TC.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
1. KISIMYAKIT HARİÇ HİZMET ARACI KİRALANMASI İŞİNE AİT TEKNİK
ŞARTNAME
1. İŞİN TANIMI
1.1. Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve bağlı sağlık tesisleri
Hizmetlerinde kullanılmak üzere yakıt hariç, şoförlü araç kiralanması işidir (EK tablo)
2. TARAFLAR
2.1. İş bu şartnamede Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği;
“İdare”, İşi üslenecek olan firma ya da kişiler “Yüklenici” olarak anılacaktır.
3. MİKTAR
3.1. İdarenin ihtiyacı olan ve ekli tabloda belirtilen şoförlü-yakıtsız araç kiralanmasıdır.
4. İŞİN SÜRESİ
4.1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) gün içerisinde araçların teslimi ve
kabulünün yapılması ile işe başlanacak olup, işin süresi işe başlanmasına müteakip 36
(otuzaltı) aydır. Ancak birliğe bağlı sağlık tesislerinden hali hazırda taşıt kiralama
hizmet sözleşmeleri devam edenler Ekli listede (…..) belirtilmiş olup bu sürenin bitim
tarihi itibariyle hizmete başlanacaktır.
5. YAKIT
6. Araçların kullanacağı yakıt, İdare’nin yapmış olduğu Akaryakıt ihalesine göre idarece
karşılanacaktır. Araçlar yakıtı, takılacak olan Otomatik Taşıt Tanıma Sistemine göre
İdare’nin anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından alacaktır. Yüklenici araçları işe başlamadan
önce idarece anlaşma sağlanan akaryakıt bayisine yine idarece verilecek üst yazıyla
götürerek taşıt tanıma sistemini monte ettirecektir.
7. ARAÇ ÖZELLİKLERİ
7.1. Araçlar, hizmet süresi içerisinde en fazla 5 yaşında olacaktır. Daha düşük model yılına
ait araçlar kabul edilmeyecektir.
7.2. Araçlar normal fabrikasyon bagajlı olacaktır.
7.3. Aracın avadanlıkları tam ve sağlam olacaktır.
7.4. Araçlar, yüklenici tarafından mevsim şartlarına göre teçhiz edilmiş ve can güvenliğini
sağlar nitelikleri taşımak zorundadır.
7.5. Bu işte; her hangi bir nedenle (kaza vb…) en az bir hava yastığı açılmış araçlar, ön
düzen ve direksiyon sisteminden tamir görmüş araçlar ve kazası, ağır hasar/pert kaydı
olan araçlar çalıştırılamaz.
7.6. Araçların kilometre saatleri ve diğer tüm gösterge ve elektronik donanımı sürekli
çalışır durumda olacaktır.
7.7. Araçlarda kişi kapasitesince sürücü ve yolcuların her biri için ayrı emniyet kemeri
olacaktır.
Sayfa 1 / 14
7.8. Yüklenici, araçların ilk tesliminde tüm bakımları yapılmış, yağ, su ve benzeri eksikliği
olmadan teslim edecektir. Yüklenici firma aracı teslim etmeden önce araç üreticisinin
öngördüğü süre ve nitelikte bakım yaptırdığına dair servis belgelerini ibraz edecektir.
7.9. Hizmet verecek araçlar daima iç-dış temizliği yapılmış vaziyette olacaktır. Bununla
alakalı yüklenici gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
7.10. İdarece yapılacak kontrol ve denetimlerde lastikleri uygun olmayan ya da kullanım
ömrünü tamamlamış/tamamlamaya yakın lastiklerin tespit edilmesi durumunda,
İdare’ce yapılacak talep üzerine derhal aracın 4 lastiği ’de firma tarafından yeni
lastikler ile değiştirilecektir. Araçlar kullanıldığı mevsim itibarı ile İdarenin talebi
üzerine gerekli lastik değişimini (Yazlık-Kışlık) yapacaktır.
7.11. Taşıtların her türlü vergi, sigorta, kasko, bakım ve onarım giderleri yükleniciye aittir.
7.12. Kiralanacak olan araçların sözleşme süresi boyunca değiştirilmemesi esastır. Ancak
değiştirilmesi zorunlu olduğu hallerde 3(üç) gün önceden idareye bilgi verilecek ve
idare uygun gördüğü takdirde değişim yapılacaktır.
