Yenidoğanlar : IM,IV,SC: 0,3mg/kg/doz
(max 1mg)
0.01-0.02mg/kg/st IV infuzyon
HALOPERİDOL
8 / 19
Yükleme20 mg/kg IV ( 1 mg/kg/dak da) (max 1 g/doz) Seviyeler 40-80 µmol/L
Günlük doz doz > 10
mg/kg/gün ise IV/oral dozlar
İdame: 2 mg/kg/doz IV/oral 8 saatte bir
birbiriyle yer değiştirilemez,
gençlerde: 5 mg/kg/gün IV/ oral ÷ günde x2
Verilirken ritim sorunu
açısından dikkat.
Mutlaka YAVAŞ verilmelidir.
(en az 30-45 dk).
DAMAR DIŞINA ÇIKAN İLAÇ
DOKU NEKROZUNA NEDEN
OLABİLİR.
0.5-.1 mmol/kg/gün IV
İnfüzyon : Max konsantrasyon 50 mL de 15 mmol
fosfat (sodyum ve potasyum fosfat olarak)
1mL/sa ile başla ve titre et.
10 mikrogram/kg IV
(max 200 mikrogram/doz)
FLUMAZENİL
01
27.05.2014
Heparine ne zaman kesilmelidir:
Major ameliyatlar
Göğüs tübü takılması
Periton dializ katater takılması
Lomber ponksiyon yapılması
Glukoz intoleransı
Göğüs tübü çıkarılması periton
dializ katater çıkarılması
İşlemden 4-6
saat önce
kesilmelidir.
tartışın
İlaç
kesilmesine
gerek yok
Ayni anda IV glikoz infüzyonu
sağlanmalıdır.
Hipotansiyon ve distonik
reaksiyon görülebilir.
HIT(heparinin indüklediği
trombositopeni) pozitif ise:
uzman hekime danışınız.
* ŞÜPHE DUYDUĞUNUZDA
HEMATOLOJİYE DANISINIZ
* Heparine yeniden
başlanacağında uzman
hekime danışınız.
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
HİDROKORTİZON
HİDROKSİZİN
IBUPROFEN
2 mg/kg/gün oral ÷ günde 3 veya 4 kez (max 400
mg/gün)
Ateş:
< 6 aylık : 5 mg/kg/doz oral 8 saatte bir ihtiyaç
oldukça
6 aylık: < 39° 5 mg/kg/doz oral 6-8 saatte bir
ihtiyaç oldukça
39° 10 mg/kg/doz oral 6-8 saatte bir ihtiyaç
oldukça (max 2400 mg/gün)
Diabetik Ketoasidoz: Uzman hekime danışınız.
Stres Hiperglisemisi: Uzman hekime danışınız.
Hiperpotasemi: 0.1 U/kg insülin + 1ml %50 dex
1saatte IV
İZOPRENALİN
KALSİYUM ORAL
KAPTOPRİL
Tek bir dozun etki süresi 4-8
saattir. Tedaviye akut
belirtiler geçinceye kadar
devam edilmelidir.
Günlük toplam dozu
40mg/kg’ı geçmemelidir.
Renal disfonksiyon, düşük
platelet ve kalp yetmezliği
varlığında kullanmaktan
kaçının.
Kan glikoz düzeyleri yakından
izlenmelidir.
Ayrıca diabetik ketoasidoz
tedavisinde uygun
sıvı ve elektrolit tedavisi
verilmelidir.
0.025-1 mikrogram/kg/dak
Ca Karbonat Süt çocukları : 125 mg Ca++ oral günde
3 kez;
Çocuklar:250 mg Ca++ oral günde 3 kez
KALSİYUM GLUKONAT
( % 10)
0.23 mmol/ml
0.46mEq/ml
(9.3mg/ml elemental
kalsiyum)
9 / 19
Akut astım:
5 mg/kg/doz IV 4-6saatte bir Anaflaksi: 5-10
mg/kg/doz IV
Septik Şok:
2 mg/kg IV (max 100 mg) sonra 1 mg/kg/doz
IV 6 saatte bir (max 50 mg/doz)
Analjezi:
6 aylık-12 yaş: 5-10 mg/kg oral 6-8 saatte bir (max
2400 mg/gün)
INSULİN
01
27.05.2014
4.5-9mg/ kg/doz ( IV ) günde 3-4 defa
Veya Günlük 2-4mEq/kg/gün IV infüzyon tedavisi
Hiperkalemi, hipokalsemi veya kalsiyum kanal bloker
toksisitesinde kalsium kardiak resussitasyon için
önerilir.
