T.C.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
TRAFİK İLE İLGİLİ
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
• Üniversiteler ile birlikte ortaklaşa
yapılan araştırma ve geliştirme
projeleri ile daha verimli çalışmalar
yapılarak bu çalışmaların sonucu ilgili
birimlere bildirilmektedir.
• Trafik birimlerinden gelen istekler
doğrultusunda diğer ülkelerdeki
trafik uygulamaları araştırılmakta,
yurtdışındaki çalışmalar ve trafik
yayınları takip edilmekte ve bunlar
ile ilgili raporlar hazırlanarak ilgili
birimlerle paylaşılmaktadır.
• Yurt dışındaki toplantılara katılım
sağlanarak
trafik
konusundaki
gelişmeler
yakından
takip
edilmektedir.
• Trafik
hizmetleri
hakkında
vatandaşın
bilgilendirilmesi
amacıyla
www.trafik.gov.tr
resmi internet sitesinin yönetimi
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
tarafından
yürütülmektedir.
• Yurtiçi ve yurtdışında yapılan
trafik araştırmaları tarafımızca
takip edilmekte olup bu konuda
1997-2014
yılları
arasında
toplam 38 adet kitap yayınlanarak
ilgili kurum ve kuruluşlara
dağıtılmıştır.
Kitaplarımıza www.trafik.gov.tr resmi internet
sitesinden
ulaşılabilmektedir.
• Coğrafi Bilgi Sistemleri ile
trafik kaza analizleri yapılarak
kazaların azaltılmasına yönelik
çalışmalara katkı sağlanmaktadır.
Download

• Üniversiteler ile birlikte ortaklaşa yapılan araştırma ve geliştirme