TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 27.03.2015 - 51
KARARIN TARİHİ VE NO
: 27.03.2015 - 308
KARAR
OLAYLAR :
01.03.2015 tarihinde Konya’da oynanan TORKU KONYASPOR BASKET – İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TBL müsabakasının oynandığı salonda yer alan orta çizginin
simetriğinde TBL Direktörlüğü’nden izin alınmaksızın reklam yayınlanması nedeniyle ilgili
dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, İhlale İlişin Fotoğraflar, Torku Konyaspor Basket Kulübü’nün Savunma
Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas ihlale ilişkin fotoğraflar ile savunma yazısı incelendiğinde; ev
sahibi takım tarafından müsabakanın oynandığı salonun orta saha çizgisinin simetriğine, TBL
Direktörlüğü’nden izin alınmadan reklam yerleştirildiği tespit edilmiştir.
Dosya yukarıdaki şekliyle değerlendirilmekle;
Müsabakanın oynandığı salonun orta saha çizgisinin simetriğinde izinsiz reklam
yayınlanması nedeniyle eylemlerine uyan TBL Yönetim Esasları Yönergesi’nin 77.5.1
maddesi ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.1, 19 ve 28.2.4 maddeleri gereğince, TORKU
KONYASPOR BASKET KULÜBÜ’NÜN İHTAR CEZASI ile tecziyesine, iş bu kararın
ilgiliye tebliğine, oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

karar 308 torku konyaspor basket – istanbul büyükşehir belediyesi