7.13. Yüklenici mevsimsel sebepler yol şartları mesafe süre veb.gerekçeler ortaya sürerek
gerek araçların gerekse de şoförlerin hizmet sunmasından imtina edemez. İdare gerekli
gördüğü takdirde araçları ve şoförü İl dışına görevlendirir.
7.14. Genel hizmetlerde kullanılmak üzere 3 (üç) ayrı tip araç kiralanacaktır. Araçlara
bulunması gereken asgari özellikleri aşağıda yer alan tablolardaki gibi olmalıdır.
1. TİP : BİNEK SEDAN TİPİ ARAÇ
Araç sayısı
1 adet
Tipi
Binek-Sedan
Renk
Siyah/füme/koyu lacivert
Kapı sayısı ve iç hacim
Bagaj kapısı hariç dört kapılı –dört cam otomatik- sürücü hariç dört
kişinin oturabileceği iç hacim-arka kol dayama
Motor hacmi ve gücü
En az 1350 cc, en fazla 1599 cc Motor hacminde ve en az 90 Beygir
gücünde olmalıdır.
Yakıt türü
Dizel
Standart özellikler
Dijital Klima, ABS, En Az 4 Hava Yastığı (sürücü ve yolcu) ve Yol
Bilgisayarı
Diğer hususlar
İdarenin öngördüğü şekilde çalışacaktır.
2. TİP : 2014 VE YUKARISI MODEL
KOMBİ VAN TİPİ-CAMLI ARAÇLAR.
Araç sayısı
5 (beş) Adet
Tipi
Kombi Van (Camlı)
Kapı sayısı ve iç hacim
Bagaj kapısı hariç dört kapılı, kapılar camlı, sürücü hariç dört kişinin
oturabileceği iç hacim
Sayfa 2 / 14
Motor hacmi ve gücü
En az 1.250 cc, en fazla 1.599 cc Motor hacminde ve en az 70 Beygir
gücünde olmalıdır.
Yakıt türü
Dizel
Standart özellikler
Klima, ABS, En Az 2 Hava Yastığı (sürücü ve yolcu) ve Yol
Bilgisayarı
Renk
Araçlar siyah, beyaz, füme, gümüş gri veya lacivert olacaktır.
Diğer hususlar
İdarenin öngördüğü şekilde çalışacaktır.
3.TİP: 2014 VE YUKARISI MODEL MİNİBÜS
Araç sayısı
1 (bir) Adet
Tipi
Minibüs
İç Hacim
Şoför hariç 8veya 9 yolcu taşıma kapasitesine sahip
Motor hacmi
En az 1.599 cc, en fazla 2.000 cc Motor hacminde ve en az 100
Beygir gücünde olmalıdır.
Yakıt türü
Dizel
Standart özellikler
Klima (araç içi komple havalandırma sistemi olmalıdır.), ABS, Sağ
arka kayar kapı, en az 2 hava yastığı (Sürücü ve Yolcu) ve Yol
Bilgisayarı
Renk
Araçlar siyah, beyaz, füme, gümüş gri veya lacivert olacaktır.
Diğer hususlar
İdarenin öngördüğü şekilde çalışacaktır.
Sayfa 3 / 14
8. YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI
8.1.
Yüklenici tarafından önerilen araçlarda, Karayolları Trafik Kanunun öngördüğü tüm
malzemeler (takoz, zincir, çekme halatı, sağlık seti, yangın söndürme cihazı, yedek
lastik, reflektör v.b. teknik ve sağlık malzemeleri) ve paspas gibi koruyucu
malzemeler eksiksiz ve tam olacaktır.
8.2.
Araçların akaryakıt hariç her türlü masrafları yedek parça, vergi, kaza, trafik cezaları
ve hasarlardan meydana gelen tüm zararlar ile bakım onarım vb. tüm masraflar
yüklenici firmaya aittir.
8.3.
Aracın motorlu taşıtlar vergisi, muayene, trafik sigortası ile araçta seyahat edecek
kişilerin can güvenliğinin teminat altına alınması için Ferdi Kaza Koltuk Sigortası,
Kasko Sigortası ve ihtiyari Mali Sorumluluk Sigortasını içeren Motorlu Araç Birleşik
Kasko Sigortası v.b. tüm yasal yükümlülükler yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici
söz konusu yükümlülükleri yerine getirdiğine dair belgelerin birer örneğini sözleşme
imzalanmasından sonra işe başlamadan önce idareye sunacaktır.
8.4.
Sürücü kusuru aranmaksızın ölüm ve sakatlanmayla sonuçlanan kazalarda, kazada
ölenlerin varisleri ile sakat kalanlara (Üçüncü şahıslara gelebilecek her türlü zarar ve
ziyan dâhil) kasko sigortası tarafından ödenecek tazminat bedelleri her yıl resmi
gazetede yayınlanan “ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ
SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI” ile belirlenen prim
oranlarına uygun olarak yüklenici tarafından poliçe kapsamına aldırılacaktır.
8.5.
Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak araçların en az % 20’si yüklenicinin kendi
malı olacaktır (hesaplama toplam hizmet aracı sayısı üzerinden yapılacak olup
küsuratlar yukarı yuvarlanacaktır.). Bu husus ihale dosyasında belgelendirilecektir.
Yükleniciye ait olmayan araçların kira sözleşmelerinin bir nüshası mali müşavir
tasdikli sureti sözleşme aşamasında idareye sunulmak zorundadır.
8.6.
Araçlar, Ankara Büyükşehir Belediye sınırları dışında hizmet esnasında herhangi bir
arıza vermesi durumunda en yakın serviste arızanın giderilmesi sağlanacak ve
faturası yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenici, aracın bakımı, onarımı, trafik
kazası ve diğer sebeplerle hizmet dışına alınması durumunda bu süre zarfında hizmet
vermek üzere derhal teknik şartnameye uygun bir aracı teslim edecektir. Yeni araç
tahsis edildiği durumlarda, herhangi bir nedenle hizmet dışı kalan aracın akaryakıt
deposunda bulunan akaryakıt miktarı idare personeli ve yüklenicinin beraber
düzenleyeceği tutanakla tespit edilir. Yüklenici, en az hizmet dışı kalan araçtaki
akaryakıt miktarı kadar akaryakıtla yeni aracı idareye teslim edecektir.
8.7.
Aracın idare hizmetlerinde kullanıldığı ve idare kontrolünde olduğu süre boyunca
akaryakıt, köprü ücretleri ve otoyol geçiş ücretleri idarece karşılanacak ve yüklenici
bu konuda teklif fiyatına bir gider dâhil etmeyecektir. Ancak paralı otoyol ve
geçişlerde kullanılan HGS, OGS vs. çipleri araca yüklenici tarafından hizmete
başlamadan önce takılacaktır.
8.8.
Aracın, şartnamede ve Karayolları Trafik Kanununda öngörülen konulardaki
eksikliklerinden kaynaklanacak her türlü ceza ve giderler yükleniciye aittir.
8.9.
Bu şartname ile yapılan iş uzun süreli araç kiralanması işi olup, sözleşme ve
eklerinde belirtilmeyen ancak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda hükme
bağlanmış hususlar sözleşme süresince geçerli olacaktır.
8.10. Aracı teslim edecek yüklenici, İdarenin göstereceği adrese araçları, bedelsiz olarak
bütün avadanlıkları ile yakıt deposu dolu olarak teslim edecektir.
Sayfa 4 / 14
9. MUAYENE VE KONTROL ŞARTLARI
9.1.
Muayene ve Kabul işlemleri, aylık olarak Hizmet Alımları Muayene ve Kabul
Yönetmeliği ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre
yapılacaktır
9.2.
Kontrol teşkilatınca uygun bulunmayan araçlar işbu teknik şartnamede belirtilen
özelliklerde bir araçla derhal değiştirilecektir.
10. PERSONEL BİLGİLERİ
10.1. Araçlarda çalışacak şoförler idarenin onayına müteakip işe başlayacak olup, en az
7(yedi) yıllık “B” sınıfı ehliyete, mevzuatı gereği “SRC” vs. belgelere sahip olmalı
ve bu belgeler işe başlanmadan önce idareye sunulmalıdır. Ayrıca çalışacak şoförler
işe başlamadan önce savcılık temiz kâğıdını, psikoteknik muayene raporu, sağlık
raporunu (tek hekim) idareye sunacaktır.
10.2. Şoförler trafik mevzuatı hükümlerine uyacaklardır. Trafik mevzuatı hükümlerine
uyulmadığı takdirde doğacak her türlü maddi ve manevi sorunlardan yüklenici
sorumludur.
10.3. Yüklenicinin çalıştıracağı sürücülerin, sözleşmeye aykırı her türlü davranışlarından,
bunların taşıtlara, kurum mensuplarına ve üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan,
yüklenici sorumludur.
10.4. Yüklenici firma, hizmet kapsamında çalıştırdığı şoförlere (En az Lise veya Dengi
okul Mezunu olacak) brüt asgari ücretin (SGP Dâhil)% 15 fazlası ücret ödeyecektir.
10.5. Yüklenici çalıştıracağı işçilerin çalışma süresini iş kanununa göre ve her işçinin
çalışma süresi ihtiyaç duyulan eksik ya da fazla çalışma saati ortalama haftalık 45
saati aşmayacak şekilde düzenlenecek ve fazla çalışma ücreti talep edilmeyecektir.
10.6. Her ay sonu işçi alacakları ve SGK primlerinin yatırıldığına dair dekontlar idareye
ibraz edilecektir.
10.7. Yüklenici firma, şoförlerin hastalık, izin vb. hallerinde, yerine şoför gönderecektir.
10.8. Araçlarda çalışacak olan personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil
mevzuatla belirlenen düzenlemelere uygun, takım elbiseli, kravatlı, günlük traşlı vb.
olacaktır. Görev esnasında resmi kurumlarda çalışmanın gerektirdiği tutum ve
davranışlara uymak zorundadır.
11. ŞOFÖRLERE VERİLECEK GİYSİLER
Sayfa 5 / 14
11.1.
Yüklenici, sürücüler için ayrıntıları aşağıda belirtilen giyim ihtiyacını, yeni ve
kullanılmamış şekliyle, ayni olarak karşılayacak olup, idarenin onayı ile birlikte
sürücülere yazlık olanlar en geç 15 Nisan’akadar, kışlık olanlar ise en geç 15 Eylül’e
kadar teslim edilecektir.
HER BİR SÜRÜCÜ İÇİN
YILLIK
VERİLECEK
GİYSİNİN TÜRÜ
GİYSİ ÖZELLİKLERİ
MİKTAR
Takım elbise
%70 Yün %30 Polyester Kumaştan imal edilmiş olacaktır.
1 adet
Gömlek (1yazlık +1 kışlık)
Alpaka %65 Pamuk - %35 Polyester Kumaştan (YAZLIK
KISA, KIŞLIK UZUN KOL OLACAK)
2 adet
Kravat
Çorap (1yazlık + 1kışlık)
2 adet
Siyah renkli %51 yün ile belirli oranlarda diğer liflerin
karışımından imal edilmiş ipliklerden olacaktır.
2 çift
Ayakkabı(1yazlık + 1kışlık)
YAZLIK Saya deri, içi komple meşin astar, Kösele veya
Termo taban,
KIŞLIK Su geçirmeyen %100 deri, içi komple meşin astar,
Kauçuk Taban olacaktır.
2 çift
Kışlık Kaban
%70 Yün %30 Polyester Kumaştan imal edilmiş olacaktır
1
adet
Sayfa 6 / 14
12. ÇALIŞTIRILACAK PERSONELLERİN GÖREVLERİ
12.1.
Araçların temizlik ve günlük bakım ve küçük onarımlarını yapmak,
12.2.
İlgili birimce verilen görevler dâhilinde hasta, personel ve malzeme taşımak,
12.3.
Araçların idarece belirlenen şekilde yakıt ikmallerini yapmak,
12.4.
Araçta bulundurduğu araç görev defterine şehir içi ve dışındaki seyahatlere
ilişkin kayıtları işlemek,
12.5.
Bölge sahası dâhili ve harici dağıtım ve nakliye görevlerini yapmak,
12.6.
Trafik kurallarına uygun araç kullanmak,
12.7.
Sürücülüğünü yaptığı aracı kişisel işlerinde kullanmamak,
13. GENEL HÜKÜMLER
13.1.
Araçlar 7 gün 24 saat İdare’nin emrinde olacaktır. Mesai saatleri dışında araçlar,
idarenin ilgili binası otoparkına şoförü tarafından bırakılacak ve anahtarı idarece
görevlendirilen personele teslim edecektir. Teslim alma ve teslim etme işlemleri imza
karşılığında yapılacaktır.
13.2.
Araçlar mesai saatleri dışında ve hafta sonları gerekli görüldüğünde İdare
personeli tarafından kullanılabilecektir.
13.3. Araçlar idare personelince kullanılırken Kaza vb. durum vuku bulması halinde
gerekli belge ve dokümanlar kaza mahallinde tamamlandıktan sonra yükleniciye
haber verilecek, araç ve gerekli belgeler, Yüklenici tarafından tamir yerine
ulaştırılacaktır. Tespiti mümkün olmaksızın aracın bir kaza ya da hasara uğraması
çizilmesi veya herhangi bir sebeple zarar görmesi durumunda ilgili karakolda hasar
tespit ifade tutanağı tutularak, İdare tarafından Yükleniciye ulaştırılacaktır.
13.4. Hizmet kapsamında çalıştırılacak araç ve şoförler, ek listede belirtilen görev
yerlerinde çalıştırılması esas olmakla birlikte, Genel Sekreterlikçe belirlenen farklı
hizmet noktalarında görevlendirilebilecektir.(Örn. Genel Sekreterlikte görevli bir
araç ve şoförün Balgat ADSM emrine görevlendirilmesi).
13.5. Yüklenici, üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, işyerinden ayrılamaz. Ancak,
idare tarafından kendi yerine kabul edilecek birisini, (çalışan şoförlerden olmamak
kaydıyla) işlerin gecikmesine veya durmasına hiçbir şekilde yol açmamak şartı ile
vekil tayin edebilecek olup, vekile ait kimlik ve iletişim bilgilerini idareye ibraz
edecektir.
13.6. Yüklenici, sözleşme aşamasında adına kayıtlı ve hizmet süresince gerekli tebligat
işlemlerinde kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini idareye
bildirecektir.
13.7. Araçlarda, kamu hizmeti anlayışına uygun olmayan, yapıştırma - etiket, poster ya da
reklam içeren herhangi bir ibare bulundurulmayacaktır. Ancak Genel Sekreterliğin
tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre gerektiğinde bu tür düzenlemeler ve araç
giydirmeler talep edildiğinde yüklenici tarafından ücretsiz olarak derhal yerine
getirecektir. Örneğin; Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin
Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında çalışacak araçların,
mezkûr yönerge hükümlerine göre giydirilmesi.
Sayfa 7 / 14
2- KISIM
C PLAKALI ARAÇLARA ILİŞKİN HUSUSLAR (YAKIT VE ŞÖFÖR DÂHİL)
1-
Firmalar tekliflerini yakıt, şoför ve aşağıda yer alan giderler dâhil ederek vereceklerdir.
2Hasta ve Hastane personellerinin Sağlık Tesislerinin ek hizmet binaları ile görevli olduğu
bölümlere ulaşması için yapılacak olan taşımalarda araçlar C Plakalı olacaktır.
3Taşıma programı sözleşme sonrası yükleniciye ayrıca verilecek, söz konusu hizmetin verilen
program dâhilinde zamanında yapılması esastır.
4İdare ihtiyaçların karşılanması bakımından önceden belirlenen taşıma programını gerektiğinde
değiştirerek yükleniciye bildirmek kaydıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
5İdare tarafından planlanan taşımalar için araçların belirlenen adreslere gelerek ilgili taşımayı
yapamaması durumunda idare gerekli tedbirleri alarak taşımayı uygun olan yöntemle yaptıracaktır. Bu
durumdan dolayı oluşacak giderler yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Ancak bu durum ceza
uygulanmasına engel teşkil etmez.
6C Plakalı araçlardan sadece Sincan Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan ve haftanın her günü
yolcu taşıyan 15 Kişilik araç Resmi ve Dini Bayram Tatil günlerinde tek sefer olarak hizmet vermeye
devam edecektir. Bunun dışındaki araçlar Resmi ve Dini Bayram Tatil günlerinde görev
yapmayacaktır.
7-
Araçlar en az 2010 model olacaktır.
8Yüklenici firma mevzuatı gereği firma adına düzenlenen A1-K1-D2 belgesine sahip olacak ve
ihale dosyasında bu belgeleri sunacaktır.
9-
Yüklenicinin Taahhüt Ettiği Araçlara İlişkin Genel Hususlar;
a) Yüklenici; şoför giderleri, akaryakıt, her tür yağ, yedek parça, malzeme, periyodik bakım ile
arızaların onarımı, 2918 sayılı K.T. Kanununa göre yapılması Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
ile Kasko Sigorta Primleri, Fenni muayeneleri-periyodik emisyon kontrolleri Vergi, resim, harç
gibi her tür yasal yükümlülükleri ile bu yükümlülükleri yerine getirmemekten veya eksik yerine
getirmekten dolayı ortaya çıkabilecek her tür cezai yaptırımı karşılayacak olup, ayrıca sözleşme
süresi boyunca yaptırılacak olan sigorta poliçelerine ait tutarlar Hazine Müsteşarlığınca belirlenen
esas ve limitlere uygun olarak yenilenecektir.
b) Yüklenici, söz konusu yükümlülüklerine ait tüm belgelerin birer örneğini, Trafik ve Tescil
Belgelerinin kopyalarını işe başlama tarihinde Genel Sekreterliğe vermek zorundadır.
