Bankacılık ve Sigortacılık N.Ö. !
Gün
07 NİSAN 2015 SALI
10 NİSAN 2015 CUMA
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
07 NİSAN 2015 SALI
10 NİSAN 2015 CUMA
14 NİSAN 2015 SALI
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
17 NİSAN 2015 CUMA
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
Saat
14:30
10:30
14:30
09:30
09:30
09:30
14:30
09:30
14:30
10:30
13:30
13:30
10:30
10:30
13:30
Kod
BSN102
BSN106
BSN110
BSN122
BSN124
BSN126
BSN202
BSN204
BSN206
BSN208
BSN222
BSN224
BSN230
BSN232
BSN236
Program
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Ders
Banka Muhasebesi
Genel Bankcaılık
İstatistik
Makro İktisat
Ticari Matematik
Ticaret Hukuku
Menkul Kıymet Analizi
Bankacılık ve Fon Yönetimi
Sermaye ve Para Piyasaları
Portföy Yönetimi
Sorumluluk Sigortacılığı
Meslek Etiği
Maliye Politikası
Ekonomi Politikası
İletişim
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. Zehra GÜLCAN
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN
Öğr.Gör. İdris KOÇAK
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğr.Gör. Çetin SAVAŞGAN
Öğr.Gör. Zehra GÜLCAN
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Öğr.Gör. İdris KOÇAK
Öğr.Gör. Zehra GÜLCAN
Öğr.Gör. Mümin ESER
Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ
Öğr.Gör. Mümin ESER
Öğretim Elemanı Dr. Sultan SALUR
Öğretim Elemanı Filiz GÜLSEVİM ERSÖZ
SD12
SD9
SD12
SD12
SÜMER11
SD12
SD12
SD10
SD12
SD12
SD12
SD9
SD9
SD12
SD12
SD10
SD7
SD10
SD10
SÜMER10
SD10
SD10
SD8
SD10
SD10
SD10
SD7
SD7
SD10
SD10
Derslik
SD8
SD5
SD8
SD8
SÜMER9
SD8
SD8
SD6
SD8
SD8
SD8
SD5
SD5
SD8
SD8
SD6
SD6
SD4
SÜMER8
SD6
SD6
SD6
!
!
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö. !
Gün
07 NİSAN 2015 SALI
14 NİSAN 2015 SALI
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
07 NİSAN 2015 SALI
10 NİSAN 2015 CUMA
14 NİSAN 2015 SALI
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
17 NİSAN 2015 CUMA
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
Saat
14:30
14:30
14:30
09:30
10:30
10:30
14:30
09:30
14:30
10:30
13:30
13:30
10:30
10:30
13:30
Kod
BSN102
BSN106
BSN110
BSN122
BSN124
BSN126
BSN202
BSN204
BSN206
BSN208
BSN222
BSN224
BSN230
BSN232
BSN236
Program
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Ders
Banka Muhasebesi
Genel Bankcaılık
İstatistik
Makro İktisat
Ticari Matematik
Ticaret Hukuku
Menkul Kıymet Analizi
Bankacılık ve Fon Yönetimi
Sermaye ve Para Piyasaları
Portföy Yönetimi
Sorumluluk Sigortacılığı
Meslek Etiği
Maliye Politikası
Ekonomi Politikası
İletişim
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. Zehra GÜLCAN
Öğretim Elemanı Ersoy KİRLİ
Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN
Öğr.Gör. İdris KOÇAK
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğr.Gör. Çetin SAVAŞGAN
Öğr.Gör. Zehra GÜLCAN
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Öğr.Gör. İdris KOÇAK
Öğr.Gör. Zehra GÜLCAN
Öğr.Gör. Mümin ESER
Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ
Öğr.Gör. Mümin ESER
Öğretim Elemanı Dr. Sultan SALUR
Öğretim Elemanı Filiz GÜLSEVİM ERSÖZ
Derslik
SD9
SD12
SD9
SD6
SÜMER11
SD12
SD9
SD9
SD6
SD9
SD6
SD1
SD3
SD4
SD6
SD7
SD10
SD7
SD4
SÜMER10
SD10
SD7
SD7
SD4
SD7
SD4
SD3
SD2
SD6
SD4
SD5
SD3
SD8
SD5
SD3
SD2
SÜMER9 SÜMER8
SD8
SD5
SD5
SD2
SD5
SD2
SD5
SD1
SD8
SD2
!
Dış Ticaret N.Ö
Gün
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
10 NİSAN 2015 CUMA
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
14 NİSAN 2015 SALI
07 NİSAN 2015 SALI
14 NİSAN 2015 SALI
17 NİSAN 2015 CUMA
10 NİSAN 2015 CUMA
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Saat
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
13:30
09:30
09:30
10:30
13:30
13:30
15:30
14:30
Kod
İDT102
İDT108
İDT110
İDT124
İDT126
İDT152
İDT202
İDT204
İDT206
İDT208
İDT254
İDT256
İDT258
İDT268
Program
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Ders
Makro Ekonomi
Dış Ticaret İşlemleri II
Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
Ticari Matematik
Ticaret Hukuku
Kamu Maliyesi
Uluslararası İktisat II
Uluslararası Pazarlama
Lojistik
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
İletişim
Mesleki Yazışma Teknikleri
Serbest Bölgeler
!
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. İdris KOÇAK
Öğretim Elemanı Dr. Sultan SALUR
Öğr.Gör. Zehra GÜLCAN
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğr.Gör. Çetin SAVAŞGAN
Öğretim Elemanı Fazilet KÖMÜRCÜLER
Öğr.Gör. İdris KOÇAK
Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN
Öğretim Elemanı Mehtap TARHAN B.
Öğretim Elemanı Gülbin HOCAOĞLU
Öğr.Gör. İdris KOÇAK
Öğretim Elemanı Filiz GÜLSEVİM ERSÖZ
Öğr.Gör. Mümin ESER
Öğretim Elemanı Ersoy KİRLİ
SD9
SD12
SD4
SD12
SÜMER11
SD12
SD10
SD9
SD12
SD12
SD10
SD9
SD12
SD12
Derslik
SD7
SD10
SD8
SD2
SD10
SD8
SÜMER10
SD10
SD8
SD7
SD10
SD10
SD8
SD7
SD10
SD10
SD5
SD6
SD3
SD12
SÜMER11
SD8
SD6
SD5
SD8
SD8
SD6
SD5
SD8
SD8
Derslik
SD3
SD4
SD2
SD1
SD10
SÜMER10
SD6
SD4
SD3
SD6
SD6
SD4
SD3
SD6
SD6
!
!
!
Dış Ticaret İ.Ö
Gün
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
10 NİSAN 2015 CUMA
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
14 NİSAN 2015 SALI
07 NİSAN 2015 SALI
14 NİSAN 2015 SALI
17 NİSAN 2015 CUMA
10 NİSAN 2015 CUMA
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
!
Saat
09:30
09:30
09:30
10:30
10:30
09:30
13:30
09:30
09:30
10:30
13:30
13:30
15:30
14:30
Kod
İDT102
İDT108
İDT110
İDT124
İDT126
İDT152
İDT202
İDT204
İDT206
İDT208
İDT254
İDT256
İDT258
İDT268
Program
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Dış Ticaret İ.Ö.
Ders
Makro Ekonomi
Dış Ticaret İşlemleri II
Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
Ticari Matematik
Ticaret Hukuku
Kamu Maliyesi
Uluslararası İktisat II
Uluslararası Pazarlama
Lojistik
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
İletişim
Mesleki Yazışma Teknikleri
Serbest Bölgeler
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. İdris KOÇAK
Öğretim Elemanı Dr. Sultan SALUR
Öğr.Gör. Zehra GÜLCAN
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğr.Gör. Çetin SAVAŞGAN
Öğretim Elemanı Fazilet KÖMÜRCÜLER
Öğr.Gör. İdris KOÇAK
Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN
Öğretim Elemanı Mehtap TARHAN B.
Öğretim Elemanı Gülbin HOCAOĞLU
Öğr.Gör. İdris KOÇAK
Öğretim Elemanı Filiz GÜLSEVİM ERSÖZ
Öğr.Gör. Mümin ESER
Öğretim Elemanı Ersoy KİRLİ
!
İşletme Yönetimi N.Ö
Gün
17 NİSAN 2015 CUMA
07 NİSAN 2015 SALI
14 NİSAN 2015 SALI
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
14 NİSAN 2015 SALI
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
07 NİSAN 2015 SALI
10 NİSAN 2015 CUMA
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
Saat
14:30
10:30
10:30
09:30
09:30
10:30
14:30
14:30
13:30
10:30
15:30
15:30
14:30
13:30
Kod
İŞY102
İŞY104
İŞY122
İŞY124
İŞY126
İŞY152
İŞY202
İŞY204
İŞY206
İŞY208
İŞY252
İŞY256
İŞY258
İŞY266
Program
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
Ders
Davranış Bilimleri
Genel Muhasebe II
Makro İktisat
Ticari Matematik
Ticaret Hukuku
İstatistik
Stratejik Yönetim
Üretim Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Finansal Tablolar Analizi
Hizmet Pazarlaması
Halkla İlişkiler
Girişimcilik
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN
Öğr.Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN
Öğr.Gör. Mümin ESER
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğr.Gör. Çetin SAVAŞGAN
Yrd. Doç. Dr. Bilge DOĞANLI
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Öğr.Gör. Dr. Yasemin COŞKUN KADERLİ
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Yrd. Doç. Dr. Bülent YILDIZ
Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Öğretim Elemanı Ersoy KİRLİ
Derslik
SD12
SD12
SD1
SD6
SD5
SD12
SD9
SD9
SD12
SD12
SD12
SD12
SD12
SD9
SD10
SD10
SD3
SD4
SD3
SD10
SD7
SD7
SD10
SD10
SD10
SD10
SD10
SD7
SD8
SD6
SD2
SD6
SD5
SD6
SD5
SD5
SD8
SD8
SD8
SD8
SD8
SD5
SD6
SD4
SD4
SD4
SD3
SD4
SD3
SD3
SD6
SD6
SD6
SD6
SD6
SD3
SD8
SD2
SD8
!
İşletme Yönetimi İ.Ö
Gün
17 NİSAN 2015 CUMA
07 NİSAN 2015 SALI
14 NİSAN 2015 SALI
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
14 NİSAN 2015 SALI
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
07 NİSAN 2015 SALI
10 NİSAN 2015 CUMA
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
Saat
14:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
14:30
14:30
13:30
10:30
15:30
15:30
14:30
13:30
Kod
İŞY102
İŞY104
İŞY122
İŞY124
İŞY126
İŞY152
İŞY202
İŞY204
İŞY206
İŞY208
İŞY252
İŞY256
İŞY258
İŞY266
Program
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
İşletme Yönetimi İÖ
Ders
Davranış Bilimleri
Genel Muhasebe II
Makro İktisat
Ticari Matematik
Ticaret Hukuku
İstatistik
Stratejik Yönetim
Üretim Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Finansal Tablolar Analizi
Hizmet Pazarlaması
Halkla İlişkiler
Girişimcilik
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN
Öğr.Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN
Öğr.Gör. Mümin ESER
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğr.Gör. Çetin SAVAŞGAN
Yrd. Doç. Dr. Bilge DOĞANLI
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Öğr.Gör. Dr. Yasemin COŞKUN KADERLİ
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Yrd. Doç. Dr. Bülent YILDIZ
Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Öğretim Elemanı Ersoy KİRLİ
Derslik
SD2
SD2
SD1
SD2
Lojistik N.Ö
Gün
17 NİSAN 2015 CUMA
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
14 NİSAN 2015 SALI
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
10 NİSAN 2015 CUMA
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
17 NİSAN 2015 CUMA
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
07 NİSAN 2015 SALI
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Saat
09:30
09:30
13:30
09:30
09:30
09:30
10:30
14:30
13:30
13:30
13:30
13:30
Kod
LOJ100
LOJ102
LOJ106
LOJ126
LOJ150
LOJ152
LOJ202
LOJ204
LOJ206
LOJ252
LOJ254
LOJ256
Program
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Ders
Lojistik
Taşıma Modelleri
Makro Ekonomi
Ticaret Hukuku
Dış Ticaret İşlemleri
Ticari Matematik
Küresel Lojistik
Liman Hizmetleri Pazarlaması
Depolama ve Stok Yönetimi
Kalite Yönetim Sistemleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Meslek Etiği
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı Mehtap TARHAN B.
Öğretim Elemanı Dr. Sultan SALUR
Öğretim Elemanı Nur AYDIN
Öğr.Gör. Çetin SAVAŞGAN
Öğretim Elemanı Gülbin HOCAOĞLU
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğretim Elemanı Mehtap TARHAN B.
Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Öğretim Elemanı Ersoy KİRLİ
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ
Derslik
SD9
SD9
SD12
SD9
SD12
SD1
SD12
SD9
SD9
SD9
SD9
SD12
SD7
SD7
SD10
SD7
SD10
SD3
SD10
SD7
SD7
SD7
SD7
SD10
SD5
SD5
SD8
SD9
SD9
SD7
SD8
SD5
SD5
SD5
SD5
SD8
SD3
SD3
SD6
SD7
SD7
SD9
SD6
SD3
SD3
SD3
SD3
SD10
SD8
SD5
!
!
!
!
Lojistik İ.Ö
Gün
17 NİSAN 2015 CUMA
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
14 NİSAN 2015 SALI
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
10 NİSAN 2015 CUMA
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
17 NİSAN 2015 CUMA
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
07 NİSAN 2015 SALI
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Saat
09:30
09:30
13:30
10:30
09:30
10:30
10:30
14:30
13:30
13:30
13:30
13:30
Kod
LOJ100
LOJ102
LOJ106
LOJ126
LOJ150
LOJ152
LOJ202
LOJ204
LOJ206
LOJ252
LOJ254
LOJ256
Program
Lojistik İ.Ö.
Lojistik İ.Ö.
Lojistik İ.Ö.
Lojistik İ.Ö.
Lojistik İ.Ö.
Lojistik İ.Ö.
Lojistik İ.Ö.
Lojistik İ.Ö.
Lojistik İ.Ö.
Lojistik İ.Ö.
Lojistik İ.Ö.
Lojistik İ.Ö.
Ders
Lojistik
Taşıma Modelleri
Makro Ekonomi
Ticaret Hukuku
Dış Ticaret İşlemleri
Ticari Matematik
Küresel Lojistik
Liman Hizmetleri Pazarlaması
Depolama ve Stok Yönetimi
Kalite Yönetim Sistemleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Meslek Etiği
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı Mehtap TARHAN B.
Öğretim Elemanı Dr. Sultan SALUR
Öğretim Elemanı Nur AYDIN
Öğr.Gör. Çetin SAVAŞGAN
Öğretim Elemanı Gülbin HOCAOĞLU
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğretim Elemanı Mehtap TARHAN B.
Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN
Öğretim Elemanı Ersoy KİRLİ
Öğretim Elemanı Ersoy KİRLİ
Öğr.Gör. Abdülkadir AKÇAY
Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ
!
