From: 90 312 4662042Page: 1/2Date: 03.12.2014 10:22:35
T.C.
BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI
Verimlilik Genel Müdürlüğü
01/12/2014
Sayı
20424630 - 051.04 / 267
Kan
Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu
2014
Ilgili Makama
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi
itesi 5ürdüriilelıilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ütü
işbi lığ nde "Sanayide Dönüşüm için Yaşam Döngüsü Analizi ve Enerji Verimliliği"
tem sı la 9 Aralık 2014 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesinde, "Sürdürülebilir Üretim
Set po mu 2014" gerçekleştirilecektır. Sempozyumda kaynak verimliligi ve sardürülebilir
önemli araçlarından biri olan yaşam döngiisü analizi ve enerji verimliliği
ur
)ndaki iyi uygulamaların paylaşild* oturumlar düzenlenecektir.
Sardal-al ebilir Üretim Sempozyumu programı ekte yer almakta olup katılım için
http //surdurulobilinıretim2014.boun.edu.tr/ adresinden kaydınız' yaptırabilirsiniz.
Sempozyuma katılumnızı ve üyelerinize duyurulmüı hususunda işbirliğinizi azzirica
ede
Anıl YILMAZ
Bakan a.
Genel Müdür
E
1.
2
B
Cvc
Tel
e-p
ürillebitir Üretim Sempozyumu 2014
tim Listesi
e güvenli elektronik imza ile inızaiannuştic
Bilgi ilin Irtilıat Deniz KCX; :Sanayi ve 'Teknoloji Uzmanı
Sok. No:5 Kavaklıdere/ANKARA 1
4662042
:
312
Faks
467 53 90-351
BlektronLk Ağ : wwwsanayi.govir
denizcocelsanayi.govir
'eine www.Rrınayi.gov .te adresine:lett eRizmeder bekrtnnuden. 'Inkvw90271,15" DYŞ Nu v ny [ak tıuilıi ilc cıiiaillİtinic.
1/1
From: 90 312 4662042 Page: 2/2 Date: 03.12.2014 10:22:35
iş
TC ILIM, SANAYI VE
TEK OLOJI BAKANLIĞI
Veri Mil< Genel Mudonego
1/4
Botualçl üniversitesi Sütehreloblik Kalkınma ve
Temiz Oreılmikekez1 SUSTAINAELE DEVELOPMENT
SOLUTIONS NETWORK
'3
:— °ş"r": ""ın "%www.‘"°"
Ü RDÜRÜLEBİLİR ÜRETIM SEMPOZYUMU 2014
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
9 Arahk 2014
‘c
anayide Dönüşüm için Yaşam Döngüsü Analizi ve Enerji Verimliliği"
PROGRAM
09:30-1 :O /Kayıt
10:00-1 :00 Açılış Konuşmaları
Albert Long Hall Kültür Merkezi
uç. Dr. Nilgün Cılız, Boğaziçi Üniversitesi, öğretim Üyesi
ıl Yılmaz, Bilim, Sanayi ve lelaıoloji Bakatilıgı Verimlilik Genel Müdürü
gni]. Konuşmacı: Erdal Bahçivan, Istanbul Sanayi Odası Yönetim Kumlu Başkanı
P of Dr. (Nilay Rarharnsnğlıı, Rnğaziçi Üniversitesi Rektörü
F kri )şık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
f Dr. Ahmet Davutoğlu, Başbakan (Teşrifleri halinde)
12:00-1 :3 )Öğle Yemeği
13:30-1 :0 )
Firmalarda Enerji Odaklı Sürdürülebilir Üretim Uygulamaları
Moderatör: Mevlüt Hürol Mete, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- nayide Enerji Verimliliğinin Durumu ve Verimlilik Örnekleri
Sa ih Türkay, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TURSEFF), Enerji Mühendisi
-S nayi Sektöründe Enerji Yönetimi, Bn Süreçte Danışmaınn Rolü ve Iyi Uygulama örneği
ut Dede, Schneider Electric, Enerji Verimliliği Danışmanı
Ikınma Ajanslarunn Sürdürülebilir Üretim Alanındaki Destekleri ve Örnek Projeler
Sü ey-nan Bayezit, İstanbul Kalkınma Ajansı, Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı
nayiye Yönelik Enerji Verimliliği Çalışmaları ve İyi Uygulama Örnekleri
Y şin Beyla, Enerji Verimliliği Derneği (ENVER-DER), Genel Sekreteri
15:00 1 :3 -1Ara
-
15:30 1 :00Firmalarda Enerji Odaklı Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) Uygulamaları
-
Moderatör: Doç. Dr. Nilgün Cila, Boğaziçi Üniversitesi
Eczaelbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Üretim Süreçlerinde Sürdürülebilir Enerji Yönetimi
erken Şensoy, Eczacıbaşı A.Ş., Baxter Bakım Onarım Müdürü
iklim Değişikliği Stratejisinde Enerji Verimliliğinin Önemi ve Arçelik'te Yapılanlar
ati ı Özlcach, Areclik A.Ş., Enerji vc Çevre Yöneticisi
Siirdürülebilir Üretimde Çevrenin önemi
elçuk Yalçın UNILEVER A.Ş., Algida Fabrika Müdürü
Kimya Endüstrisi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
erini Sadıkoğlu, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhr. Bidigi (İKMEİB), Yönetim Kumlu Başkan
arkrricist
S irdürülebilir ICallunma Perspektifiyle TSKB'de Enerji Verimliliği Finansmanı
ül ya Kurt, Türkiye Sınai Kallunma Bankası, TSKB Mühendislik Müdürü ve Sürdürillebilirlik Komitesi
aş canı
Kayıt iwww.surdurulebiliruretim2014.boun.eduk adresinden kaydınız, yaptırma.
Download

24 MART 2015 TARİHLİ İHALE LİSTESİ