TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :15.0
Adı :
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800
48.394.833,28
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
01
800
800
01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
800
800
01
05
Damga Vergisi
01
06
Harçlar
800
03
800
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
800
800
03
02
Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni ge
03
05
Kurumlar Karları
800
800
03
06
Kira Gelirleri
800
800
05
01
Faiz Gelirleri
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800
800
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
800
06
800
06
Vergi Gelirleri
8.159.313,80
810
01
810
03
810
03
810
05
810
05
36.730.614,04
170.467,06
399,00
36.338.306,38
221.441,60
3.500.880,44
43.797,55
85.988,07
298.971,15
3.072.123,67
Sermaye Gelirleri
02
4.025,00
Taşınır Satış Gelirleri
4.025,00
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
01
27.980,88
98.340,04
Diğer Gelirler
810
810
7.281.132,79
751.860,09
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
05
Cari Yıl (N)
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
01
06
09
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
4.082.862,21
4.081.165,22
4.081.165,22
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
778,79
Kira Gelirleri
778,79
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
918,20
Diğer Çeşitli Gelirler
918,20
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
05/03/2015 10:01
44.311.971,07
Sayfa 1 / 1
Download

tablo 1.5 bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması 800 810 bütçe