Test dozu 0.1 mg/kg oral . Kan basıncı stabil ise , 34 saat sonra 1.5-6 mg/kg/gün oral ÷ günde 3 kez
(max 6 mg/kg/gün) olacak şekilde artan dozlarla
takip et.
Yeni doğan dozu 0.3-0.5 mg/kg/gün 8-12 saat
aralarla
KARVEDİLOL
0.1-2 mg/kg/gün oral ÷ günde iki kez (yetişkinlerde
max 25 mg/doz)
KAYEXALATE
Bkz. Sodyum polistiren sulfonat
Klasiyum karbonat içerik: 80
mg/mL Ca++ ya da 2
mmol/mL Ca++
Kalp monitörizasyonu yaparak
yavaş (30 dk da) verilmelidir.
Semptomatik bradikardi
ortaya çıktığında uygulama
durdurulmalıdır.
DAMAR DIŞINA ÇIKAN İLAÇ
DOKU NEKROZUNA NEDEN
OLABİLİR.
Yeni doğanlarda ve düşük
kardiyak fonksiyonların
varlığında daha düşük
başlangıç dozları gerekebilir.
Renovasküler hipertansiyonda
kullanılmaz.
Böbrek yetmezliğinde doz
azaltılmalıdır.
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
Sedasyon:
1mg/kg/doz IV (indüksiyon için)
İnfüzyon: Yükleme 0.1-0.5 mg/kg sonra 5-20
mikrogram/kg/dak ya yavaş yavaş artırarak ayarla.
KETAMİN
Girişimler için:
1-2 mg/kg IV
Sedatif: 12.5-25 mg/kg/doz oral 6-8 saatte bir
ihtiyaç oldukça.
KLORAL HİDRAT
KODEİN
KOSİNTROPİN
(ACTH STİM TEST)
LAKTULOZ
L-CARNİTİNE
Hipnotik: 50 mg/kg/doz oral (max 1 g)
10 / 19
-Salya artışına karşı atropin
kullanılabilir.
-Uygulanması sırasında oluşan
laringospazm oksijen
uygulaması ile düzelir.
-Solunum desteği sağlamak
için hazır olunmalıdır.
-İNTRAKRANİAL VE
İNTRAOKULER BASINÇ
ARTIŞINDA
KULLANILMAMALIDIR.
Sedasyon sonrası 24 saat
MONİTORİZE ET.
Yeindoğan ve süt çocuklarında
SOLUNUM BASKILANMASI
daha sıktır.
0.5-1.5 mg/kg/doz oral 4-6 saatte bir ihtiyaç
oldukça (yetişkinler 30 mg/doz)
5 kg: 0.035 mg/kg IV puşe
5 kg: 0.25 mg/doz IV puşe
Kortizol Seviyeleri: Bazal ve 60 dak doz sonrası
Hepatik ensafalopati
1 yaş: 2.5 ml oral günde iki kez
1 yaş: 10-30 mL oral günde 3 kez
Konstipasyon:
Başlangıçta 5-10 mL/gün oral günde 1 kere, gaita
üretilene kadar günlük dozun iki katı
Metabolik kriz:
yükleme 50-300 mg/kg IV
İdame: 50-100 mg/kg/gün/oral/lV ÷ günde 6kez
(max 4 g/gün)
Ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon:
Damardan:
1 mg/kg/doz IV bolus
LİDOKAİN
01
27.05.2014
(Entübe KİBAS ve pulmoner hipertansiyonlu
vakalarda trakeal tüp temizliği öncesi aynı doz)
İnfüzyon:
20-50 mikrogram./kg/dak
(renal yetmezlikte dozu azaltın)
IŞIKTAN KORUMA yapılmalıdır.
Trakeal Tüpten:
3mg/kg/doz
İnfüzyon hazırlanması:
120 mg % 2lidokain + 100 ml
%5 glikoz içine konur.
(1-2.5 ml/kg/st = 20
50mcg/kg/dk doz)
Düşük kardiak output’lu
hastalarda infüzyon hızı
azaltılmalıdır.
Artmış dozlarda kullanım
MİYOKART DEPRESYONU,
HİPOTANSİYON, SANTRAL
EKSİTASYON VE
KONVÜLZİYONLARA neden
olabilir.
KOMPLET KALP BLOK’U OLAN
HASTALARDA
KONTRENDİKEDİR.
