T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FİZİK-1 LABORATUARI DENEY RAPORU
ÖĞRENCİ
Adı-Soyadı :
Numarası :
imza:…………………………
Bölümü
:
Grubu
:
Numarası : 2
Adı
:
Amacı : (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz)
Teorisi:
Ölçüm ve Hesaplamalar
DENEY
1. Teorik İvme Hesabı: h ve d değerlerini kullanarak teorik ivme değerini bulunuz. (g=980
cm/s2)
Masanın eğim yüksekliği (h):………………cm
Masanın boyu (d)
:………………cm
ateorik=
2.
Tablonun Doldurulması: Aldığınız verilerden aşağıdaki tabloyu uygun bir şekilde doldurunuz.
Nokta No
Xn
Yn
tn
Vxn
Vyn
Vn
(cm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(cm)
(s)
(cm/s)
(cm/s)
---
(cm/s)
3. Yatay Konum zaman grafiğinin çizilmesi: Tablodaki X n verilerinden yararlanarak
milimetrik kağıda x – t grafiği çizerek hareketlinin x ekseni boyunca yaptığı hareketin
sabit hızlı hareket olduğunu doğrulayınız.
4. Yatay Hızın Bulunması: Çizmiş olduğunuz x-t grafiğinin eğiminden hareketlinin
(herbir noktada aynı olan) yatay hız değerini (Vxn) bulunuz ve tabloya kaydediniz.
5. Düşey Hızların Hesaplanması: “v y n ” değerlerini
“ Vyn
yn
tn
1
1
yn 1
tn 1
”formülünden yararlanarak hesaplayınız.
6. Vn hızının bulunması: Her bir nokta için bulduğunuz yatay ve düşey hızları kullanarak,
cismin her bir noktadan geçerkenki süratini (Vn) pisagor bağıntısını kullanarak
hesaplayınız ve tabloya kaydediniz.
7. Düşey Konum zaman grafiğinin çizilmesi: Tablodaki verilerden yararlanarak
milimetrik kağıda y – t grafiği çizerek grafikten hmax yüksekliğini okuyunuz.
8. Maksimum Yüksekliğin formülden ve grafikten bulunan değerlerinin
karşılaştırılması: Cismin çıkabildiği maksimum yüksekliği
hmax
V02y
2a
formülünden yararlanarak bulunuz ve grafikten okuduğunuz değer ile karşılaştırınız.
9. Düşey Hı zın ilk değerinin bulunması: Formül ile bulunamayan Vyo ilk hız
bileşenini Vy0=Vx0. tanα eşitliğini kullanarak belirleyiniz.
10.Düşey hız-zaman grafiğinin çizilmesi: Tablodaki verilerden yararlanarak milimetrik
kağıda Vy – t grafiğini çiziniz. Grafiğin Vy eksenini kestiği noktayı (Vyo ) belirleyiniz.
Formülden bulduğunuz Vyo ile karşılaştırınız.
11.Deneysel İvmenin Bulunması: Hareketlinin y doğrultusundaki ivmesini Vy – t
grafiğinin eğiminden bulunuz.
12. Deneysel ve teorik ivmenin Karşılaştırılması: Bulduğunuz deneysel ivme değeri ile
teorik ivme değeri arasında hata hesabı yapınız.
Download

1. Teorik İvme Hesabı: h ve d değerlerini kullanarak teorik ivme