10Araçların herhangi bir trafik kazasına uğraması halinde doğabilecek her tür maddi ve manevi
zarar, ziyan ve tazminatlar ile idari yükümlülüklere ait tüm işlemler yükleniciye aittir. Genel
Sekreterlik herhangi bir ücret ödenmeyeceği gibi üçüncü şahıslar ile yüklenici muhatap olacaktır.
11Üçüncü şahıslar tarafından açılacak her tür dava, zarar ve ziyan taleplerine karşı yüklenici
sorumludur. Genel Sekreterlik bu gibi dava, şikâyet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap
değildir.
12-
Tüm Araçlara ait sigorta teminatlarından olan kasko poliçeleri sözleşme tasarısında belirtilen,
a) Zarar ve ziyanı kapsayacak ve riskleri ve çok kullanıcıyı karşılayacak paket nitelikte,
Sayfa 8 / 14
b) Araçtaki sürücü ve yolcuların yaralanma veya ölümü halinde ödenecek ferdi kaza sigortası ile
ihtiyari mali sorumluluk tazminat limitlerine göre düzenlenmesi zorunludur.
13Araçlarda, kamu hizmeti anlayışına uygun olmayan, yapıştırma - etiket, poster ya da reklam
içeren herhangi bir ibare bulundurulmayacaktır. Ancak Genel Sekreterliğin tabi olduğu mevzuat
hükümlerine göre gerektiğinde bu tür düzenlemeler yapılacaktır.
14Yüklenici tarafından taahhüt edilen Araçlar, 2918 sayılı Trafik Kanunu ve Karayolları
mevzuatı hükümlerinin öngördüğü şartlar ile konfor ve teçhizatlara sahip şekilde, tam ve sağlam, tüm
cihazları ile kilometre saatleri sürekli çalışır durumda, mevsim şartlarına göre teçhiz edilmiş ve can
güvenliğini sağlar nitelikleri taşımak zorundadır. Ayrıca, araç lastikleri yine ilgili mevzuatlar
çerçevesinde, mevsim koşullarına uygun olarak kontrol teşkilatının talebi üzerine, hasar görmesi
halinde ise derhal yüklenici tarafından yenilenecektir.
15Araçların iç ve dış yüzeylerinin temizliği düzenli ve sürekli olarak yapılacaktır. Bununla ilgili
yüklenici gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
16Çalıştırılan sürücülerin görevli olduğu Sağlık Tesisi ve Genel Sekreterlik tarafından verilen
eşya veya malzemelere vermiş olduğu her tür zarar, ziyan ve kayıplardan ve kaybın giderilmesinden
Genel Sekreterlik tarafından yapılacak harcamalar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
17Yüklenici, çalıştıracağı şoförlerin kıyafetlerini aşağıda belirtilen özelliklerde ayni olarak
karşılayacak olup, idarenin onayı ile birlikte sürücülere yazlık olanlar en geç 15 Mayıs’a kadar, kışlık
olanlar ise en geç 15 Eylül’e kadar teslim edilecektir.
HER BİR SÜRÜCÜ İÇİN
YILLIK
VERİLECEK
GİYSİNİN TÜRÜ
Takım elbise
Gömlek (1yazlık +1 kışlık)
GİYSİ ÖZELLİKLERİ
MİKTAR
%70 Yün %30 Polyester Kumaştan imal edilmiş
olacaktır.
1 adet
Alpaka %65 Pamuk - %35 Polyester Kumaştan
(YAZLIK KISA, KIŞLIK UZUN KOL OLACAK)
2 adet
Kravat
Çorap (1yazlık + 1kışlık)
Ayakkabı(1yazlık + 1kışlık)
Kışlık Kaban
2 adet
Siyah renkli %51 yün ile belirli oranlarda diğer
liflerin karışımından imal edilmiş ipliklerden
olacakür.
