Download

1 Elektrická vodivosť, elektrické veličiny, jednoduchý