T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sayı
Konu
:
:
78307406/601.02
Birlik İmza Yetkileri Yönergesi
DAĞITIM YERLERİNE
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Birliğe bağlı sağlık
tesislerinin amirleri ile daha alt kademedeki görevlilerin, hizmet ve faaliyetlerine ait imza
yetkilerini ve bu yetkilerin tam ve etkili olarak kullanılmasına ilişkin ilke ve usulleri
düzenleyen "Birlik İmza Yetkileri Yönergesi" yazımız ekinde gönderilmiştir. Bundan böyle iş
ve işlemlerin ekli birlik imza yetkileri yönergesine göre tesis edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Halil İbrahim YAKUT
Genel Sekreter
EKLER:
1- Ankara 3. Bolge imza yetkileri yonergesi
Dağıtım
Ankara İli 3. Bölge Khbgs Mali Hizmetler Başkanlığı
Ankara İli 3. Bölge Khbgs İdari Hizmetler Başkanlığı
Ankara İli 3. Bölge Khbgs Tıbbi Hizmetler Başkanlığı
Bağlı sağlık tesisleri
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi M Blok
Üniversiteler Mahallesi Bilkent Caddesi No:1 ÇANKAYA / ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Hasan Hüseyin ŞAHİN
.
.
Download

ÜST YAZI - Ankara 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel