DERS LİSTESİ
Diploma Programının Adı: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı
BİRİNCİ YIL
I. Yarıyıl
Kodu
OD AIIT 10
OD BE 001
OD GS 001
CTFT1002
CTFT1001
OD TD 201
OD YD 301
S/Z
Z
S
S
Z
Z
Z
Z
Dersin Adı
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
BEDEN EĞİTİMİ I
GÜZEL SANATLAR I
HÜCRE DOKU VE ORGAN SİSTEMLERİ I
TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ
TÜRK DİLİ I
YABANCI DİL I
II. Yarıyıl
T
2
1
1
9
7
2
2
U
0
0
0
8
6
0
0
L
0
0
0
0
0
0
0
ToplamAKTS
2
2
1
1
1
1
13
13
10
10
2
2
2
2
Kodu
ODAK106
OD AIIT 11
OD BE 002
OD GS 002
CTFT1003
CTFT1004
OD ŞKİ 02
OD TD 202
OD YD 302
S/Z
S
Z
S
S
Z
Z
S
Z
Z
Dersin Adı
AFET KÜLTÜRÜ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
BEDEN EĞİTİMİ II
GÜZEL SANATLAR II
HÜCRE DOKU VE ORGAN SİSTEMLERİ II
KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ
ŞEHİR VE KÜLTÜR İSTANBUL
TÜRK DİLİ II
YABANCI DİL II
Kodu
CTFT2009
CTFT2008
S/Z Dersin Adı
Z
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
Z
HEMATOPOETİK SİSTEM, İMMÜNOLOJİ, MİKROBİYOLOJİ
T
2
2
1
1
9
7
2
2
2
U
0
0
0
0
8
6
0
0
0
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ToplamAKTS
2
2
2
2
1
1
1
1
13
13
10
10
2
2
2
2
2
2
T
10
12
U
8
8
L ToplamAKTS
0 14
14
0 16
16
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl
Kodu
CTFT2006
CTFT2005
CTFT2007
S/Z
Z
Z
Z
Dersin Adı
KALP VE DAMAR SİSTEMİ
LOKOMOTOR SİSTEM
SOLUNUM SİSTEMİ
IV. Yarıyıl
T
10
6
6
U
8
4
4
L
0
0
0
ToplamAKTS
14
14
8
8
8
8
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl
VI. Yarıyıl
Kodu
CTFT3011
S/Z Dersin Adı
Z
GENİTOÜRİNER SİSTEM
T
9
U
8
L ToplamAKTS
0 13
13
Kodu
CTFT3013
S/Z Dersin Adı
Z
ENDOKRİN SİSTEM VE METABOLİZMA
T
8
U
8
L ToplamAKTS
0 12
12
CTFT3010
CTFT3015
Z
Z
9
1
12
2
0 15
0 2
CTFT3014
CTFT3012
Z
Z
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI
TOPOGRAFİK ANATOMİ-BİYOİSTATİSTİK-DEONTOLOJİ
7
5
6
6
0 10
0 8
S/Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Dersin Adı
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GENEL CERRAHİ
İÇ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
RADYODİAGNOSTİK
ÜROLOJİ
T
2
10
7
10
7
1
3
U
2
10
6
10
6
2
4
L
0
0
0
0
0
0
0
SİNİR SİSTEMİ VE DUYU ORGANLARI
DAHİLİ TIP PRATİĞİNE GİRİŞ
15
2
10
8
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl
Kodu
CTFT4059
CTFT4016
CTFT4060
CTFT4015
CTFT4061
CTFT4062
CTFT4063
S/Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Dersin Adı
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GENEL CERRAHİ
İÇ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
RADYODİAGNOSTİK
ÜROLOJİ
VIII. Yarıyıl
T
2
10
7
10
7
1
3
U
2
10
6
10
6
2
4
L
0
0
0
0
0
0
0
ToplamAKTS
3
3
15
15
10
10
15
15
10
10
2
2
5
5
Kodu
CTFT4023
CTFT4064
CTFT4020
CTFT4065
CTFT4019
CTFT4022
CTFT4021
ToplamAKTS
3
3
15
15
10
10
15
15
10
10
2
2
5
5
BEŞİNCİ YIL
IX. Yarıyıl
Kodu
CTFT5066
CTFT5067
CTFT5068
CTFT5069
CTFT5027
CTFT5070