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
01
27.05.2014
SAYFA NO
MAGNEZYUM SULFAT
%50 içinde
2mmol/ml
4mEq/ml
500mg/ml
Hipomagnezemi:
Bolus 0.3 mmol (50-60mg/kg) Mg++/kg/doz IV (1560 dakikada yavaş)
Max tek doz = 10 mmol IV
İnfüzyon: Hipomagnezemi 0.25 mmol/kg/gün IV
(max konsantrasyon 50 ml de 20 mmol )
Oral: 20-40 mg Mg++/kg/gün ÷ günde 3 kez
(magnezyum hidroksit kullanın)
Astım:
25 mg/kg/doz IV x 1 Mag sülfat (max 2 g)
Pulmoner Hipertansiyon:
40 mg/kg/doz IV
KIBAS tedavisi:
0.25gr/kg IV 15-30 dk’da x4-6/gün
MANNİTOL
İlk doz hipertansiyona bağlı akut kafa içi basıncı
artışında 0.5 g / kg dozunda uygulanabilir.
Eğer osmolalite 320 mosm/L ise 0.25-0.5 g/kg/doz
IV 2 saatte bir ihtiyaç oldukça.
METİLPREDNİZOLON
METOCLOPRAMİDE
MİDAZOLAM
MİLRİNONE
Astım: 0.5-1 mg/kg/doz IV 6 saatte bir
ARDS: 2 mg/kg/gün (6 saatte bir) - 2 hafta
1 mg/kg/gün (6 saatte bir) – 3. Hafta
0.5 mg/kg/gün(6 saatte bir) – 4. hafta
Puls Tedavi: 10-30 mg/kg/doz iv 1 saati aşkın süre
(max 1 g/doz)
Gastro – özefagial reflü
0.4-0.8 mg/kg/gün ÷ günde 3 veya 4 kez (max 1015 mg/doz)
Sedasyon:
0.1 -0.2 mg/kg IV 3-5 dak aşkın sürede (Kan
basıncını takip et)
Yenidoğan : 0.05 mg/kg IV.
Infüzyon 1-6 mikrogram/kg/dak. yavaş yavaş dozu
artırarak ayarla.
Status Epilepticus (refrakter):
2-24 mikrogram/kg/dak
Uzman hekime danışınız.
11 / 19
YAVAŞ VERİLMELİDİR.
Nerde bulunduralım: acil
arabasında sadece
resüsitasyon için bulundurun.
Rutin kullanım için ,
eczaneden temin ediniz
Diğer kafa içi basıncını azaltan
önlemlerle (hiperventilasyon,
barbütiratlar gibi ) birlikte
verilebilir.
HIZLI UYGULANIM
HİPOTANSİYON,
HİPEROSMOLALİTE’YE neden
olabilir.
5 günden uzun kullanımlarda
adrenal baskılanma nedeniyle
azaltılarak kesilmelidir.
DİĞER SEDATİFLERLE BİRLİKTE
UYGULANDIĞINDA APNE RİSKİ
ARTAR.
Bu nedenle solunum desteği
hazır bulundurulmalıdır.
Yükleme 0.05 mg/kg 10 dak,
sonra 0.3-0.99 mikrogram/kg/dak
Vazgeçirme rehberi:
MORFİN SÜLFAT
0.05-0.2 mg/kg/doz IV 2-4 saatte bir ihtiyaç
oldukça
İnfüzyon:
<1ay 5-10 mikrogram/kg/saat
>1 ay 10-40 mikrogram/kg/saat
[0.5 x ağırlık (kg)]mg 50ml içinde 1 mL/sa = 10
mikrogram/kg/saat
< 5 gün: vazgeçme yok
5-10 gün : vazgeçme -30% ilk gün
Sonra
-20%/gün
10 gün: - 30% ilk 24 saatte
sonra -10%/gün
Hastanın tolerasyonuna göre
yüksek dozlar gerekli
olabilir.diğer sedatiflerle (özellikle
Benzodiazepine) birlikte
uygulandığında apne riski artar.
Bu nedenle nalaxone ve solunum
desteği hazır bulundurulmalıdır.
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
01
27.05.2014
SAYFA NO
0.1 mg/kg/doz IV (max 2 mg) Gerektikçe tekrar et.
NALOKSAN
NAPROXEN
NEOSTİGMİN
NİFEDİPİNE
NİTROGLİSERİN
Sedatize hastalar için kısmi narkotik geri çevirme
0.01 mg/kg IV
Ağrı için:
5-10 mg/kg/doz oral 12 saatte bir (max 1 g/gün)
< 50 kg: 250 mg rektal günde iki kez
50 kg: 500 mg rektal günde iki kez
12 / 19
OPİOİD BAĞIMLILARINDA
EKSİKLİK BULGULARI ORTAYA
ÇIKABİLİR.
