ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. / ASYAB 09.04.2015 19:38:54
Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:10 Ümraniye/İSTANBUL
: (0216) 633 50 00 - (0216) 633 50 50
: [email protected]
:
: (0216) 633 54 60 - (0216) 633 50 24
: Hayır
: Hayır
: Hayır
:: Basında yer alan haber Hk.
AÇIKLAMA:
Bankamız A grubu hisse sahibi ortaklarının kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını
gösterir bilgi ve belgelerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na teslimi ile
ilgili olarak, bazı basın yayın organlarında farklı bilgiler ihtiva eden haberlerin yer aldığı
görülmüştür. Bankamız A grubu hisse sahibi ortaklarının BDDK'na belge teslimi ile
ilgili olarak Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli
görülmüştür.
09.04.2015 tarihi itibariyle, toplam 185 ortağa ait 360.000.000 TL nominal bedelli A
grubu payların %90,12'sine tekabül eden 324.422.569 TL nominal bedelli hisseye sahip
152 ortağımız tarafından Bankamıza teslim edilen belgeler, teslim edildiği şekliyle
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Basında Yer Alan Haber Hk.