HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS DERSLERİ
ESKİ LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI (2007 - 2010 KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN)
T
U
K
AKTS
: Teorik ders saati
: Uygulamalı ders saati
: Dersin Kredisi : Avrupa Kredi Transfer Sistemi
1. SINIF
I.YARIYIL/GÜZ
DERSİN ADI
KODU
II.YARIYIL/BAHAR
Haf.Ders
Saati
T
U K
AKTS
DERSİN ADI
KODU
Haf.Ders
Saati
T
U K
AKTS
40001010
Arapça
6
6
9
13
40001020
Arapça
6
8 10
14
40001030
Kur'an Okuma ve Tecvid-I
1
2
2
3
40001040
Kur'an Okuma ve Tecvid-II
1
2
2
3
40001050
Hz. Muhammed'in Hayatı
2
-
2
3
40001060
İslam Tarihi-I
2
-
2
3
40001070
İslam İnanç Esasları
2
-
2
3
40001080
İslam İbadet Esasları
2
-
2
3
40001190
Bilgisayar
1
2
2
3
40001100
Hadis Tarihi
2
-
2
3
40001210
Türk Dili-I
2
-
2
2
40001220
Türk Dili-II
2
-
2
2
40001230
Atatürk İlkeleri ve Ink. Tar.
2
-
2
2
40001240
Atatürk İlk. ve Ink. Tarihi
2
2
2
40001250
G.Sanat Dalları
1
-
1
1
22
30
22
30
Toplam Kredi
Toplam Kredi
2. SINIF
III.YARIYIL/GÜZ
DERSİN ADI
KODU
IV.YARIYIL/BAHAR
Haf.Ders
Saati
T
U K
AKTS
DERSİN ADI
KODU
Haf.Ders
Saati
T
U K
AKTS
40002010
Arapça
2
4
4
4
40002020
Arapça
2
4
4
4
40002030
Kur'an Okuma ve Tecvid-III
1
2
2
2
40002040
Kur'an Okuma ve Tecvid-IV
1
2
2
2
40002050
Tefsir Tarihi
2
-
2
3
40002060
Tefsir Usulü
2
-
2
3
40002070
Hadis Usulü
2
-
2
3
40002080
Kelam Tarihi
2
-
2
3
40002090
İslam Tarihi II
2
-
2
3
40002100
Hadis
2
-
2
3
40002110
İlkçağ Felsefesi Tarihi
2
-
2
3
40002120
İslam Felsefesi Tarihi
2
-
2
3
40002130
Türk İslam Edebiyatı
2
-
2
3
40002140
Din Psikolojisi
2
-
2
3
40002150
Psikolojiye Giriş
2
-
2
3
40002160
Din Sosyolojisi
2
-
2
3
40002170
Sosyolojiye Giriş
2
-
2
3
40002180
İslam Medeniyeti Tarihi
2
-
2
3
40002190
Mantık
2
-
2
3
40002200
Türk İslam Sanatları Tarihi
2
-
2
3
22
30
Toplam Kredi
22
30
Toplam Kredi
3. SINIF
V.YARIYIL/GÜZ
DERSİN ADI
KODU
VI.YARIYIL/BAHAR
Haf.Ders
Saati
T
U K
AKTS
DERSİN ADI
KODU
Haf.Ders
Saati
T
U K
AKTS
40003010
Arapça
2
-
2
3
40003020
Arapça
2
-
2
3
40003030
Tefsir-I
2
-
2
3
40003040
Tefsir II
2
-
2
3
40003050
İslam Hukuk Usulü-I
2
-
2
3
40003060
İslam Hukuk Usulü-II
2
-
2
3
40003070
Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi
2
-
2
3
40003080
Sistematik Kelam-I
2
-
2
3
40003090
Kelam Okulları
2
-
2
3
40003100
İslam Mez. Tarihi-I
2
-
2
3
40003110
Yeniçağ Felsefesi
2
-
2
3
40003120
Dinler Tarihi-II
2
-
2
3
40003130
Dinler Tarihi-I
2
-
2
3
40003140
Yabancı Dil
2
-
2
3
40003150
Yabancı Dil
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
2
Seçmeli Ders
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
2
Seçmeli Ders
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
2
22
30
20
30
Toplam Kredi
Toplam Kredi
3. SINIF SEÇMELİ DERSLER
V. YARIYIL/GÜZ SEÇMELİ DERSLER
DERSİN ADI
KODU
VI. YARIYIL/BAHAR SEÇMELİ DERSLER
Haf.Ders
Saati
