Arnavutça (DİL-2)
Genel Bilgi
Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler
yetiştirmektir.
Mezunların İş Tanımı
• Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar, metni çözüp anlar, okuduğu metnin temel anlamını
ortaya koyar, özetler ve aktarır,
• Okuduğu metni, tek yönlü değil, tüm boyutlarıyla anlayıp, metinlerin farklı bakış açılarından eleştirebilmesini sağlar.
Aranan Kişisel Özellikler
Arnavutça okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli, dil ile ilgili
ve bu alanlarda başarılı bireyler olması gerekir.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğrenim süresi 4 yıldır. Arnavutça Dilbilgisi, Arnavutça Dinleme Becerileri, Arnavut Edebiyat Tarihi, Arnavut
Mitolojisi, Arnavutça Yazma Beceriler, Balkan Tarihi, Arnavut Kaynaklarında Türkler ve Çağdaş Arnavut Edebiyatı gibi
dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar, resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler. Mezunlar, başta
Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilirler.
ÜNİVERSİTE ADI
OKUL
TÜRÜ
BÖLÜMÜN ADI
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) DEVLET Arnavut Dili ve Edebiyatı
2014
PUAN
TÜRÜ
2014
BAŞARI
SIRASI
2013
PUAN
TÜRÜ
2013
BAŞARI
SIRASI
DİL-2 52.300 DİL-2 41300
2013
KON.
2014
KON.
2013
YERLEŞEN
2014
YER.
21
21
8
21
2013
EN KÜÇÜK
PUAN
2014
EN
KÜÇÜK
PUAN
203,96409 199,67912
Boşnakça (DİL-2)
Genel Bilgi
Programın amacı, Boşnak dilini hem yazılı hem de sözlü olarak akıcı bir şekilde kullanabilen ve Boşnak dili, kültürü,
tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir.
Mezunların İş Tanımı
• Metinlerinden yola çıkarak Boşnakça dilinde metin okur ve yazar, metni çözüp anlar, okuduğu metnin temel
anlamını ortaya koyar, özetler ve aktarır,
• Boşnakça alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır,
• Boşnakça alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak metinleri yorumlar, sorunları tanımlar,
analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir,
• Metin açıklama, metin çözümleme alanlarında kullanılan kuramsal kazanımlarını eleştirel ya da yazınsal bir metin
oluşturmada kullanır.
Aranan Kişisel Özellikler
Bu bölümde okumak isteyenlerin, genel akademik yeteneğinin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip ve
yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olması gerekir.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğrenim süresi 4 yıldır. Boşnakça Dilbilgisi, Boşnakça Dinleme Becerileri, Boşnakça Konuşma Becerileri, Boşnakça
Yazma Becerileri, Boşnak Mitolojisi, Boşnak Edebiyat Tarihi, Edebi Metin Analizi, Balkan Tarihi gibi dersler
okutulmaktadır.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ise, resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler. Mezunlar
üniversitelerde, müzelerde, kütüphanelerde, devlet arşivlerinde, turizm sahasında, Dışişleri Bakanlığında, Emniyet
Genel Müdürlüğü’nde ve çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler
ÜNİVERSİTE ADI
OKUL
TÜRÜ
BÖLÜMÜN ADI
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) DEVLET Boşnak Dili ve Edebiyatı
2014
PUAN
TÜRÜ
2014
BAŞARI
SIRASI
2013
PUAN
TÜRÜ
2013
BAŞARI
SIRASI
DİL-2 51.400 DİL-2 41400
2013
KON.
2014
KON.
2013
YERLEŞEN
2014
YER.
21
21
11
21
2013
EN KÜÇÜK
PUAN
2014
EN
KÜÇÜK
PUAN
198,82992 217,46202
Bulgar Dili ve Edebiyatı (DİL-2)
Genel Bilgi
Bu programın amacı Bulgar dilini öğretmek, Bulgar edebiyatını, Bulgar kültürünü tanıtmak, Bulgaristan tarihi
hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktır. Ayrıca Bulgaristan’da beş yüz yıl süren tarihimizin izlerini, Türk varlığını ve
Bulgar toplumuna etkilerini araştırarak, yayınlanan yapıtlarla öğrencilere öğretmektir.
Mezunların İş Tanımı
• Bulgar Dili ve Edebiyatı alanında metin açıklama, metin çözümleme alanlarında kullanılan kuramsal kazanımlarını
eleştirel ya da yazınsal bir metin oluşturmada kullanır,
• Klasik Yunancadan ve Modern Yunancadan çeviriler yapar,
• Bulgar dilini, Bulgar edebiyatı ve kültür tarihi ile birlikte inceleyerek öğretir.
Aranan Kişisel Özellikler
Bulgar Dili ve Edebiyatı okumak isteyenlerin iyi bir belleğe ve dikkate sahip olmalarının yansıra edebiyatı da sevmeleri
gerekmektedir. Bu alanda çalışacak kişilerin iyi bir bellek ve dikkate sahip olmasının yanı sıra araştırmacı bir kişiliğe
sahip olması da gerekmektedir.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğrenim süresi 4 yıldır. Eski Bulgarca, Modern Bulgarca, Bulgar Folkloru, Eski Bulgar Edebiyatı,Çağdaş Bulgar
Edebiyatı, Bulgaristan tarihi, Bulgaristan kültürü gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Mezunlar, başta Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda görev
alabilirler. Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ise, resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler.
ÜNİVERSİTE ADI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
OKUL
TÜRÜ
BÖLÜMÜN ADI
DEVLET Bulgar Dili ve Edebiyatı
2014
PUAN
TÜRÜ
2014
BAŞARI
SIRASI
2013
PUAN
TÜRÜ
2013
BAŞARI
SIRASI
DİL-2 40.100 DİL-2 33600
2013
KON.
2014
KON.
2013
YERLEŞEN
2014
YER.
21
21
21
21
2013
EN KÜÇÜK
PUAN
2014
EN
KÜÇÜK
PUAN
248,44015 254,12483
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (DİL-2)
Genel Bilgi
Bu programda Yunanca, Yunan Edebiyatı, Yunan Uygarlığı ve Yunan Dili’nin diğer dillerle olan ortak yönleri hakkında
eğitim ve araştırma yapılmaktadır.
Mezunların İş Tanımı
• Yunanca alanında edinmiş olduğu güncel bilgileri Yunanca ile ilgili kaynaklar yardımıyla ileri düzeyde kullanabilir,
• Yunanca’da yayınlanmış edebi ve güncel yazıları okuyup kavrar, Yunanca yayınlanmış her tür yayını takip eder,
• Yunan dilinde edinmiş olduğu bilgileri her türlü proje ve etkinlik dâhilinde uygular.
Aranan Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışacak kişilerin sözel ve genel akademik yeteneğinin gelişmiş olmasının yanında iyi bir bellek ve dikkate
sahip olmaları da gerekmektedir.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğrenim süresi 4 yıldır. Çağdaş Yunan Dili Grameri, Yeni Yunan Dili, Çağdaş Yunan Edebiyatı, Çağdaş Yunanca
Metinler, Yunanca Konuşma, Antik Edebiyat, Mitoloji, İleri Düzey Yunanca Gramer, Yunanca-Türkçe Çeviri, Bizans
Tarihi ve Uygarlığı, Avrupa Tarihi gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Bu alandan mezun olanlar; müzelerde, tercüme bürolarında, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda
çalışabilirler.
ÜNİVERSİTE ADI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(EDİRNE)
OKUL
TÜRÜ
DEVLE
T
DEVLE
T
DEVLE
T
BÖLÜMÜN ADI
Çağdaş Yunan Dili ve
Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili ve
Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili ve
Edebiyatı
2014
PUA
N
TÜRÜ
DİL-2
DİL-2
DİL-2
2014
BAŞARI
SIRASI
33.00
0
22.80
0
44.80
0
2013
PUA
N
TÜRÜ
2013
BAŞAR
I
SIRASI
2013
KON
.
2014
KON
.
2013
YERLEŞE
N
201
4
YER.
DİL-2 28000
26
26
26
26
DİL-2 23600
36
36
36
36
DİL-2 39300
31
31
31
31
2013
EN KÜÇÜK
PUAN
2014
EN
KÜÇÜK
PUAN
272,5715
5
293,6783
9
224,6620
6
275,2611
9
314,1369
4
240,7786
8
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı (DİL-2)
Genel Bilgi
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programının amacı; Eski Helen kültür ve uygarlığının kavranıp özümsenmesini sağlayarak,
verilen klasik eğitim formasyonuyla topluma; çağdaş düşünen, akılcı ve hümanist görüşlü bireyler kazandırmayı
amaçlar.
Mezunların İş Tanımı
• Eski Yunan dili alanında edinmiş olduğu bilgileri ilgili kaynaklar yardımıyla ileri düzeyde kullanabilir,
• Eski Yunan dilinde yayınlanmış edebi ve güncel yazıları okuyup kavrar, Yunanca yayınlanmış her tür yayını takip
eder,
• Eski Yunan dilinin iletişim sistemlerini inceler, Eski Yunan dilinin inceliklerini kavrayarak ustalıkla kullanır.
Aranan Kişisel Özellikler
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye
hevesli, dil ve edebiyata ilgili ve bu alanlarda başarılı bireyler olması gerekir.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğrenim süresi dört yıldır. Eski Helen Dili Alfabesi, Yunan Paleografyasına Giriş, Yunan Epigrafyasına Giriş, İlkçağ
Felsefesi, Eski Helen Dili ve Edebiyatı gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Bu alandan mezun olanlar; ‘Filolog’ unvanı alırlar. Mezunlar, ileri seviyede eğitim aldıkları takdirde, akademisyen,
araştırmacı olarak çalışabilirler
ÜNİVERSİTE ADI
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(ANTALYA)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
OKUL
TÜRÜ
DEVLE
T
DEVLE
T
BÖLÜMÜN ADI
Eski Yunan Dili ve
Edebiyatı
Eski Yunan Dili ve
Edebiyatı
2014
PUA
N
TÜRÜ
DİL-2
DİL-2
2014
BAŞARI
SIRASI
46.80
0
31.20
0
2013
PUA
N
TÜRÜ
2013
BAŞAR
I
SIRASI
2013
KON
.
2014
KON
.
2013
YERLEŞE
N
201
4
YER.
DİL-2 39600
62
62
62
62
DİL-2 29000
52
52
52
52
2013
EN KÜÇÜK
PUAN
2014
EN
KÜÇÜK
PUAN
223,6355
1
267,9511
8
234,5394
9
281,6127
7
İspanyol Dili ve Edebiyatı (DİL-2)
Genel Bilgi
Programın amacı, son yıllarda önem kazanan İspanyol dilini yazılı ve sözlü olarak öğretmek, İspanya ve İspanyolca
konuşan Latin Amerika ülkelerinin edebiyatlarını tanıtmak, İspanyol yazarları ve yapıtları araştırıp incelemektir.
Mezunların İş Tanımı
• İspanyol kültür ve edebiyatını, klasik yazarlar da dahil olmak üzere birçok yazar ve yapıtlarını ana hatları ile tanır,
• İspanyolca’dan Türkçe’ye çok yönlü metin çevirisi hakkında detaylı teknik bilgiye sahip olması sayesinde İspanyolca
çeviriler yapar.
Aranan Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışacak mezunların iyi bir bellek ve dikkate sahip olmasının yanı sıra araştırmacı bir kişiliğe sahip olması
da gerekmektedir.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğrenim süresi 4 yıldır. İspanyolca Dilbilgisi, İspanyolca Dil Uygulamaları, İspanyolca Metin İncelemesi, İspanyol
Kültür Tarihi, Çağdaş İspanyol Edebiyatı, İspanyol Kültür Tarihi, İspanyolca Yazılı Anlatım Yöntemleri, Güney Amerika
Edebiyatı, İspanyolca Şiir Eleştirisi,İspanyolca Kompozisyon gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Mezunlar dil öğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda ortaöğretimde öğretmenlik
yapabilir, turistik tesislerde, havayolu şirketlerinde, özel şirketlerde Dışişleri Bakanlığı’nda, elçiliklerde, bankalarda,
yayın kuruluşlarında iş bulabilirler. Çevirmen olarak çalışabilirler.
BÖLÜMÜN ADI
2014
PUAN
TÜRÜ
2014
BAŞARI
SIRASI
2013
PUAN
TÜRÜ
2013
BAŞARI
SIRASI
2013
KON.
2014
KON.
2013
YERLEŞEN
2014
YER.
2013
EN KÜÇÜK
PUAN
2014
EN
KÜÇÜK
PUAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DEVLET İspanyol Dili ve Edebiyatı
DİL-2
9.070
DİL-2
8280
31
31
31
31
399,49261
391,9836
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET İspanyol Dili ve Edebiyatı
DİL-2
5.650
DİL-2
5210
47
47
47
47
430,34297 420,20755
OKUL
TÜRÜ
ÜNİVERSİTE ADI
İtalyan Dili ve Edebiyatı (DİL-2)
Genel Bilgi
Programın amacı, İtalyan dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler
yetiştirmektir.
Mezunların İş Tanımı
• İtalyan kültür ve edebiyatını, klasik yazarlar da dahil olmak üzere birçok yazar ve yapıtlarını ana hatları ile tanır,
• İtalyanca’dan Türkçe’ye çok yönlü metin çevirisi hakkında detaylı teknik bilgiye sahip olması sayesinde İtalyanca
çeviriler yapar.
Aranan Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışacak mezunların iyi bir bellek ve dikkate sahip olmasının yanı sıra araştırmacı bir kişiliğe sahip olması
da gerekmektedir.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğrenim süresi 4 yıldır. İtalyanca Sözlü Anlatım, Metinlerle İtalyanca Dil Çalışmaları, İtalyanca Sözlü Anlatım, İtalyan
Kültür Tarihi, İtalyanca Yazılı Anlatım, İtalyan Kültür Tarihi, İtalyanca Dil Uygulamaları, İtalyan Edebiyat Tarihi, Çağdaş
İtalyan Edebiyatı, İtalyan Romanı ve Öyküsü gibi dersler verilmektedir.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Mezunlar dil öğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda ortaöğretimde İtalyanca
öğretmeni olabilir, turizm ile ilgili kuruluşlarda, Dışişleri Bakanlığı’nda, elçiliklerde, bankalarda, yayın kuruluşlarında iş
bulabilirler. Çevirmen olarak çalışabilirler.
OKUL
TÜRÜ
ÜNİVERSİTE ADI
BÖLÜMÜN ADI
2014
PUAN
TÜRÜ
2014
BAŞARI
SIRASI
2013
PUAN
TÜRÜ
2013
BAŞARI
SIRASI
2013
KON.
2014
KON.
2013
YERLEŞEN
2014
YER.
8.940
DİL-2
2013
EN KÜÇÜK
PUAN
2014
EN
KÜÇÜK
PUAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET İtalyan Dili ve Edebiyatı
DİL-2
8300
47
47
47
47
399,38776 392,99675
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DEVLET İtalyan Dili ve Edebiyatı
DİL-2 15.200 DİL-2 13000
41
41
41
41
360,48994 352,58706
Latin Dili ve Edebiyatı (DİL-2)
Genel Bilgi
Programın temel çalışma alanı eski Roma dili ve edebiyatını günümüze ulaşan Latince Antikçağ metinleri ışığında
Latince gramer, metin yorumu ve Antikçağ kültür tarihi konularıyla birlikte araştırmaktır.
Mezunların İş Tanımı
• Antikçağ kültürünün insanın düşünsel ve toplumsal gelişimindeki önemini ve değerini tanıtmayı amaçlar,
• Başta Yunan Dili ve Edebiyatı, Klasik Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi, Roma Hukuku, Felsefe gibi disiplin sahalarıyla da
bağlantılı çalışmalarını sürdürür.
Aranan Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışacak mezunların iyi bir bellek ve dikkate sahip olmasının yanı sıra araştırmacı bir kişiliğe sahip olması
da gerekmektedir.Bu program batı dilleri ve uygarlığına özel ilgi ve dil konusunda yeteneği olanlara önerilmektedir.
Latin Dili ve Edebiyatı yanı sıra Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ana bilim dalının derslerinden de sorumlu olacakları ve çok
dilli alacakları için, sıkı ve düzenli çalışmayı göze almaları gerekir.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğrenim süresi 4 yıldır. Latin Dilinin Özellikleri, Latin alfabesi, Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri, Gramer Yapısı, Metin
İncelemeleri, Çeviri, Dilin Tarihsel Gelişimi, Öykü-Roman-Şiir İncelemeleri gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Mezunlar müzelerde, kütüphanelerde ve arşivlerde çalışabilirler.
OKUL
TÜRÜ
ÜNİVERSİTE ADI
2014
PUAN
TÜRÜ
BÖLÜMÜN ADI
2014
BAŞARI
SIRASI
2013
PUAN
TÜRÜ
2013
BAŞARI
SIRASI
2013
KON.
2014
KON.
2013
YERLEŞEN
2014
YER.
2013
EN KÜÇÜK
PUAN
2014
EN
KÜÇÜK
PUAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DEVLET Latin Dili ve Edebiyatı
DİL-2 28.800 DİL-2 27800
21
21
21
21
273,39699 289,88097
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET Latin Dili ve Edebiyatı
DİL-2 19.100 DİL-2 18700
57
57
57
57
321,52156 331,79992
Leh Dili ve Edebiyatı (DİL-2)
Genel Bilgi
Bu programın amacı Polonya’nın resmi dili olan Leh Dili ve bu dille yazılmış edebiyat eserlerinin özellikleri konusunda
eğitim yapmayı ve bu alanlara hâkim filologlar yetiştirmeyi amaçlar.
Mezunların İş Tanımı
• Leh dilinin iletişim sistemlerini inceler, Leh inceliklerini kavrayarak ustalıkla kullanır,
• Teorik ve pratik Leh dil eğitimi verir.
Aranan Kişisel Özellikler
Bu programında okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli, dil ve
edebiyata ilgili ve bu alanlarda başarılı bireyler olmaları gerekir.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğrenim süresi dört yıldır. Programda; Leh Dilinin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle
ilişkileri ile Leh Edebiyatı eserlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler okutulur.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Mezunlar, genellikle mütercim-tercüman, turist rehberliği ve dış ticaret uzmanı olarak çalışırlar. Polonya Elçiliğinde,
çeşitli kamu kuruluşlarında, bakanlıklarda, uluslararası ticaret yapan firmalarda ve turizm sektöründe
çalışabilmektedirler.
ÜNİVERSİTE ADI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
OKUL
TÜRÜ
DEVLE
T
DEVLE
T
BÖLÜMÜN ADI
Leh Dili ve
Edebiyatı
Leh Dili ve
Edebiyatı
2014
PUA
N
TÜRÜ
DİL-2
DİL-2
2014
BAŞARI
SIRASI
2013
PUAN
TÜRÜ
2013
BAŞARI
SIRASI
2013
KON.
39.30
0
31.20
0
DİL-2
Yeni
Açıldı
33000
Yeni
Açıldı
21
Yeni
Açıldı
2014
KON
.
21
21
2013
YERLEŞEN
21
Yeni
Açıldı
201
4
YER.
2013
EN KÜÇÜK
PUAN
21
250,8306
7
21
Yeni Açıldı
2014
EN
KÜÇÜK
PUAN
256,4787
3
281,5792
9
Yunan Dili ve Edebiyatı (DİL 2)
Genel Bilgi
Yunan dili ve edebiyatı programının amacı Eski Helen kültür ve uygarlığının kavranıp özümsenmesini sağlayarak,
verilen klâsik eğitim formasyonuyla topluma; çağdaş, düşünen, akılcı ve hümanist görüşlü bireyler kazandırmayı
amaçlar.
Mezunların İş Tanımı
• Yunan Dili ve Edebiyatı alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır,
• Yunan Dili ve Edebiyatı alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak metinleri yorumlar, sorunları
tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir,
• Okuduğu metni, tek yönlü değil, tüm boyutlarıyla anlayıp, metinlerin farklı bakış açılarından eleştirebilmesini sağlar.
Aranan Kişisel Özellikler
Yunan dili ve edebiyatı programında okumak isteyenlerin dil öğrenmeye yatkınlığı ve edebiyata ilgisi olması gerekir.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğrenim süresi 4 yıldır. Yunanca Okuma Becerileri, Yunan Kültür Tarihi, Yunanca Konuşma, Yunanca Grammer
Çalışmaları, Yunan Fonetik, Yunan Romanı, Özel Alan Yunancası, Yunan Tiyatrosu, Modern Yunan Şiiri, 18. Yy Yunan
Öyküsü gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Mezunlar, başta Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda görev
alabilirler. Özellikle bankacılık, basın-yayın, dış ticaret ve turizm sektörlerinde çalışabilirler. Programın mezunları
‘Filolog’ unvanı alırlar. Yunanca okutmanlığı yapabilir, öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ise, resmi ve özel
okullarda öğretmen olarak görev alabilirler.
ÜNİVERSİTE ADI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
OKUL
TÜRÜ
BÖLÜMÜN ADI
DEVLET Yunan Dili ve Edebiyatı
2014
PUAN
TÜRÜ
2014
BAŞARI
SIRASI
2013
PUAN
TÜRÜ
2013
BAŞARI
SIRASI
DİL-2 37.200 DİL-2 30600
2013
KON.
2014
KON.
2013
YERLEŞEN
2014
YER.
21
21
21
21
2013
EN KÜÇÜK
PUAN
2014
EN
KÜÇÜK
PUAN
260,6271 262,43736
Yunanca (DİL-2)
Genel Bilgi
Programın amacı; Yunancayı hem yazılı hem de sözlü olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, Yunan kültürünü her
yönüyle tanıyan bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
Mezunların İş Tanımı
• Yunanca alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır bu alanda edindiği ileri düzeydeki
bilgi ve becerileri kullanarak metinleri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm
önerileri geliştirir,
• Metin açıklama, metin çözümleme alanlarında kullanılan kuramsal kazanımlarını eleştirel ya da yazınsal bir metin
oluşturmada kullanır.
Aranan Kişisel Özellikler
Yunanca okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli ve bu
alanlarda başarılı bireyler olması gerekir.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğrenim süresi 4 yıldır. Yunanca Dilbilgisi, Yunanca Dinleme Becerileri, Yunanca Konuşma Becerileri, Yunanca Yazma
Becerileri, Yunan Mitolojisi, Yunan Edebiyat Tarihi, Balkan Coğrafyası, Karşılaştırmalı Balkan Çalışmaları, Balkanlarda
Osmanlı Kültürü ve Edebiyatı gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Mezunlar, başta Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda görev
alabilirler. Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ise, resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler.
Download

Arnavutça (DİL-2) Genel Bilgi Programın amacı, Arnavut dili, kültürü