Ord. Prof. Dr.
Erich Frank
Prof. Dr.
Orhan N. Ulutin
Prof. Dr.
Şeref İnceman
Prof. Dr.
Mustafa Karaca
9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE
ANJİOLOJİ KONGRESİ
&
1. HERKES İÇİN HEMOSTAZ KURSU
6 - 8 Mart 2015
Florence Nightingale Hastanesi Şişli, İstanbul
DAVET
Sayın Meslektaşlarımız ve Değerli Bilim İnsanları,
Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği 1998 yılında kurulmuş, tromboz ve
hemostaz alanı ile ilgilenen pek çok farklı bilim alanını bünyesinde barındıran
bir bilimsel dernektir. Günümüze kadar yerel toplantılar ve sekiz ulusal kongre
ile birlikte, kurucumuz Prof. Dr. Orhan N. Ulutin adına toplantılar düzenlemiştir.
Dernek üyelerimiz kendi alanında fikir lideri olan bilim insanlarından oluşmaktadır
ve hemostaz-tromboz alanındaki çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşması için
çaba harcamaktadırlar.
Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği’nin IX. Ulusal Kongresi 6 - 8 Mayıs
2015 tarihinde İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi
Konferans Salonunda düzenlenecektir. Aynı zamanda bu yıl kongremizin ilk
gününde 1. Herkes için Hemostaz Kursu gerçekleştirilecektir. Temel bilimciler,
klinik laboratuvarcılar ve hemostaz-trombozla ilgilenene klinisyenlere yönelik
olarak hazırlanmış kursumuzun başarılı olacağını umut ediyoruz. Önümüzdeki
yıllarda teorik ve uygulamalı programları planlamaktayız. Hemostaz ve tromboz
bilgi dağarcığını genişletmek isteyen tüm bilim insanlarını kurs ve kongremize
bekliyoruz.
Mayıs 2016’da European and Mediterranean League against Thromboembolism
(EMLTD) kongresi derneğimizin ev sahipliğinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde
yapılacaktır. Bu kurs ve kongremiz uluslararası kongrenin hazırlık kongresi gibi
olacaktır.
Deneyimlerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz bu verimli bilimsel programda
sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.
Saygılarımla,
THAD Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Dernek Başkanı
YÖNETİM KURULU
Dernek Başkanı
Ahmet Muzaffer Demir
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne
[email protected]
İkinci Başkan
Turgut Ulutin
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
[email protected]
Genel Sekreter
Reyhan Küçükkaya
İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul
[email protected]
Araştırma Sekreteri
Nejat Akar
Ankara Üniversitesi, Ankara
[email protected]
Sayman
Şermin Tetik
Marmara Üniversitesi, İstanbul
[email protected]
Üyeler
Mehmet Kurtoğlu
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
[email protected]
Faik Altıntaş
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
[email protected]
Kaan Kavaklı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
[email protected]
Gül Öngen
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
[email protected]
Zeki Öngen
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
[email protected]
Birsen İnce
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
[email protected]
GENEL BİLGİLER
Kongre Tarihi ve Yeri
9. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi & 1. Herkes için Hemostaz Kursu, 6 - 8 Mart 2015
tarihinde Florence Nightgale Hastanesi, Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
Önemli Tarihler
Bildiri gönderimi: 15 Şubat 2015
(Bildiriler sadece [email protected] adresinden kabul edilecektir.)
Konaklama
Konaklama talepleri için lütfen Serenas Turizm’e başvurunuz.
Kongre Dili
Kongre dili Türkçe’ dir.
Yaka Kartı
Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.
Katılım Belgesi
Tüm katılımcılara katılım belgeleri 8 Mart 2015 tarihinde dağıtılacaktır.
Davet Mektubu
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre
Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. (Bu tür davet yazıları sadece izin amacı
ile kullanılabilir)
Kredilendirme
Kongrenin tüm oturumları ve kurslar Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu
(STE) ve Avrupa Hematoloji Birliği - EHA (CME) tarafından kredilendirilecektir.
Transfer Hizmetleri
6-8 Mart 2015 tarihleri arasında transfer detayları Serenas Turizm’ e bildirilmiş tüm katılımcıların gidiş
- dönüş (havaalanı-otel-havaalanı) transferleri 200 TL karşılığında yapılacaktır. Transfer ücretine %18
KDV eklenecektir.
KURS PROGRAMI
1. HERKES İÇİN HEMOSTAZ KURSU
6 Mart 2015 - Cuma
A SALONU
SAAT
08:15 - 08:30
AÇILIŞ
• Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)
PRİMER HEMOSTAZ OTURUMU
Yönetici: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
08:30 -10:00
• Primer Hemostaza Genel Bakış: Zafer Başlar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
• Primer Hemostazda Laboratuvar ve Testlerin Değelendirilmesi: Olga Meltem Akay (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Eskişehir)
• von Willebrand Hastalığına Genel Bakış (Klinik, Tanı ve tedavi): Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
10:00 -10:30
Kahve Arası
ÖZEL OTURUM - 1
10:30 -11:00
Yönetici: Mehmet Kurtoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
KANSER VE TROMBOZ
• İbrahim C. Haznedaroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
SEKONDER HEMOSTAZ OTURUMU
Yönetici: Özden Vural
11:00 - 12:30
• Sekonder Hemostaza Genel Bakış: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)
• Doğal Inhibitör Sisteme Genel Bakış: Cafer Adıgüzel (Özel Medicalpark Hastanesi, İstanbul)
• Sekonder Hemostaz ve Doğal Inhibitör Sistemde Laboratuvar ve Testlerin Değerlendirilmesi: Fikriye Uras (Marmara
Üniversitesi, İstanbul)
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
FİBRİNOLİTİK SİSTEM OTURUMU
Yönetici: Nesrin Emekli ( Marmara Üniversitesi, İstanbul)
13:30 - 15:00
• Fibrinolitik Sisteme Genel Bakış: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)
• Fibrinolitik Sistemde Laboratuvar ve Testlerin Değerlendirilmesi: Şermin Tetik (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
• Antifibrinolitik İlaçlar: Etkililik ve Güvenlik Sorunları: Meryem Aktoz (Trakya Üniversitesi, Edirne)
15:00 -15:30
Kahve Arası
LABORATUVAR OTURUMU
Yönetici: Turay Yardımcı
15:30 - 17:30
• Tromboelastogramın Kullanımı ve Teknik Özellikler: Olga Meltem Akay (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
• Faktör Inhibitör Tayin Yöntemleri ve Lupus Antikoagülanı: Reyhan Küçükkaya (İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul
• Antikoagülanların İzlemi ve Yönetimi: Mahmut Töbü (Ege Üniversitesi, İzmir)
• Hemsotazda Moleküler Genetik Analizler: Ergül Berber (Arel Üniversitesi, İstanbul)
BİLİMSEL PROGRAM
9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ
7 Mart 2015 - Cumartesi
A SALONU
SAAT
TROMBOZ OTURUMU-1
Oturum Başkanları: İbrahim C. Haznedaroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Ayşen Yarat (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
08:30 - 10:00
• Hiperkoagülabiliteye Genel Yaklaşım: Cengiz Beyan (GATA, Ankara)
• VTE Patogenezi ve Risk Değerlendirmesi: Gül Öngen (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
• Arteroskleroz Patogenezi ve Aterosklerotik Risk Değerlendirmeleri: Vedat Sansoy (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
10:00 -10:30
Kahve Arası
KURUCULARIMIZ OTURUMU
Oturum Başkanları: Nejat Akar (Özel TOBB Etü Hastanesi, Ankara), Turgut Ulutin (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Prof. Dr. Şengün Balkuv Ulutin Oturumu
10:30 -11:30
ÖZEL OTURUM - 2
ANTİFOSFOLİPİD SENDROMA GENEL BAKIŞ
• Doruk Erkan (Hospital for Special Surgery/Weill Corenll Medical Center, New York, USA)
11:30 -12:30
TROMBOZ OTURUMU-1
Oturum Başkanları: Faik Altıntaş (Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İstanbul), Birsen İnce (İstanbul Üniversitesi,İstanbul)
• VTE’de Tedavi (farmakolojik-non farmaklojik): Murat Aksoy (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
• Antitrombositer İlaçlar: M. Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ / Poster Tartışmaları
TROMBOPROFİLAKSİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Zafer Başlar (İstanbul Üniversitesi,İstanbul), Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
13:30 - 15:00
• Dahili Hastalarda Tromboprofilaksi: Gül Öngen (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
• Cerrahi Hastalarında Tromboprofilaksi (Ortopedik cerrahi dışı): Mehmet Kurtoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
• Ortopedik Cerrahide Tromboprofilaksi: Faik Altıntaş (Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İstanbul)
15:00 - 15:30
15:30 -16:30
Kahve Arası
TROMBOSİTOPENİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,Trabzon), Ömer Devecioğlu (İstanbul
Üniversitesi, İstanbul)
• İmmun Trombositopeniler ve Trombomimetiklerin Akılcı Kullanımı: Reyhan Diz Küçükkaya (İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul)
• Heparine Bağlı Trombositopeni (HİT): Cafer Adıgüzel (Özel Medicalpark Hastanesi, İstanbul)
16:30 - 16:45
Kahve Arası
KANAMA OTURUMU
Oturum Başkanları: Gülten Aktuğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Bülent Antmen (Çukurova Üniversitesi, Adana)
16:45 - 18:15
• Plazma ve Rekombinant Kökenli Faktörler ve Akılcı Kullanımları: Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, izmir)
• İnhibitörsüz Hemofili Tedavisine Genel Bakış: Ayşegül Ünüvar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
• Dİnhibitörlü Hemofili Tedavisine Genel Bakış: Bülent Zülfikar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
BİLİMSEL PROGRAM
9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ
8 Mart 2015 - Pazar
A SALONU
SAAT
ÖZEL DURUMLAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Ayşegül Ünüvar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
08:30 - 10:00
• Yeni Doğan/Çocukluk Döneminde Tromboz: Tunç Fışgın (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)
• Gebelikte Tromboz: Cengiz Beyan (GATA, Ankara)
• Yaygın Damar içi Pıhtılaşmasına Genel Bakış: M. Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
10:00 -10:30
11:00 -11:30
Kahve Arası
TARTIŞMALI KONU OTURUMU
Oturum Başkanları: Mahmut Töbü (Ege Üniversitesi, İzmir), Reyhan Küçükkaya (İstanbul Bilim Üniversitesi,İstanbul)
• Anormal Yerleşimli Trombozlar: Hematolog Gözü ile: Mustafa Nuri Yenerel(İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul)
• Anormal Yerleşimli Trombozlar: Cerrah Gözü il: Mehmet Kurtoğlu(İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul)
ARTERYEL TROMBOZ OTURUMU
Oturum Başkanları: Mehmet Ağırbaşlı(Marmara Üniversitesi, İstanbul), M. Cem Ar (İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İstanbul)
11:30 -13:00
• Atriyal Fibrilasyonda Antikoagülasyon: Etkililik ve Güvenlik Sorunları: Zeki Öngen (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
• İskemik İnmelerde Antikaogülasyon: Etkililik ve Güvenlik Sorunları: Birsen İnce (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
• Direkt Oral Antkoagülanlar: Zeki Öngen (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
13:00 - 13:15
KAPANIŞ
KAYIT BİLGİLERİ
KURS ve KONGRE KAYIT ÜCRETİ
Uzman
750 TL
Asistan-Pratisyen
600 TL
Firma Temsilcisi
600 TL
Refakatçi
500 TL
* Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecektir.
* Kongre kayıt ücretine kahve molaları, öğle yemekleri, kongre basılı malzemeleri, kongre çantası ve bilimsel etkinliklere
katılım dahildir.
* Kayıt ücretleri, ilgili banka hesabına yatırılmadan kayıt konfirmasyonu verilmeyecektir.
* Kayıt bilgi detayları için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Kayıt, Uydu Sempozyum ve Stand Ücretleri İçin Hesap Numaraları
BANKA ADI
HSBC BANK A.Ş.
BANKA SWİFT KODU
HSBCTRIX
BANKA EFT KODU
123
ŞUBE ADI
ANKARA KURUMSAL ŞUBE
ŞUBE KODU
106
ŞUBE ADRESİ
NERGİZ SOK. BAYRAKTAR VIA TOWER K:12 SÖĞÜTÖZÜ ANKARA
TL
106 1000277 282 00
TL IBAN
TR060012300106100027728200
EURO
106 1000277 773 99
EURO IBAN
TR480012300106100027777399
BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildirilerinizi lütfen [email protected] adresine gönderiniz.
Bildiri Özeti Son gönderim tarihi: 15 Şubat 2015
• Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu
sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve
sonuç mesajı vermelidir.
• İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına
dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
• Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
• İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
Örn: Mehmet Yılmaz
• Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
• Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
Örn: Çevresel Kök Hücre Ürünlerinde Mikrobiyolojik Üreme ve Risk Faktörleri
• Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde
belirtilmelidir.
• Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli
sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç
açıklanmalıdır.
• Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
• Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 3000 karakteri
geçmemelidir.
Notlar
Download

9. ulusal tromboz, hemostaz ve anjioloji kongresi 1. herkes için