HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURULUNUN
05/11/2014 TARİHLİ VE 626 SAYILI ATAMA KARARI
S.No Sic.No Adı ve Soyadı
Önceki Görevi
Atandığı Görev
1
30948 Nesibe ÖZER
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci
Daire Başkanı
Küçükçekmece Hâkimliği
2
31532 Hüseyin SERTER
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi
Ankara Batı Hâkimliği
3
32479 İsmail AYDIN
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi
Yargıtay C.Savcılığı
4
32882 İbrahim OKUR
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci
Daire Başkanı
Bakırköy C.Savcılığı
5
32888 Ömer KÖROĞLU
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi
Ankara Batı Hâkimliği
6
33991 Ahmet KAYA
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi
Ankara Batı Hâkimliği
7
34090 Dr.Teoman GÖKÇE
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi
Ankara Batı Hâkimliği
8
38019 Resül YILDIRIM
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi
Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği
Download

S.No Sic.No Adı ve Soyadı Önceki Görevi Atandığı Görev 1 2 3 4 5 6