Derslik
SD5
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası N.Ö
Gün
10 NİSAN 2015 CUMA
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
07 NİSAN 2015 SALI
14 NİSAN 2015 SALI
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
10 NİSAN 2015 CUMA
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
14 NİSAN 2015 SALI
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Saat
14:30
10:30
10:30
10:30
13:30
09:30
09:30
10:30
10:30
14:30
15:30
13:30
13:30
Kod
MKS102
MKS104
MKS112
MKS114
MKS122
MKS124
MKS126
MKS202
MKS204
MKS206
MKS208
MKS210
MKS212
Program
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Ders
Para ve Sermaye Piyasaları
Sermaye Piyasası Mevzuatı
İstatistik
Genel Muhasebe II
Makro İktisat
Ticari Matematik
Ticaret Hukuku
Finansal Tablolar Analizi
Vadeli Piyasa İşlemleri
Teknik Analiz
Portföy Yönetimi
Takas ve Operasyon İşlemleri
Meslek Etiği
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. İdris KOÇAK
Öğr.Gör. Zehra GÜLCAN
Yrd. Doç. Dr. Bilge DOĞANLI
Öğr.Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN
Öğretim Elemanı Nur AYDIN
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğr.Gör. Çetin SAVAŞGAN
Yrd. Doç. Dr. Bülent YILDIZ
Öğr.Gör. Zehra GÜLCAN
Öğr.Gör. Mümin ESER
Öğr.Gör. M. Taha AKBULUT
Öğr.Gör. Mümin ESER
Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ
Derslik
SD9
SD9
SD9
SD9
SD9
SD7
SD4
SD9
SD1
SD4
SD12
SD4
SD6
SD7
SD7
SD7
SD7
SD7
SD9
SD2
SD7
SD3
SD2
SD10
SD2
SD4
SD5
SD5
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö
Gün
10 NİSAN 2015 CUMA
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
07 NİSAN 2015 SALI
14 NİSAN 2015 SALI
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
10 NİSAN 2015 CUMA
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
14 NİSAN 2015 SALI
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Saat
14:30
10:30
10:30
10:30
13:30
10:30
10:30
10:30
10:30
14:30
15:30
13:30
13:30
Kod
MKS102
MKS104
MKS112
MKS114
MKS122
MKS124
MKS126
MKS202
MKS204
MKS206
MKS208
MKS210
MKS212
Program
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İ.Ö.
Ders
Para ve Sermaye Piyasaları
Sermaye Piyasası Mevzuatı
İstatistik
Genel Muhasebe II
Makro İktisat
Ticari Matematik
Ticaret Hukuku
Finansal Tablolar Analizi
Vadeli Piyasa İşlemleri
Teknik Analiz
Portföy Yönetimi
Takas ve Operasyon İşlemleri
Meslek Etiği
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. İdris KOÇAK
Öğr.Gör. Zehra GÜLCAN
Yrd. Doç. Dr. Bilge DOĞANLI
Öğr.Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN
Öğretim Elemanı Nur AYDIN
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğr.Gör. Çetin SAVAŞGAN
Yrd. Doç. Dr. Bülent YILDIZ
Öğr.Gör. Zehra GÜLCAN
Öğr.Gör. Mümin ESER
Öğr.Gör. M. Taha AKBULUT
Öğr.Gör. Mümin ESER
Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ
Derslik
SD5
SD5
SD1
SD1
SD5
SD1
SD4
SD5
SD4
SD1
SD8
SD1
SD2
SD3
SD3
SD3
SD3
SD3
SD3
SD2
SD7
SD2
SD2
SD10
SD2
SD5
SD5
SD5
Tekstil Teknolojisi N.Ö
Gün
10 NİSAN 2015 CUMA
07 NİSAN 2015 SALI
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
14 NİSAN 2015 SALI
17 NİSAN 2015 CUMA
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
07 NİSAN 2015 SALI
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
14 NİSAN 2015 SALI
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
Saat
15:30
09:30
13:30
13:30
09:30
09:30
14:30
13:30
10:30
13:30
10:30
14:30
Kod
İTN106
İTN108
İTN110
İTN114
İTN151
FİZ173
KMY161
İTN202
İTN204
İTN206
İTN208
İTN210
Program
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Ders
Yapay Lifler
Terbiye Teknolojisi
Konfeksiyon Teknolojisi
İletişim
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Temel Fiziğe Giriş
Kimyaya Giriş I
Tekstil Mamüllerine Apre İşlemleri
Makinelerle Baski
Terbiye İşletme Uygulaması-II
Sentetiklerin Boyanması
İş Güvenliği
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ
Öğretmen Hasan ARABACI
Öğretim Elemanı Esma Aslı TÜZEMEN
Öğretim Elemanı Filiz GÜLSEVİM ERSÖZ
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ
Öğretmen Hasan ARABACI
Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ
Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ
Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ
Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT
Derslik
SD9
SD12
SD12
SD1
SD4
SD2
SD4
SD12
SD4
SD4
SD2
SD12
SD7
SD4
SD10
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Programı.pdf