Son dozdan en az 2 saat takip
edilmelidir.
erken post-op kardiyak/renal
disfonksiyonda dikkatli
kullanınız.
SVT 0.01-0.04 mg/kg/doz IV
Geri Çevirme 0.02-0.08 mg/kg/doz IV
Başlangıç 0.15 mg/kg/doz oral 8 saatte bir
Geçerli dozlar: 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg
(max 0.5 mg/kg/doz or 10-30 mg/doz)
0.5-10 mikrogram/kg/dak
(max konsantrasyon 50 ml de 75 mg)
İnfüzyon hazırlanması :
6mg/kg Niprus + 100ml % 5 Dex
.1ml/saat = 1mcg/kg/dakika
NİTROPRUSSİDE
0.5-10 mikrogram/kg/dak
NOREPİNEFRİN
OCTREOTİDE
OMEPRAZOLE
ONDANSETRON
PANCURONİUM
PANTOPRAZOLE
IŞIKTAN KORUMA yapılmalıdır.
Hastanın kan basıncı yakından
izlenmelidir.
Şiddetli HİPOTANSİYON ORTAYA
çıkabilir. Uzun Süreli Ve Yüksek
Dozlarda Kullanıldığında SİYANİD
TOKSİSİTESİ ortaya çıkabilir.
Metabolik asidoz yönünden
hastalar yakından izlenmelidir.
0.01-0.5 mikrogram/kg/dak
Gl kanamalar : 1-5 mikrogram/kg/saat IV sürekli
infüzyon
0.7-1.4 mg/kg/gün oral günlük (max 40 mg)
0.1 mg/kg IV 8 saatte bir gerektikçe (max 8
mg/doz)
0.1 mg/kg/doz gerektikçe IV
GÖR :
1-1.5 mg/kg günlük (max 40 mg)
Üst gastrointestinal kanama :
max infüzyon süresi 72saat
5-15 kg: 2 mg/kg x 1, sonra 0.2 mg/kg/sa
15-40 kg: 1.8 mg/kg x 1 sonra 0.18 mg/kg/sa
40 kg: 80 mg/doz, sonra 8 mg/sa
Uzman kontrolünde
verilmelidir.
SOLUNUM DESTEĞİ
GEREKLİDİR
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
01
27.05.2014
SAYFA NO
POTASYUM KLORÜR
K10 eliksir:
1.33mmol/mL
PREDNİZON/PREDNİZ
OLON
Günlük ihtiyaç:
2 mmol/kg/gün IV/oral
Yüksek Potasyum İnfüzyonu :
25mmol KCL’ü 50ml de seyrelt. 1 mL/sa hızla IV
başlayıp titre et (sadece Santral venöz hat )
(Max yerine koyma 0.5 mmol/kg/sa IV veya 20
mmol/sa IV –
Max tek oral doz 1 -1.5 mmol/kg veya 40
mmol/doz (hangisi daha az ise)
Astım :
tek doz olarak 1-2 mg/kg/gün oral X 5 güns (max 60
mg/gün
Kompleks taşikardi:
3-6 mg/kg/doz ( IV )
(Maks. 100mg/ doz).
İdame dozu 20-80mcg/kg/dk (maks. 2g /gün)
PROCAİNAMİDE
PROPAFENON
PROPOFOL
PROPRANOLOL
PROSTAGLANDİN
Yükleme 1 mg/kg 1 saati aşkın sürede (kan
basıncını takip et )
sonra 4-7 mikrogram/kg/dak
Girişmlerde:
2-5 mg/kg/doz IV
Anestezi İndüksiyonu : 2.5-10 mg/kg/sa (cevaba göre
titre et).
13 / 19
UZMAN HEKİME DANIŞINIZ
Furosemid infüzyon hızı
azaldığında veya kesildiğine
potasyum oranını ayarlamayı
unutmayın.
Ağızdan alımlarda mide
irritasyonu yapabilir.
Ek Endikasyonlar için uzman
hekime danışınız.
YÜKLEME DOZU SIRASINDA
QRS KOMPLEKSİNDE % 50
GENİŞLEME VEYA
HiPOTANSİYON ORTAYA
ÇIKARSA YÜKLEME DOZUNUN
GERİ KALANI
VERİLMEZ ve idame dozu
bulgular kaybolana kadar
geciktirilmelidir.
