TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı :62244920/821/3195906
Konu:MEB Protokol Video Yarışması
24/03/2015
......................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/03/2015 tarih 3156773 sayılı ve
"MEB Protokol Video Yarışması" konulu yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Abdulgani ŞANVERDİ
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKİ:Yaz ( 2 ad.Sayfa )
DAĞITIM:Tüm Okul Müdürlüklerine
Elektronik Ağ: reyhanli.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: E.SİLLE
Tel: (0 326) 413 10 56
Faks: (0 326) 413 37 02
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden47c7-7986-3945-b7ba-5da3 kodu ile teyit edilebilir.
Download

MEB Protokol Video Yarışması - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü