İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV SONUCU
Meslek Yüksekokulumuzda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan edilen bir (1) öğretim Görevlisi kadrosu için başvuran adayların; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. Maddesi
uyarınca 19.03.2015 tarihinde yapılan Giriş Sınav Sonucu aşağıya çıkarılmıştır.
İLAN
KODU
KADRO
ÜNVANI
KADRO YERİ
SINAVA GİREN ADAY
ALES
PUANI
100% 35%
29593
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
ADALET
PROGRAMI
LİSANS
MEZUNİYET
NOTU
GİRİŞ SINAVI
NOTU
100%
30%
100%
35%
DEĞERLENDİRME
BAŞARI NOTU
85,86605
BAŞARILI
Esra AĞRALI
72,823
25,4881
96,26
28,878
90
31,5
Yusuf AK
80,178
28,0623
73,86
22,158
75
26,25
76,4703
Tuğçe KAFDAĞLI
26,431
25,0404
27,4425
24,9722
27,2713
82,5
79,6
75,73
80,86
74,8
24,75
23,88
22,719
24,258
22,44
55
60
50
35
25
19,25
21
17,5
12,25
8,75
70,43095
69,9204
67,66145
61,48015
Nurhayat ERDİL
75,517
71,544
78,407
71,349
77,918
Mesut ARSLAN
85,169
29,8092
74
22,2
14
4,9
58,4613
56,90915
Duygu DÖNELİ
74,046
25,9161
69,66
20,898
10
3,5
50,3141
82,5546 28,8941
83,2
24,96
0
0
Sınava Girmedi
77,955
63,58
19,074
0
0
Sınava Girmedi
Asuman SÖNER
Tuğçe Gülin KARDEŞ
Ömer Çağrı TECER
Sinem KAVAK
Tuba Çavuş
*Bu duyuru, ilgili Yönetmelik uyarınca Resmi Tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
27,2843
Download

ilan kodu kadro ünvanı kadro yeri sınava giren aday değerlendirme