HiPOTANSİYON yapabilir. YAKIN
TAKİP gereklidir.
Pediatrik yoğun bakım
hastalarında uzun süreli
sedasyon için kullanılmamalıdır.
Çocuk Yoğun Bakım
rehberlerine bakınız.
Aritmi: 0.01-0.15 mg/kg/doz IV 6-8 saatte bir ihtiyaç
Not: IV doz genellikle = 1/10 oral
oldukça (max 3 mg/doz IV)
doz
Hipertansiyon:
0.1-1 mg/kg/doz oral 6-8 saatte bir ihtiyaç oldukça
Bkz. Alprostadil.
PROTAMİN
Uzman Hekime danışınız
RANİTİDİNE
2-6 mg/kg/gün oral/IV ÷6-12 saatte bir
Yenidoğan : 2mg/kg/gün IV ÷6-12 saatte bir
Böbrek yetmezliğinde doz
azaltılmalıdır.
0.6-1 mg/kg ihtiyaç oldukça
ROCURONİUM
kan basıncını takip et
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
01
27.05.2014
SAYFA NO
Astım, havayolu aşırı duyarlılığı:
inhalasyon (5 mg/mL sol)
0.03 mL/kg/doz 3 mL serum fizyolojikte
(max 1 ml) 20 dak-4 saatte bir lüzumu halinde
SALBUTAMOL
İnfüzyon: 1 mikrogram/kg/dak IV. (TR’de yok)
İhtiyaç oldukça 15 dakikada bir 1mikrogram/kg/dak
dan (max 10 mikrogram/kg/dak)
Max konsantrasyon 50 mL de 50 mg
Hiperkalemi:
4 mikrogram/kg IV 20 dak. da
Veya
0.03 mL/kg/doz 3 mL SF içinde solutma tedavisi
SİSATRAKURYUM
SİLDANEFİL
SODYUM POLİSTREN
SULFONAT
(KAYEXALATE)
SORBİTOL 70%
SUKSİNİLKOLİN
SUKRALFAT
SURFACTANT
TEOFİLİN
14 / 19
-Doz istenilen klinik etki
alınana kadar veya
semptomatik taşikardi
ortaya çıkana kadar
tekrarlanabilir ve
ayarlanabilir.
-Nebulizasyonda oksijen
uygulanımı tercih edilir
İndüksiyon dozu: 0.08-0.1 mg/kg/doz IV
SOLUNUM DESTEĞİ
İdame dozu: 0.02-0.03 mg/kg/doz IV ihtiyaç halinde GEREKLİDİR
Pulmoner Hipertansiyon:
0.25-0.5 mg/kg/doz oral/ng 6 saatte bir
1g/kg/doz rektumdan 2-6 saatte bir ihtiyaç oldukça
(max 50 g)
Eşit miktarda su ile karıştırın
2 mL/kg/doz oral(max 150 mL) tek doz.
1-2 mg/kg/doz IV (hiperkalemide kontrindikedir)
1-10 kg: 250 mg 6 saaatte bir oral
10-20 kg: 500 mg 6saaatte bir oral
> 20 kg: 1 g 6saaatte bir oral
KAS HASTALIKLARI, YAYGIN
KAS TRAVMASI,
HİPERPOTASEMİ VE YANIKLI
HASTALRDA KULLANILMAZ.
Bradikardi hipotansiyon
yapabilir.
SOLUNUM DESTEĞİ
GEREKLİDİR.
Renal yetmezlikte
kullanmaktan kaçın
100-200mg/kg/doz
Astım: İlaç kullanmıyorsa, 6 mg/kg IV yükleme ,
Sonra 2-6 aylık: 0.4 mg/kg/sa
6-11 aylık: 0.7 mg/kg/sa
1- 12 yaş: 0.8 mg/kg/sa
12-16 yaş: 0.7 mg/kg/sa
Diürez:
İnfüzyon: 0.2 mg/kg/sa. 12 ve24 saatte
daha sonra 24 saatte bir
KAN DÜZEYİ takipleri
Yapılmalıdır
.Değerleri koru < 50 µmol/L
IAralıklı: 1-2 mg/kg/doz IV 8-12 saatte bir.. günlükl
seviyeler ile
TİOPENTAN
2-4 mg/kg/doz IV (hipotansiyona dikkat)
Infüzyon: 2-4 mg/kg/sa. Titre et.
Refrakter status epileptikus:
Uzman Hekime danışınız.
HİPOTANSİYON için yakın
takip.
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
TRANEXAMİC ACİD
pediatrik doz tam
belirlenmiş değildir.
VASOPRESSİN
İnfüzyon hazırlama:
max 50 ünite/50mL
VEKURONİUM
Kardiyak ameliyatlar : 50-100 mg/kg iV işlem
başlangıcında (kan basıncını takip et)
Infüzyon: 10 mg/kg/sa
Tramvatik kanamalar:
10mg/kg/doz x3/gün
Tüm endikasyonlar için infüzyon hazırlama:
50ml %5 dex veya serum fizyolojik içinde (0.3 x
ağırlık(kg)) ünite
1 mL/sa = 0.0001 ünite/kg/dak
Diabetes insipidus:
0.0001-0.00025 ünite/kg/dak
İdrar çıkışını 2-3 mL/kg/sa e ayarla
Kardiyak ameliyatlardan sonra vazodilatör şok:
0.0001-0.002 ünite/kg/dak
Sepsis:
0.0001-0.001 ünite/kg/dak
Yetişkinler max: 0.04 ünite/dak
Beyin ölümü:
0.0003 ünite/kg/dak ve ayarla
0.08-0.1 mg/kg IV
1-2 mikrogram/kg/dak monitorize ederek
01
27.05.2014
15 / 19
Tromboza eğilimli olgularda
uzmanına danışınız.
SOLUNUM DESTEĞİ
GEREKLİDİR
İnfüzyon tedavisi esnasında
IŞIKTAN KORUMA
yapılmalıdır.
0.1-0.2 mg/kg im/yavaş IV
(karaciğer disfonksiyonunda max 10 mg or 5 mg)
VİTAMİN K1
Damardan yavaş verilmelidir.
İnfüzyonla İlaç uygulamada Temel Formül
1 mikrogram/kg/dak = [3 X ağırlık (kg)] ilacın mg
örn., 5 mikrogram/kg/dak = 5 x [3 x ağırlık
50ml de 1 mL/sa
(kg)]mg 50ml de 1 mL/sa
0.01 mcg/kg/dak = 0.01 x [3 x ağırlık (kg)]mg 50ml de
0.03 mcg/kg/dak = 0.03 x [3 x ağırlık (kg)]mg 50ml de
1 mL/sa
1 mL/sa
Kardiyak Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi
Kapalı Sternum
Sefazolin X 48sa
Açık Sternum
Sefazolin X 48sa
Cilt kapalı
Cilt açık/patch
+tek kapanma öncesi doz
Sefazolin + Gentamicin X 72sa
Kapanma öncesi dozlar ve devamı x 24sa kapanma sonrası
Kardiyak ünitede açık
Sefazolin + Gentamicin X 72sa
Kapanma öncesi dozlar ve devamı x 24sa kapanma sonrası
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
01
27.05.2014
16 / 19
Antimikrobiyaller-Antimikotikler-Antiviraller
AMPHOTERİCİN B
REGULER
AMPHOTERİCİN BLİPİD
(ABELCET)
*
ASİKLOVİR
*
AMİKACİN
2,5-5 mg/kg/ gün IV
Enfeksiyöz hastalık ile sınırlı
H. simplex enfeksiyonları:
Yenidoğan: > 32 haftalık ve > 1200 g
20 mg/kg/doz IV 8 saatte bir x 21 gün
daha büyükler : 10 mg/kg/doz IV 8 saatte
bir x 14 gün
Obezite : ideal vücut ağrlığını kullanın
10 mg/kg/doz IV 12 saatte bir < 1
haftalık;
8 saatte bir > 1 haftalık
Seviyeler : pik seviye 20-35 mg/L
Düşük : 2.5-10 mg/L
EHU ONAYI
Hİpopotasemi açısından dikkat.
EHU ONAYI
Hİpopotasemi açısından dikkat.
EHU onayı gereklidir.
Böbrek yetmezliğinde kan düzeyi
takibi yapılmalıdır.
25-50 mg/kg/doz IV (max 2.5 g) 8 saatte
bir < 1 haftalık; 6saatte bir >1 haftalık
(Menenjit: 200-400 mg/kg/gün IV ÷6
saatte bir)
Anaerobik enf. Düşünülüyorsa 100
mg7kg/doz 4
AMPİSİLİN
AMPİSİLİN - SULBAKTAM
ERİTROMİSİN
*
FLUKONAZOLE
GENTAMİSİN
0.5 mg/kg/gün IV, 1 mg/kg/güne artarak
Veya değişimli günler.
•*
0.1 - 0.15 mg / kg nebulizatör ile
gerektiğinde tekrarlanabilir.