YAZLIK Saya deri, içi komple meşin astar , Kösele
veya Termo taban,
KIŞLIK Su geçirmeyen %100 deri, içi komple
meşin astar, Kauçuk Taban olacaktır.
%70 Yün %30 Polyester Kumaştan imal edilmiş
olacaktır.
2 çift
2 çift
1 adet
Sayfa 9 / 14
Sayfa 10 / 14
18- Araç Sürücülerinde Aranılacak Özellikler ve Uyulması Gereken Kurallar,
aGenel hizmetler için kiralanacak araçlar şoförlü olarak ekte yer alan tabloda gösterilen sayı ve
tipte olacaktır.
bAraçlarda çalışacak şoförler idarenin onayına müteakip işe başlayacak olup, aracı kullanabilir
nitelikte en az 8 (sekiz) yıllık ehliyete, mevzuatı gereği ilgili belgelere sahip olmalı ve bu belgeler işe
başlanmadan önce idareye sunulmalıdır.
cAyrıca çalışacak şoförlerde, araç kullanmayı tehlikeli hale getirecek zararlı alışkanlıkları
olmayacaktır.
dİşe başlamadan önce şoförlere ait savcılık temiz kâğıdı, psikoteknik muayene raporu, sağlık
raporu (tek hekim) idareye sunacaktır.
eAraç sürücüleri yüklenici tarafından bu şartnamede yazılı kıyafetleri düzenli şekilde ütülü her
zaman bakımlı olacak şekilde günlük traşlı Devlet Memurları Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen şekilde
mevsime uygun giyinmek zorundadır. Yüklenici bu sürücülerin görev esnasındaki giysilerinin daima
temiz ve düzenli olmasından sorumludur.
fSürücülerin çalışma saatleri, haftalık yasal süreyi geçmemek şartıyla, görevli olduğu idarenin
mesai sürelerine uygun olarak görev yapacaktır.
gŞehir içi kullanımlar sırasında, Genel Sekreterliğe ve sağlık tesislerine hizmet veren Araç
sürücülerinin hız sınırlamalarına ve tüm trafik kurallarına uymaları zorunludur. Trafik ihlali nedeni ile
doğabilecek trafik cezaları yükleniciye ait olup, hiçbir şekilde Genel Sekreterlikten talep hakkı yoktur.
hAraçlar ile sürücülerin görev yerleri, saatleri, sürücülerin tahsisi ve buna benzer hususların
tamamı Genel Sekreterliğin yetkisinde olup; Araçların göreve başladığı yer, saat, Araç kilometresi, yol
güzergâhı vb. bilgileri içeren, Araç Görev ve Takip Formu, aracın görevli olduğu idarenin görevli
personeli veya yüklenici sürücüleri tarafından düzenlenmesi, bağlı olduğu idare yetkilileri tarafından
kontrol edilmesi ve onayı şarttır. Görevli sürücü ve Araçlar, söz konusu form olmadan hizmete
başlamayacaktır.
iYüklenici, taahhüdünde çalıştırılan sürücülerin doğum, ölüm yıllık izin hastalık veya raporlu
olma gibi özlük ve yasal haklar ya da idari izinli sayılma gibi nedenlerle işe gelememesi durumunda,
eksik sürücünün yerine, ek bir ücret talep etmeksizin ve görev yaptığı idareye bilgi vermek kaydıyla,
aynı nitelikte başka bir sürücüyü derhal görevlendirecektir.
jYüklenici, taahhüdünde çalıştırılan sürücülerden ayrılan olması halinde, aynı nitelikte yeni
sürücü temin etmek ve anılan yasal yükümlülük gereği yeni çalıştıracağı sürücü için ihale dokümanında
istenilen belgelerle ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdür.
kAraçların bakımlı ve temiz olması, sürücülerin genel ahlak kurallarına uygun, görevine bağlı,
ölçülü ve nazik olmaları, saygılı, giysilerinin temiz ve resmi göreve uygun tarzda olması gerekmektedir.
19-
MUAYENE VE KONTROL ŞARTLARI
a- Muayene ve Kabul işlemleri, aylık olarak Hizmet Alımları Muayene ve Kabul
Yönetmeliği ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre
yapılacaktır.
b- Kontrol teşkilatınca uygun bulunmayan araçlar işbu teknik şartnamede belirtilen
özelliklerde bir araçla derhal değiştirilecektir.
