T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/35 Rapor Tarihi: 17/07/2014 KONU: Ünye ilçesi Liseler Mah.İmar Planı değişikliği yapılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/07/2014 tarihli 2014 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı’nda 19.
gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ünye İlçesi, Liseler Mahallesi, 17 18-K L nazım, 18-L-I uygulama imar
planı paftası 120 ada 50 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 01/07/2014 tarih ve
977 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Ünye İlçesi, Liseler Mahallesi sınırları içerisinde,
17 18-K L nazım, 18-L-I uygulama imar planı paftası, 120 ada 50 nolu parselde hazırlanan Ünye Belediye
Meclisinin 03/06/2014 tarih ve 149 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi
Komisyonumuzca incelenmiştir.
Söz konusu parsel mevcut uygulama imar planında, 6 katlı olup, İmam Hatip Lisesi olarak planlanmıştır.
Söz konusu parselin güney ve batı cephelerinden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi planlanmış olup, diğer
cephelerde yapı yaklaşma mesafesi bırakılmamıştır.Plan tadilatıyla; parselin batı cephesinde yer alan 5 metrelik
yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılması talep edilmektedir.
Plan açıklama raporunda;1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, ilave yapılacak olan okul ve
pansiyon yapılarının uygun yerleşebilmesi amacıyla hazırlandığı belirtilmektedir.
Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde kamu yararı bulunduğundan komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre işbu rapor Meclis’e sunulmak
üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 1-Dosya (1 adet)
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Salih ÇELEBİ
Üye
Aydın GÜNDOĞDU
Üye
Download

35. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi