ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/364-2482
Bursa, 15/04/2015
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın Slovenya Slovakya ve
Romanya Ziyaretleri Kapsam Sonuç Raporu
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 172
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 13.04.2015 tarihli bir yazıda;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovenya (20 Mart 2015), Slovakya (31
Mart 2015) ve Romanya'ya (1 Nisan 2015) gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve DEİK organizasyonu ile söz konusu ülkelerde İş
Forumları düzenlendiği bildirilmekte olup, söz konusu ziyaretlere ilişkin sonuç raporu ekte
sunulmaktadır.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
EK: Raporlar.
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Why_should_you_invest_in_Romania_
Credit_Europe_Bank_d7d.pdf
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/OrtAvr_Sonuc_Raporu.pdf
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Export_Promotion_Mechanism_9af.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Sirküler No: 172 __ CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP