T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/310/2045968
Konu: XII. Matematik Olimpiyatları.
24/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 19/02/2015 tarihli ve 1892194 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, "XII. Matematik Olimpiyatları" konulu yazı ekte gönderilmiş
olup, gerekli iş ve işlemlerin yazı doğrultusunda yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Yazı Örneği (5 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Ortaokul/Liselere
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden98e9-58da-3a52-8460-66c3 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 80061924/310/1892194
Konu: XII. Matematik Olimpiyatları.
19/02/2015
……....................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16/02/2015 tarih ve 1720739 sayılı
XII. Matematik Olimpiyatları ile ilgili yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:1- Yazı örneği ve ekleri (6 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ürgenpaşa Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cad. No:14 Antakya/HATA
Elektronik Ağ: [email protected]
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Hanifi OKAY V.H.K.İ.
Tel: (0 326) 227 68 68/ 1174
Faks: (0 326) 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc829-5381-3ef3-89a7-4f88 kodu ile teyit edilebilir.
Download

XII. Matematik Olimpiyatları - yayladağı ilçe millî eğitim müdürlüğü