Boğmaca
Yenidoğan : 10 mg/kg/doz oral 6saatte
bir x 14 gün
Çocuk: 10 mg/kg/doz IV/oral 6 saatte bir
(max 1 g/doz)
< 2 haftalık : 3-12 mg/kg/doz 72 saatte bir
> 2 hf:
3-12 mg/kg/doz oral /lV 24
saatte bir
postop KVC harici hastalar:
1 haftalık 3 mg/kg/doz IV 18 saatte bir
1haftalık: 2.5 mg/kg 8 saatte bir
Postop KVC: açık sternum profilaksisi
1 aylık: 3.5 mg/kg/doz IV 24 saatte bir
başlangıçta
1 aylık: 2.5 mg/kg/doz IV 12 saatte bir
başlangıçta Renal yetmezlikte doz
aralığını uzatın.
Seviyeler < 2 mg/L düşük, 5-10 mg/L pik.
EHU onayı gereklidir.
Böbrek yetmezliğinde kan düzeyi
takibi yapılmalıdır.
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
Yenidoğan :
Postnatal < 7 gün <1200g, 20mg/kg, IV,IM, 1824saat ara ile >1200g, 40mg/kg IV,IM, 12 saat
ara ile
Postnatal > 7 gün 1200-2000, 40mg/kg, IV,IM
12 saat ara ile > 2000g, 60mg/kg, 8 saat ara ile
Çocuklar :
60-100mg/kg/g, 6-8 saat ara ile IV,IM
İMİPENEM
KASPOFUNGİN
*
>2 yaş; 50 mg/ m2/gün , günde bir kez
(max 70 mg/doz)
>1 aylık : 7.5 mg/kg/doz oral 12 saatte bir
(max 1 g/gün)
01
27.05.2014
17 / 19
EHU onayı gereklidir.
EHU ONAYI
KLARİTROMİSİN
KLİNDAMYCİN
•
*
KOLİSTİN
*
KOTRİMOXAZOL
*
MEROPENEM
•
METRONİDAZOLE
PENİSİLİN G NA
PENİSİLİN VK
< 1 haftalık: 5 mg/kg/doz IV 8 saatte bir;
< 1-4 haftalık 5 mg/kg/doz IV 6 saatte bir
> 1 aylık :
10 mg/kg/doz 8 saatte bir
(max 3.6 g/gün)
Damardan:
2.5-5 mg/kg/doz x2-3 gün
(max 100mg)
EHU onayı gereklidir.
Solutma:
10-150mg doz + 3ml SF içinde
Nefrotoksisite ve nörotoksisite
açısından dikkat edilmelidir.
pnömosistis:
5 mg/kg/doz IV 6 saatte bir
Diğer enfeksiyonlar :
2.5-6 mg/kg/doz IV/oral 12 saatte bir
Aspleni:
5 mg/kg/gün oral günlük
Yenidoğan:
Sepsis: 20 mg/kg/doz IV 12 saatte bir
Menenjit: 40 mg/kg/doz IV 12 saatte bir
Çocuk:
20 mg/kg/doz IV 8 saatte bir (max 1
g/doz)
Meningitis: 40 mg/kg/doz IV 8 saatte bir
(max 2 g/doz)
Not: trimethoprim dozu üzerinden
hesaplanmıştır.
EHU onayı gereklidir.
< 1 haftalık 7.5 mg/kg/doz IV 12 st’de bir
1-4 haftalık: 15mg/kg/doz IV 12 st’de bir
1 aylık:
10 mg/kg/doz IV 8 st’de bir
(max 1 g/doz)
Oral tedavi: 15-30 mg/kg/gün oral ÷
günde 3 kez
< 1 haftalık; 6 saatte bir 1 -4 haftalıklarda
1 aylık: 400.000 ünite/kg/gün ÷ 4-6
saatte bir Diğerleri: 25.000-100.000
ünite/kg IV 6 saatte bir >1 aylık
(max 24 million ünite /gün)
Menenjit:
50.000 ünite/kg/doz IV 8 saatte bir
50-100 mg/kg/gün oral÷ 6-8 saatte bir
PİPERASİLLİN-
*
TAZOBACTAM
80 mg/kg/doz IV 8saatte bir (max 4 g/doz)
EHU onayı gereklidir.
