Asıl istediğin nedir?
Ever After High™ "Sihirli Küp"e sor!
BELKİ
Eminim,
minim, Büyülendim!
Talimatlar
1. Şekli keserek çıkar ve kesik
çizgilerden katla.
2. Yapıştırıcı veya bantla küpü yapıştır.
1. "Sihirli Küp"e bir soru sor.
2. Cevabını almak için küpü ellinde
ODAKLAN
EVER A FTER H IGH . COM/TR-TR
ve tekrar
dene!
©2014
2014
014
14 Matt
Matttel
el.l. Tü
üm
m Ha
H kları
klar
ları Sakl
Sakk ıdır
ıdır.
dır.
d
ı
sallayarak at ve çıkanı oku.
OLMADI!
LMADI!
©2014 Mattel. Tüm Hakları Saklıdır. http://everafterhigh.com/tr-tr
Kesinlikle!
esinlikle!
Çokdemode!
emode!
NASIL OYNANIR
Download

BELKİ - Ever After High