Süre
Duration
Kontenjan
Quota
Eğitim Dili
Language of Instruction
İngilizce Hazırlık Eğitimi
English Prep. Class
Communication Sciences
4
30
Türkçe / Turkish
Zorunlu / Compulsory
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Advertisement Design and Communication
4
30
Türkçe / Turkish
Zorunlu / Compulsory
Yeni Medya
New Media
4
30
Türkçe / Turkish
Zorunlu / Compulsory
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Faculty of Humanities and Communal Sciences
Felsefe
Philosophy
4
8
Türkçe / Turkish
İsteğe Bağlı/Optional
Psikoloji
Psychology
4
30
Türkçe / Turkish
Zorunlu / Compulsory
Psikoloji (İngilizce)
Psychology (English)
4
30
İngilizce / English
Zorunlu / Compulsory
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Political Science and International Relations
4
35
Türkçe / Turkish
Zorunlu / Compulsory
Sosyoloji
Sociology
4
35
Türkçe / Turkish
İsteğe Bağlı/Optional
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Faculty of Engineering and Natural Sciences
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
4
20
Türkçe / Turkish
Zorunlu / Compulsory
Biyomühendislik
Bioengineering
4
20
Türkçe / Turkish
Zorunlu / Compulsory
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Industrial and Systems Engineering
4
30
Türkçe / Turkish
Zorunlu / Compulsory
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Molecular Biology and Genetics
4
20
Türkçe / Turkish
Zorunlu / Compulsory
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Molecular Biology and Genetics (English)
4
20
İngilizce / English
Zorunlu / Compulsory
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Faculty of Health Sciences
Çocuk Gelişimi
Child Development
4
30
Türkçe / Turkish
İsteğe Bağlı/Optional
Dil ve Konuşma Terapisi
Speech and Language Therapy
4
30
Türkçe / Turkish
İsteğe Bağlı/Optional
Ergoterapi
Occupational Therapy
4
30
Türkçe / Turkish
İsteğe Bağlı/Optional
Hemşirelik
Nursing
4
45
Türkçe / Turkish
İsteğe Bağlı/Optional
İş Sağlığı ve Güvenliği
Worker's Health and Job Safety
4
30
Türkçe / Turkish
İsteğe Bağlı/Optional
Odyoloji
Audiology
4
30
Türkçe / Turkish
İsteğe Bağlı/Optional
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Health Establishments Administration
4
30
Türkçe / Turkish
İsteğe Bağlı/Optional
Sosyal Hizmet
Social Services
4
35
Türkçe / Turkish
İsteğe Bağlı/Optional
Programın Adı
Name of Programme
İletişim Fakültesi
Faculty of Communication
İletişim Bilimleri
Eğitim-Öğretim Ücreti
(USD)
5.500 USD
7.500 USD
7.500 USD
5.500 USD
Süre
Duration
Kontenjan
Quota
Oral and Dental Health
2
30
Ameliyathane Hizmetleri
Operation Room Services
2
20
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)
Operation Room Services (EP)
2
20
Anestezi
Anesthesia
2
20
Anestezi (İÖ)
Anesthesia (EP)
2
20
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biomedical Equipment Technology
2
30
Çocuk Gelişimi
Child Development
2
30
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Child Development (EP)
2
30
Diyaliz
Dialysis
2
30
Diyaliz (İÖ)
Dialysis (EP)
2
20
Diş Protez Teknolojisi
Dental Prosthetic Technology
2
30
Eczane Hizmetleri
Pharmacy Services
2
30
Elektronörofizyoloji
Electroneurophysiology
2
30
Elektronörofizyoloji (İÖ)
Electroneurophysiology (EP)
2
30
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Disabled Care and Rehabilitation
2
20
Fizyoterapi
Physiotherapy
2
30
Fizyoterapi (İÖ)
Physiotherapy (EP)
2
20
Gıda Teknolojisi
Food Technology
2
30
İlk ve Acil Yardım
First Aid and Emergency
2
30
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
First Aid and Emergency(EP)
2
20
İş Sağlığı ve Güvenliği
Work Health and Job Safety
2
30
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Work Health and Job Safety (EP)
2
30
Programın Adı
Name of Programme
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Health Services
Ağız ve Diş Sağlığı
Eğitim Dili
Language of Instruction
İngilizce Hazırlık Eğitimi
English Prep. Class
Eğitim-Öğretim Ücreti
(USD)
Türkçe / Turkish
İsteğe Bağlı/Optional
3.500 USD
Süre
Duration
Kontenjan
Quota
Audiometry
2
20
Odyometri (İÖ)
Audiometry (EP)
2
20
Ortopedik Protez ve Ortez
Orthopedic Prosthetics and Orthotics
2
30
Optisyenlik
Optician
2
30
Optisyenlik (İÖ)
Opticianry (EP)
2
20
Perfüzyon Teknikleri
Perfusion Techniques
2
20
Perfüzyon Teknikleri (İÖ)
Perfusion Techniques (EP)
2
20
Radyoterapi
Radiotherapy
2
30
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Health Establishments Administration
2
30
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Health Establishments Administration (EP)
2
30
Sosyal Hizmetler
Social Services
2
30
Sosyal Hizmetler (İÖ)
Social Services (EP)
2
30
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Medical Documentation and Secretarial
2
30
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Medical Documentation and Secretarial (EP)
2
30
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Medical Imaging Techniques
2
30
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Medical Imaging Techniques (EP)
2
30
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Medical Laboratory Techniques
2
30
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Medical Presantation and Marketing
2
30
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Medical Aromatic and Plants
2
30
Yaşlı Bakımı
Elderly Care
2
30
Programın Adı
Name of Programme
Odyometri
Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Ücretimiz 6.000 USD
(İÖ) Çalışan öğrenciler için ders saatleri mesai saati dışında yapılmaktadır.
(EP) For working students, classes will be held after working hours.
NOT: Kesin kayıtta, TL karşılıkları kayıt günündeki kur üzerinden hesaplanacaktır.
Eğitim Dili
Language of Instruction
İngilizce Hazırlık Eğitimi
English Prep. Class
Eğitim-Öğretim Ücreti
(USD)
Türkçe / Turkish
İsteğe Bağlı/Optional
3.500 USD
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı kontenjanlarımız ve ücretler için