T
U K
AKTS
DERSİN ADI
KODU
Haf.Ders
Saati
T
U K
AKTS
40003210
Güzel Kur'an Okuma-I
2
-
2
2
40003200
Güzel Kur'an Okuma-II
2
-
2
3
40003230
Kur'an Metni Analizi
2
-
2
2
40003220
Kur'an Tercüme Teknikleri
2
-
2
3
40003250
Hadis Tenkidi
2
-
2
2
40003240
Klasik Kelam Metinleri
2
-
2
3
40003270
Kelam Yöntemi ve Kavramları
2
-
2
2
40003260
Türk Kelamcıları
2
-
2
3
40003290
İslam Hukuk Tarihi
2
-
2
2
40003300
İslam Hukuk Usulü Metinleri
2
-
2
3
40003330
İslam Mezheplerinde Zihniyet Tahlilleri
2
-
2
2
40003320
Arapça Modern Metinler II
2
-
2
3
40003350
Arapça Modern Metinler I
2
-
2
2
40003340
Ruh Sağlığı ve Din
2
-
2
3
40003370
Sosyal Bilimlerde Metodoloji
2
-
2
2
40003360
Türk Düşünce Tarihi
2
-
2
3
40003390
Gelişim Dönemleri ve Din
2
-
2
2
40003380
Bilgi Sosyolojisi
2
-
2
3
40003430
Günümüz Felsefe Akımları
2
-
2
2
40003400
İslam Eğitim Tarihi
2
-
2
3
40003450
Tarih Usulü ve Tenkidi
2
-
2
2
40003420
Tarih Felsefesi
2
-
2
3
40003470
Osmanlı Türkçesi- I
2
-
2
2
40003440
İslam Sanatları ve Estetiği
2
-
2
3
40003490
Türk Din Musikisi-I
2
-
2
2
40003460
Farsça-II
2
-
2
3
40003510
Farsça-I
2
-
2
2
40003480
Osmanlı Türkçesi II
2
-
2
3
40003770
Yeni Dinler ve Kültler-I
2
-
2
2
40003500
Türk Din Musikisi-II
2
-
2
3
40003370
Sosyal Psikoloji
2
-
2
2
40003580
Toplumsal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü
2
-
2
3
40003710
Astronomi ve Din
2
-
2
2
40003700
Ben Ötesi Psikoloji
2
-
2
3
40003730
Alevilik Bektaşilik Araştırmaları
2
-
2
2
40003720
Din Felsefesinin Temel Kavramları
2
-
2
3
40003750
Din Öğretiminde Yöntem ve Tek.
2
-
2
2
40003780
Yeni Dinler ve Kültler-II
2
-
2
3
40003790
Toplumsal Değişme ve Din
2
-
2
2
40003740
Yaygın Din Eğitimi
2
-
2
3
40003810
İslam Ahlak Felsefesi Problemleri - I
2
-
2
2
40003800
Din Sosyolojisinin Problemleri
2
-
2
3
40003850
Dinler Tarihi'nin Temel Problemleri - I
2
-
2
2
40003820
İslam Ahlak Felsefesinin Problemleri - II
2
-
2
3
40003830
Temel Bilgisayar Kullanımı
1
2
2
2
40003840
Türk İslam Filozofları
2
-
2
3
40003870
Arap Medya Dili
2
-
2
2
40003860
Dinler Tarihi'nin Temel Problemleri - II
2
-
2
3
40003910
Mistisizm ve Tasavvuf
2
-
2
2
40003880
Mantık'ta Yeni Yaklaşımlar
2
-
2
3
40003900
Arap Edebiyatında Nesir
2
-
2
3
40003920
Arap Edebiyatında Şiir
2
-
2
3
40003940
Tasavvuf Problemleri
2
-
2
3
4. SINIF
VII. YARIYIL/GÜZ
DERSİN ADI
KODU
VIII. YARIYIL/BAHAR
Haf.Ders
Saati
T
U K
AKTS
DERSİN ADI
KODU
Haf.Ders
Saati
T
U K
AKTS
40004010
İslam Hukuku-I
2
-
2
3
40004020
İslam Hukuku-II
2
-
2
3
40004030
Sistematik Kelam-II
2
-
2
3
40004040
Dini Hitabet
2
-
2
3
40004050
İslam Mezhepleri Tarihi-II
2
-
2
3
40004060
Din Felsefesi-II
2
-
2
3
40004070
Din Eğitimi
2
-
2
3
40004080
İslam Ahlak Felsefesi
2
-
2
3
40004090
Din Felsefesi-I
2
-
2
3
40004100
Yabancı Dil
2
-
2
3
40004110
Yabancı Dil
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
3
Seçmeli Ders
2
-
2
3
20
30
20
30
Toplam Kredi
Toplam Kredi
4. SINIF SEÇMELİ DERSLER
VII. YARIYIL/GÜZ SEÇMELİ DERSLER
DERSİN ADI
KODU
VIII. YARIYIL/BAHAR SEÇMELİ DERSLER
Haf.Ders
Saati
T
U K
AKTS
DERSİN ADI
KODU
Haf.Ders
Saati
T
U K
AKTS
40004150
Seçme Hadis Metinleri
2
-
2
3
40004160
Tefsir Metinleri
2
-
2
3
40004170
Hadis ve Sünnette Çağ. Yorumlar
2
-
2
3
4000418-
Günümüz Tefsir Problemleri
2
-
2
3
40004190
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar
2
-
2
3
40004200
Günümüz Kelam Problemleri
2
-
2
3
40004210
Kur'an'ın Ana Konuları
2
-
2
3
40004220
İslam Hukuku Metinleri
2
-
2
3
40004230
Karşılaştırmalı Teoloji
2
-
2
3
40004240
Çağdaş İslam Hukuku Problemleri
C
-
2
3
40004250
Mukayeseli İslam Hukuku
2
-
2
3
40004260
Kur'an Hüküm. ve Modern Hukuk
2
-
2
3
40004270
Arap Dili ve Belağatı I
2
-
2
3
40004280
Modern Çağda Tasavvuf
2
-
2
3
40004290
Çağdaş İslam Akımları
2
-
2
3
40004300
Arap Dili ve Belağatı II
2
-
2
3
40004310
Osmanlıda Tasavvuf
2
-
2
3
40004320
Çağdaş İslam Düşünürleri
2
-
2
3
40004330
Din Hizmetleri Mesleğine Giriş
2
-
2
3
40004340
İslam Dini ve Çevre
2
-
2
3
40004350
Bilim Felsefesi
2
-
2
3
40004360
Türkiyede Dini Akımlar
2
-
2
3
40004370
Küreselleşme ve Din
2
-
2
3
40004400
Ahlak Felsefesi
2
-
2
3
40004390
Mukayeseli Halk İnançları
2
-
2
3
40004420
Ortaçağ Felsefesi
2
-
2
3
40004410
Halkla İlişkiler
2
-
2
3
40004440
Dinler Arası Diyalog
2
-
2
3
40004430
Dil Felsefesi
2
-
2
3
40004460
Mukayeseli İslam ve Batı Düşün.
2
-
2
3
40004450
Çağdaş Eğitim Akımları
2
-
2
3
40004480
Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri
2
-
2
3
40004470
Osmanlı Süsleme ve El Sanatları
2
-
2
3
40004500
Osmanlı Kurumları
2
-
2
3
40004490
Klasik Tarih Metinleri
2
-
2
3
40004520
Klasik Dönem İslam Kurumları
2
-
2
3
40004510
İslam Şehirciliği
2
-
2
3
40004540
İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası
2
-
2
3
2
-
2
3
İtikadi İslam Mezheplerinde
40004530
Paleografi-Epigrafi
2
-
2
3
40004700
40004750
Dine Psikolojik Yaklaşımlar
2
-
2
3
40004720
Palyatif Bakım ve Manevi Destek
2
-
2
3
40004730
Yabancı Dilde Dini Metinler-I
2
-
2
3
40004620
Yabancı Dilde Dini Metinler-II
2
-
2
3
40004870
Dini Gruplar Sosyolojisi
2
-
2
3
40005000
Dine Sosyolojik Yaklaşımlar
2
-
2
3
40004890
İslam Bilim Tarihi
2
-
2
3
40004980
Yaygın Din Eğitim Uygulamaları
2
-
2
3
40004930
Klasik İslam Felsefesi Problemleri - I
2
-
2
3
40004960
Din Felsefesinde Güncel Konular
2
-
2
3
40004910
Gnostik Teoloji - I
2
-
2
3
40004940
Felsefe Din İlişkisi
2
-
2
3
40004950
Dini Düşüncede Yenilenme Sorunu
2
-
2
3
40004920
Klasik İslam Felsefesinin Problemleri - II
2
-
2
3
40004900
Gnostik Teoloji - II
2
-
2
3
40004880
Din ve Mitoloji
2
-
2
3
Ana Metinler
Download

2007 - 2010 kayıtlı öğrenciler için - Hitit Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi