T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL LİSELER ARASI AFİŞ-SLOGAN YARIŞMASI
AMAÇ
Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi kapsamında, İstanbul’u, Türkiye’yi ve dünyayı daha
yaşanabilir hale getirmek ve bu konuda sorumluluk almak isteyen, çevre bilincine ve duyarlılığına
sahip, sanat ve çevre değerlerini kullanarak fikirler üreten öğrencileri bir araya getirmek amacıyla,
çevre ve şehircilik konularına farkındalık yaratmak, güzelliklere veya sorunlara nasıl yaklaştıklarını
anlamak temel amacımızdır.
YARIŞMANIN KONUSU
İstanbul liseler arası afiş-slogan yarışmasının konusunu “Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin: Kaynakta
Önleme, Tasarruf, Geri Dönüşüm ” oluşturmaktadır.
YARIŞMA KATILIMCILARI
Yarışmamız İstanbul İli’nde bulunan resmi/özel tüm liseleri kapsamaktadır.
YARIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1- Her okul kendi içinde okul müdürleri başkanlığında, konuyla ilgili öğretmenleri ile birlikte
oluşturacakları bir değerlendirme komitesi ile ön değerlendirme yapacaktır.
2- Yarışmaya katılacak çalışmalar bireysel olmalıdır. Her öğrenci yalnız bir eser ve bir
kategoride yarışmaya katılabilir.
3- Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış
eserler ile katlanmış, istenen boyutlardan ve özelliklerden farklı, hasar görmüş eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncülerin yanı sıra 3 adet sergilenmeye değer eser
seçilecektir.
5- Yarışmacıların eserleri, verdikleri mesaj, anlatım teknikleri, genel kompozisyon, sanatsal,
kurgusal ve özgün olma açısından değerlendirilecektir. Reprodüksiyon eserler kabul
edilmeyecektir.
YARIŞMA JÜRİSİ
İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile
Üniversitelerin ilgili bölümlerinin temsilcileri, profesyonel sanatçılar ve konusunda uzman çevreci
kişilerden oluşacaktır.
YARIŞMA TARİHLERİ
1- Okullarda yapılan ön elemede seçilen eserler, 10 Nisan 2015 tarihine kadar aşağıda
belirtilen adrese gönderilecek olup, bu tarihten sonra gelen başvurular alınmayacaktır.
2- Yarışma sonuçları 15 Mayıs 2015 tarihinde web sayfamızda açıklanacaktır.
(www.csb.gov.tr/iller/istanbul)
3- Yarışmanın ödül töreni tarihi ve yeri daha sonra web sayfamızda açıklanacaktır.
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Genel Koşullar
1- Aday eserler, her kenardan 4 cm’lik boşluk kalacak şekilde siyah bir karton üzerine
yapıştırılmalı (paspartu); eserin arkasına aşağıda yer alan başvuru formu (eksiksiz olarak
doldurulup) yapıştırılmalıdır.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
2- Eserlerin zarar görmemesi için katlanmadan iki büyük karton arasına yerleştirilerek
gönderilmesi gerekmektedir.
3- Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır.
4- Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek olup, her türlü telif, yayın, kullanım ve
sergilenme hakkı İstanbul Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait olacaktır.
5- Müdürlüğümüz, eserleri kurumun basılı ve görsel yayınlarında kullanılabilir.
Afiş- Slogan Yarışmasına Katılmak İçin,
1- 2 aday eser okullar tarafından yapılacak ön değerlendirmede seçilerek gönderilecektir.
2- Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Aday afiş,
A3 boyutunda dikey olarak çalışılmış olmalı ve kullanılacak slogan 5 kelimeyi
geçmemelidir.
YARIŞMA BAŞVURU FORMU:
İSTANBUL LİSELER ARASI AFİŞ-SLOGAN YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
Okulun Adı:
Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Okul Müdürünün Adı ve Soyadı:
Danışman Öğretmenin Adı ve Soyadı:
Öğrencinin Sınıfı:
Okulun İletişim Bilgileri:
Adres:
Telefon:
E-mail:
YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
Birinci Olan Öğrenciler İçinİkinci Olan Öğrenciler İçinÜçüncü Olan Öğrenciler içinSergilenmeye Değer Eser Sahibi Öğrenciler için-
Laptop
Bisiklet
Tablet
iPod Shuffle
YARIŞMA BAŞVURU ADRESİ:
İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ- Barbaros Bulvarı No:137 Balmumcu
Beşiktaş- İstanbul
Telefon: 0 212 318 41 00/4249-4474
Önemli hatırlatma:
-İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yarışma şartnamesi üzerinde ilgililere haber
vermek kaydıyla gereken değişikliği yapabilir.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