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
*
SEFAZOLİN
•*
SEFOTAXİME
*
SEFTAZİDİME
SEFTRİAXONE
*
SEFUROXİME
*
SİPROFLOXACİN
RİFAMPİSİN
TEİKOPLANİN
TOBRAMYCİN
•*
01
27.05.2014
18 / 19
Kardiyak cerrahi profilaksisi:
40 mg/kg/doz IV 750 mg maximum 12
saatte bir X 4 doz < 1 haftalık; 8 saatte bir
X 6 doz > 1 hafta
açık sternum: bkz. Üstteki tablo
diğer enfeksiyonlar:
20 mg/kg/doz 12 saatte bir < 1 haftalık;
8 saatte bir < 4 haftalık;
> 4 haftalık 50 mg/kg/doz a kadar 8
saatte bir (max 2 g/doz)
50 mg/kg/doz IV 12 saatte bir < 1
haftalık; 8 saatte bir < 1-4 haftalık ;
> 1 aylık: 25-50 mg/kg/doz 6-8 saatte bir
(max10g/gün)
Transplant programları ve meningitis 3
aylık
< 1 haftalık 100 mg/kg/günIV ÷ 8 saatte
bir
1-4 haftalık : 50 mg/kg/doz IV 8 saatte bir
> 1 aylık: 25-50 mg/kg/doz IV 8 saatte bir
(max 2 g/doz)
Kardiyak yetmezlik : 50 mg/kg IV 6 saatte
bir (max 1.5 g/doz)
Menenjit (> 3 aylık) 100 mg/kg/doz IV 0,
12, 24. saatte
Sonra 24 saatte bir (max 2 g/doz)
(diğer enfeksiyonlar Enfeksiyöz hastalıkla
sınırlı)
25-50 mg/kg/doz IV 8 saatte bir (max 2
g/doz)
IV: 10 mg/kg/doz IV 12 saatte bir (max
400 mg/doz)
Oral: 15 mg/kg/gün oral ÷ 12 saatte bir
(max 750 mg/doz)
Kistik fibrozis: 10 mg/kg/doz IV 8 saatte
bir (max 400 mg/doz)
Meningokokal Profilaksi
10 mg/kg/doz oral 12 saatte bir X 2 gün
(max 300 mg)
H. influenzae tedavisi:
20 mg/kg/doz oral X 4 gün (max 600 mg)
Yenidoğan :
yükleme 16mg/kg/gün, idame 8mg/kg/g,
IM,IV
Çocuk :
yükleme 10mg/kg/g, idame 6mg/kg/g, IM,
IV
3 mg/kg/doz IV 18 saatte bir < 1haftalık
2.5 mg/kg q8h > 1 haftalık
Seviyeler: pik 5-10 mg/L; düşük < 2 mg/L
14 yaşından büyük çocuklarda
kullanılabilir. Daha küçük
çocuklarda Enfeksiyon Hastalıkları
uzmanı tavsiyesi ve aile onamı
alınarak kullanılabilir.
EHU onayı gereklidir.
Yenidoğanda dozlar 30dk. İçinde
uygulanan IV. İnfüzyon yoluyla
verilmelidir.
Böbrek yetmezliğinde kan düzeyi
takibi yapılmalıdır.
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DOKÜMAN KODU
GN.FR.959
YAYIN TARİHİ
10.05.2012
PEDİATRİK İLAÇLARIN ÇOCUK DOZLARI LİSTESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
*
VANCOMYCİN
Postop KVC
< 1 aylık20 mg/kg/doz IV 24 saatte bir
1 aylık 15 mg/kg/doz IV 12 saatte bir
Post-op kardiyaklarda başlangıçta 6
saatte bir dozdan kaçının . Önceki
düzeyleri monitorize edin..
Kardiyak cerrahi profilaksi (penicillin
alerjisi) 20 mg/kg/doz IV (max 1 g/doz)
1 doz 12 saatte bir post op
Renal yetmezlik: 15-20 mg/kg başlangıç+
seviyeler (max 1 g/doz)
seviye 5-10 mg/L düşük
Uaman hekime danışın.
Diğer: (postop kardiyak olmayanlar )
1 aylık 10 mg/kg/doz IV 6 saatte bir
(max 1 g/doz) Menenjit: 15 mg/kg IV 6
saatte bir (max 1 g/doz)
•Süt çocukları < 2 kg da doz için uzman hekime danışın.
*Böbrek yetmezliği halinde dozu azaltın. Uzman hekime danışın
01
27.05.2014
19 / 19
Böbrek yetmezliğinde kan düzeyi
takibi yapılmalıdır.
EHU onayı gereklidir.
Kırmızı adam betimi açısından
YAVAŞ verilmelidir. (30-60dk)
Download

Alan Adı Tescil edilir.