CTFT5033
CTFT5031
CTFT5071
CTFT5072
CTFT5073
CTFT5032
CTFT5028
CTFT5029
CTFT5074
CTFT5026
CTFT5075
CTFT5030
CTFT5076
S/Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Dersin Adı
ADLİ TIP
ÇOCUK CERRAHİSİ
DERMATOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
GÖĞÜS CERRAHİSİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
HALK SAĞLIĞI
KALP DAMAR CERRAHİSİ
KARDİYOLOJİ
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
NÖROLOJİ
NÖROŞİRURJİ
NÜKLEER TIP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
PLASTİK CERRAHİ
PSİKİYATRİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ
X. Yarıyıl
T
3
2
3
2
2
1
2
3
4
2
2
2
2
1
1
3
2
2
1
U
2
2
2
4
4
0
4
2
0
2
4
4
4
0
0
2
2
2
0
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ToplamAKTS
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
4
4
3
3
3
3
1
1
Kodu
CTFT5044
CTFT5038
CTFT5045
CTFT5043
CTFT5077
CTFT5037
CTFT5078
CTFT5079
CTFT5046
CTFT5036
CTFT5042
CTFT5080
CTFT5081
CTFT5082
CTFT5041
CTFT5083
CTFT5039
CTFT5084
CTFT5040
S/Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Dersin Adı
Adli Tıp
ÇOCUK CERRAHİSİ
DERMATOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
GÖĞÜS CERRAHİSİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
HALK SAĞLIĞI
KALP DAMAR CERRAHİSİ
KARDİYOLOJİ
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
NÖROLOJİ
NÖROŞİRURJİ
NÜKLEER TIP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
PLASTİK CERRAHİ
PSİKİYATRİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ
T
3
2
3
2
2
1
2
3
4
2
2
2
2
1
1
3
2
2
1
U
2
2
2
4
4
0
4
2
0
2
4
4
4
0
0
2
2
2
0
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ToplamAKTS
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
4
4
3
3
3
3
1
1
T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ToplamAKTS
0
9
0
9
0
3
0
7
0
9
0
4
0
4
0
4
0
4
0
7
ALTINCI YIL*
XI. Yarıyıl
XII. Yarıyıl
Kodu
S/Z Dersin Adı
T
U
L ToplamAKTS
Kodu
S/Z Dersin Adı
CTFT6001
Z
ACİL TIP
0
0
0 0
9
CTFT6000
Z
ACİL TIP
CTFT6003
Z
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
0
0
0 0
9
CTFT6002
Z
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
CTFT6005
Z
DERMATOLOJİ
0
0
0 0
3
CTFT6004
Z
DERMATOLOJİ
CTFT6007
Z
GENEL CERRAHİ
0
0
0 0
7
CTFT6006
Z
GENEL CERRAHİ
CTFT6009
Z
İÇ HASTALIKLARI
0
0
0 0
9
CTFT6008
Z
İÇ HASTALIKLARI
CTFT6011
Z
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
0
0
0 0
4
CTFT6010
Z
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
CTFT6013
Z
NÖROLOJİ
0
0
0 0
4
CTFT6012
Z
NÖROLOJİ
CTFT6015
Z
PSİKİYATRİ
0
0
0 0
4
CTFT6014
Z
PSİKİYATRİ
CTFT6017
Z
SEÇMELİ
0
0
0 0
4
CTFT6016
Z
SEÇMELİ
CTFT6019
Z
TOPLUM HEKİMLİĞİ
0
0
0 0
7
CTFT6018
Z
TOPLUM HEKİMLİĞİ
* Altıncı sınıfta sınav yapılmamaktadır ve öğrencilere not verilmemektedir. Öğrenciler sadece başarılı veya başarısız sayılmaktadır.
Download

No. Proje Adı Tutarı € 1. Devlet Birimlerinin Çalışması İçin İdari