-1TÜRKİYEFUTBOL FEDERASYONU
FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ
Sayı
Konu
: Fut. İl. Tem/
: Tertip Komitelerinin Kararları Hk.
İstanbul 13.04.2015
İlimiz Amatör U19/1. Ligi Futbol Tertip Komitesi’nin almış olduğu kararların sureti aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Yemen EKŞİOĞLU
TFF İstanbul İl Başkanı
SURET
U19/1. LİGİ FUTBOL TERTİP KOMİTESİ KARARLARI
KARAR NO: 13/1
Karar Tarihi 13.04.2015
a) 11.04.2015 tarihli Alibeyköy maçına gelmeyen İstanbul Gümüşhane takımının FMT’nin 24/a
maddesine göre 3-0 hükmen yenik sayılıp 3 puanının silinmesine,
b) İstanbul Gümüşhane kulübünden 300 TL hakem ve personel masrafının beş gün içinde tahsiline,
ödenmediğinde İl Disiplin Kurulu’na sevkine ve ayrıca lisans işlemlerinin durdurulmasına,
KARAR NO: 13/2
Karar Tarihi 13.04.2015
11.04.2015 tarihli K.Ç.Yeşilova esnaf – Aslantepe Gençlik maçı 3-3 devam ederken 90.dakikada hakem
tarafından tatil edilen müsabakanın FMT’nin 19/6 maddesine göre yarıda kaldığı andaki sonucu ile
tesciline,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Başkan
İmza
Üye
İmza
Üye
İmza
Aslı gibidir.
13.04.2015
Üye
İmza
Üye
İmza
Download

u19 tertip komitesi kararı - TFF İstanbul İl Başkanlığı