20-
İŞİN SÜRESİ
a- Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) gün içerisinde araçların teslimi ve
kabulünün yapılması ile işe başlanacak olup, işin süresi işe başlanmasına müteakip 36
(otuzaltı) aydır. Ancak birliğe bağlı sağlık tesislerinden hali hazırda taşıt kiralama
hizmet sözleşmeleri devam edenler Ekli listede (…..) belirtilmiş olup bu sürenin bitim
tarihi itibariyle hizmete başlanacaktır.
Sayfa 11 / 14
Ekler
:
1. Motorlu Taşıt Araçları İhtiyaç Listesi
2. Kiralık Araç Görev Emri
S. NO :................
KİRALIK ARAÇ GÖREV EMRİ
..../..../ 20
GÖREVLENDİREN BİRİM AMİRİNİN
ADI SOYADI
ÜNVANI
İMZASI
ARACIN
SÜRÜCÜNÜN
ADI SOYADI
GÖREVLİ PERSONELİN:
PLAKASI
ADI SOYADI
ÜNVANI
Sayfa 12 / 14
GÖREVİN TÜRÜ
GİDECEĞİ YER
ARACIN km’si
ARACI SEVK EDEN BİRİM AMİRİNİN
ADI SOYADI
ÜNVANI
Çıkış : .......... Giriş : ..........
İMZASI
ARACIN ÇIKIŞ ve GİRİŞ SAATİ
Çıkış : .......... Giriş : ..........
1-Taşıt Görev Emri her görevlendirmede iki nüsha doldurulacak. Bir nüshası Kurumda kalacak. İkinci
nüshası araçta bulundurulacak.
2-Taşıt Görev Emri yetkililerin istemesi halinde gösterilecektir.
TAŞIT İHTİYAÇ LİSTESİ
TALEP EDİLEN ARAÇLARIN CİNSİ, MİKTARI VE ŞOFÖR ADEDİ
"C" PLAKALI SERVİS ARAÇLARI
HİZMET ARAÇLARI
SIRA
NO
SAĞLIK TESİSİ
ADI
1
BİRLİK MERKEZ
(GENEL
SEKRETERLİK)
2
ANKARA
ATATÜRK
EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA
HASTANESİ
MİNİBÜS (EN AZ 13+1)
SEDAN
BİNEK
ARAÇ
KOMBİ
VAN
ARAÇ
(CAMLI)
MİNİBÜS
(8+1)
VEYA
(9+1)
1
6
1
8
4
2
9
PIC-UP
(KAMYONET)
ŞOFÖR
ADEDİ
ADEDİ
YILLIK
YAPACAĞI
RİNG
ADEDİ
HER BİR
RİNGİN
KİLOMETRE
MİKTARI
MİNİBÜS (EN AZ 18 KİŞİLİK)
ADEDİ
YILLIK
YAPACAĞI
RİNG
ADEDİ
HER BİR
RİNGİN
KİLOMETRE
MİKTARI
MİDİBÜS VEYA OTOBÜS (EN AZ
27 KİŞİLİK)
ADEDİ
YILLIK
YAPACAĞI
RİNG
ADEDİ
Sayfa 13 / 14
HER BİR
RİNGİN
KİLOMETRE
MİKTARI
3
4
5
6
7
ANKARA DR.
ABDURRAHMAN
YURTASLAN
ONKOLOJİ
E.A.H.
ANKARA
YILDIRIM
BEYAZIT
ÜNİVERSİTESİ
YENİMAHELLE
EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA
HASTANESİ
ANKARA
PROF.DR.CELAL
ERTUĞ
ETİMESGUT
DEVLET
HASTANESİ
ANKARA
POLATLI
DUATEPE
DEVLET
HASTANESİ
ANKARA
NALLIHAN
DEVLET
HASTANESİ
9
ANKARA
BEYPAZARI
DEVLET
HASTANESİ
11
3
1
1.827
23
1
777
70
3
4
1
1
514
60
3
4.474
100
5
3
3
1
1
2
2
1
514
40
1
SİNCAN AĞIZ
DİŞ SAĞLIĞI
MERKEZİ
BALGAT AĞIZ
DİŞ SAĞLIĞI
MERKEZİ
TOPLAM
1
3
DR.NAFİZ KÖREZ
SİNCAN DEVLET
HASTANESİ
8
10
2
2
25
4
1
34
4
1
2
Sayfa 14 / 14
Download

tc. sağlık bakanlığı türkiye kamu hastaneleri kurumu ankara ili 3