T.C.
w
AKSARAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim M ü d ü r l ü ğ ü
Sayı : 76490249/609/4059756
15/04/2015
Konu: E-Twinning Bölgesel Çalıştayı
KAYMAKAMLĞINA
(İlçe Millî Eğitim M ü d ü r l ü ğ ü )
MÜDÜRLÜĞÜNE
Ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğünün bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Destek Servisi tarafından yürütülen
e-twinning faaliyeti, Avrupa'da okulların internet ortamında proje ortaklıkları kurması,
öğretmen eğitiminin yaygınlaştırılması, öğretmenler arası yenilikçi öğretim yöntem ve
tekniklerinin paylaşılması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin ve yabancı dili
kullanma becerilerinin artırılması amaçlarını taşımaktadır.
Bu kapsamda Ulusal Destek Servisinin desteklediği ve Konya ile Aksaray Millî
Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa "E-Twinning Bölgesel Çalıştayı" 04-05/06/2015
tarihlerinde Konya Mevlana Bera Otelde düzenlenecek ve katılımcıların yeme içme, yol ve
konaklama masrafları Ulusal Destek Servisi tarafından karşılanacaktır.
Söz konusu çalıştaya ilimizden e-twinning projeleri hazırlamaya istekli 30 öğretmen
katılacaktır. Çalıştaya katılmak için her okuldan Yabancı dil bilen bir istekli öğretmenin
bilgilerinin aşağıdaki forma işlenerek 17/04/2015 tarihi saat 12:00'de Müdürlüğümüzde
olacak şekilde bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hacı Ömer KARTAL
Vali a.
İl Millî Eğitim Müdürü
DAĞITIM :
-6-İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
-Merkez İlçe Tüm Resmi Okul Müdürlüklerine
Adı Soyadı
Okulu
Branşı
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yeni Sanayi Mahallesi
2. E -90 Bul. No:47 Ek Valilik 3 Nolu Hizmet Binası / Aksaray
Elektronik Ağ: http://aksaray.meb.gov.tr/
e-posta
e-posta
Telefon
Ayrıntılı bilgi için H . A L A B O Y U N
Hizmet Yılı
Müd.Yrd. Dahili: 133
TEL : 0382 2136840
Faks : 0382 2136814
: [email protected]
B u evrak güvenli elektronik i m z a ile i m z a l a n m ı ş t ı r http://evraksorgu m e b gov tr a d r e s i n d e n e a 3 e - 0 0 6 4 - 3 9 4 d - 9 9 b 2 - 3 8 3 6 kodu ile teyit edilebilir
Download

Resmi Yazı İçin TIKLAYINIZ - Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü