2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı
Sınav Tarihi
Saati
1. Sınıf (BSM 1)
2. Sınıf (BSM 2)
08:30
4. Sınıf (BSM 4)
BSM216 BSM Lab - I Yrd. Doç. Dr. Serpil
SAVCI
10:00
04.04.2015 (Cumartesi)
3. Sınıf (BSM 3)
BSM308 Makine Elemanları Yrd. Doç.
Dr.Tanzer ERYILMAZ
BSM120 Toprak Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Serpil
11:30 SAVCI
BSM108 Malzeme Bilgisi Doç. Dr. Zakir
13:00 TAŞ
BSM438 Kırsal Çevre Kirliliği Yrd. Doç. Dr.
Serpil SAVCI
08:30
BSM206 Mukavemet Yrd. Doç. Dr.Tanzer
ERYILMAZ
10:00
BSM118 Biyolojik Malzmn. Tek. Özel. Yrd.
11:30 Doç. Dr.Tanzer ERYILMAZ
06.04.2015 (Pazartesi)
BSM204 Ölçme Bilgisi - I Yrd. Doç. Dr.
Serpil SAVCI
13:00
BSM320 Mesleki Yabancı Dil - 2 Yrd. Doç.
Dr. Serpil SAVCI
14:30
16:00
BSM106 Biyokimya Yrd. Doç. Dr. Serpil
SAVCI
TAR 112 Atatürk İlk. ve Ink. Tarihi II - Okt.
08:30 Metin AKIZ
10:00
07.04.2015 (Salı)
YD112 İngilizce - 2 Okt. Hasan Arslan
BSM412 Fabrika Organizasyonu Yrd. Doç.
Dr. Serpil SAVCI
11:30
BSM202 Mühendislik İstatistiği Yrd. Doç.
Dr. M. Cumhur EROĞLU
13:00
Alandışı Seçmeli
15:00
BSM214 Hayvansal Üretim Yrd. Doç. Dr.
Volkan ÖZAVCI
08:30
BSM454 Termik Motorlar Yrd. Doç.
Dr.Tanzer ERYILMAZ
10:00
08.04.2015 (Çarşamba)
BSM306 Yenilebilir Enerji Kaynakları Yrd.
Doç. Dr.Tanzer ERYILMAZ
11:30
13:00 KİM107 Genel Kimya (Doç. Dr. İrfan KOCA
14:30 TÜR112 Türkçe - 2 Okt. Ebru GÜVENEN
BSM208 Genel Ekonomi Yrd. Doç. Dr. M.
Cumhur EROĞLU
08:30
BSM324 Kırsal Yerleşim ve Arazi Top. Yrd.
Doç. Dr. Serpil SAVCI
10:00
BSM414 Güç Makinaları Yrd. Doç. Dr. M.
Cumhur EROĞLU
11:30
09.04.2015 (Perşembe)
BSM112 Teknik Resim - II Yrd. Doç.
13:00 Dr.Tanzer ERYILMAZ
MAT102 Matematik - 2 Öğr. Gör. Mehmet
14:30 EKİCİ
BSM102 Differansiyel Denklemler Öğr. Gör.
Mehmet EKİCİ
16:00
BSM210 Genel Jeoloji Yrd. Doç. Dr. M.
Avni AKÇE
08:30
10:00
10.04.2015 (Cuma)
BİY102 Biyoloji - 2 Yrd. Doç. Dr. Sedat
PER
BSM404 BSM Lab - 5 Öğr. Gör. Sait ÜNAL
13:00
BSM310 Mesleki Uygulama Öğr. Gör.
Türker KOZA
14:30
BSM420 Kırsal Yerleşim ve Arazi Top. Yrd.
Doç. Dr. Serpil SAVCI
16:00
BSM316 BSM Lab - 3 Öğr. Gör. Sait ÜNAL
08:30
BSM 440 ÇED Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI
10:00
11:30
BSM212 Müh. Termodinamiği Yrd. Doç. Dr.
M. Cumhur EROĞLU
11.04.2015 (Cumartesi)
13:00 FİZ110 Fizik - 2 Öğr. Gör. Salih CİNAKLI
BSM110 Biyosistem Müh. Bilg. Uyg. Yrd.
14:30 Doç. Dr. Serpil SAVCI
BSM302 Tarım Mak. Prensipleri Yrd. Doç.
Dr. M. Cumhur EROĞLU
16:00
10:00
BSM220 Mühendislikte Etkin İletişim Yrd.
Doç. Dr. Serpil SAVCI
BSM442 Çevre Biyoteknolojisinin Esasları
Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI
11:30
BSM104 Temel Elekt. ve Elektronik Bilg.
13:00 Öğr. Gör. Türker KOZA
14:30
BSM304 Devreler ve Sistemler Öğr. Gör.
Sait ÜNAL
Download

2014-2015 bahar ara sınavı