T.C
BOLVADĐN KAYMAKAMLIĞI
Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 43764874/300/3973649
Konu: Ailemiz Her şeyimiz Ağızlar
Kirlenmesin Projesi.
14/04/2015
..........................MÜDÜRLÜĞÜNE
BOLVADĐN
Ailemiz Her şeyimiz Ağızlar Kirlenmesin Projesi kapsamında Ilgın-Konya Şehit
Bayram Harun Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe öğretmeni Erdal
AYDOĞDU tarafından ilçemiz ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik 15/04/2015
Çarşamba günü seminer verilecektir.
Bilgilerinizi ve belirtilen tarihte saat 10.30' daNaciye Nurettin Taktak Çok Amaçlı
Konferans Salonunda yapılacak seminere ilkokul 4. Sınıflardan 4' er, ortaokul 5. ve 6.
Sınıflardan 6' şar öğrenci, saat 14.00' da Bolvadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konferans salonunda yapılacak seminere ise ortaöğretim 9. Sınıflardan 7' şer , 10. Sınıflardan
8' er öğrenci olmak üzere birer refakatçi öğretmen nezaretinde katılacak olup, katılımın
sağlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Harun YAZAR
Đlçe Milli Eğitim Müdürü
DAĞITIM
Resmi / Özel Tüm Đlkokullar/Ortaokullar/Đlköğretim /Kurumları ve Oraöğretim Okulları
Yakup Şevki Paşa Mh.Kışla Cd.No:70 Bolvadin/AFYONKARAHĐSAR
Elektronik Ağ: www.bolvadin.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Fatih SÖZER
Tel: (0 272) 6124479-17
Faks: (0 272) 6125839
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden21dd-1418-3540-b5f6-9092 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 14/04/2015 tarih ve 43764874/300