T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 76198665/825.03/2108641
Konu: Kitap İhtiyacının Kitap Seçim
Modülüne Girilmesi
25/02/2015
ACELE VE GÜNLÜDÜR
…………………. VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
a) 16/02/2015 tarihli ve 76198665/825.03/1704006 sayılı yazımız.
b) 06/02/2015 tarihli ve 76198665/825.03/1345493 sayılı yazımız.
c) 28/01/2015 tarihli ve 76198665/825.03/1009929 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere Kitap Seçim Modülü 27/02/2015 Cuma günü mesai saati sonu
itibariyle kapatılacak ve herhangi bir şekilde ihtiyaç girilmesi veya düzeltme işlemi yapılması
mümkün olmayacağı gibi yazılı olarak ihtiyaç bildirilmesi de söz konusu olmayacaktır.
İlgi (a, b, c) yazılarda ayrıntılı olarak açıklanmasına ve Kitap Seçim Modülünde,
“Okutulan Kitap Güncelleme/Ekleme” ekranına “Açıklama” konulmasına rağmen çok
sayıda genel ve mesleki teknik lisenin özellikle 9. sınıflar İngilizce için yanlış ders kitabına
ihtiyaç girdikleri veya hiç ihtiyaç girmedikleri anlaşılmaktadır. İngilizce 9. sınıflar için ilgi
(a) yazıda da açıkça belirtildiği üzere F-İ alfabetik grubunda bulunan İngilizce Ders
Kitabı 9, İngilizce Öğrenci Çalışma Kitabı 9 ve İngilizce Öğretmen Kılavuz Kitabı 9
öğretim materyallerine ihtiyaç girilecektir.
Bütün resmi ve özel okul/kurumların veri girişlerinin incelenerek kitap ihtiyacını
girmeyen veya yanlış giren okulların uyarılması, öğrencilerin bu konuda mağduriyet
yaşamamaları için gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve konuya dair her türlü tedbirin
ivedilikle alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Mehmet KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım:
B Planı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet DEMİROĞLU
Tel : (0 312) 413 19 12 - 413 15 51
Faks : (0 312) 417 14 61
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena8a1-3611-32f4-a3e9-d8e9 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Kitap İhtiyacının Kitap Seçim Modülüne Girilmesi Resmi Yazısının