İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınav Programı
Dersin
Kodu
Adı
Sınav Tarihi
542502005 Coğrafya Eğitimi
SINAV YOK
542502004 Sosyal Bilgiler Öğretiminin Temelleri
SINAV YOK
542502007
İnsan Hakları, Demokrasi ve
Vatandaşlık Eğitimi
SINAV YOK
542502008
Türkiye’nin Toplumsal ve Kültürel
Yapısı
20.05.2015
542502001 Seminer
Perşembe 13.00
SINAV YOK
Gözetmen
Derslik
Arş. Gör. M. Fatih
KAYA
A-6
Download

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Final Sınav Programı