-1TÜRKİYEFUTBOL FEDERASYONU
FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ
Sayı
Konu
: Fut. İl. Tem/
: Tertip Komitelerinin Kararları Hk.
İstanbul 07.04.2015
İlimiz Amatör U12 Ligi Futbol Tertip Komitesi’nin almış olduğu kararların sureti aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Yemen EKŞİOĞLU
TFF İstanbul İl Başkanı
SURET
U12 LİGİ FUTBOL TERTİP KOMİTESİ KARARLARI
KARAR NO: 9/1
Karar Tarihi 07.04.2015
Hürriyet Eğitim – Ayazağa maçının 20.dakikasında sahadan çekilen Ayazağa takımının 3-0 hükmen yenik
sayılıp 3 puanının silinmesine,
KARAR NO: 9/2
Karar Tarihi 07.04.2015
A.Parseller maçına gelmeyen Karadolap takımının FMT’nin 24/a maddesine göre 3-0 hükmen yenik
sayılıp 3 puanının silinmesine,
KARAR NO: 9/3
Karar Tarihi 07.04.2015
Ligden çekilen İstanbul Arena takımının ihracına, kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Başkan
İmza
Üye
İmza
Üye
İmza
Aslı gibidir.
07.04.2015
Üye
İmza
Üye
İmza
Download

u12 ligi tertip komitesi kararı