MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
TBMM GRUP BAŞKANLIĞI
TBMM GÜNDEMİ
24. DÖNEM V. YASAMA YILI
BİRLEŞİM: 62
TARİH: 23 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ SAAT: 14.00 – BİTİMİ
TBMM BAŞKANVEKİLİ: SADIK YAKUT
1 - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
HENÜZ BELİRLENMEMİŞTİR
2 – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
 3 ADET ARAŞTIRMA ÖNERGESİ OKUNACAKTIR.
 1 ADET GENSORU ÖNERGESİ OKUNACAKTIR.
 HDP, MHP VE CHP GRUP ÖNERİLERİ
3- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1. (SIRA SAYISI: 684 ) POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU İLE BAZI KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TASARISI (1/995) (TEMEL KANUN) (5 BÖLÜM) (TOPLAM: 132 MD)(I.
BÖLÜM: 1 İLA 20 MADDE) (II. BÖLÜM: 21 İLA 46 MADDE) (III. BÖLÜM: 47 İLA
72 MADDE) )(IV. BÖLÜM: 73 İLA 102 MADDE) )(V. BÖLÜM: 103 İLA 132 MD.)
II. BÖLÜM ÜZERİNDE KONUŞMACIMIZ: FARUK BAL
III. BÖLÜM ÜZERİNDE KONUŞMACIMIZ: MEHMET ERDOĞAN
IV. BÖLÜM ÜZERİNDE KONUŞMACIMIZ: S. NEVZAT KORKMAZ
V.BÖLÜM ÜZERİNDE KONUŞMACIMIZ: MEHMET ŞANDIR
(GÖRÜŞMELERE I.BÖLÜM 11. MADDEYE VERİLECEK ÖNERGE ÜZERİNDE
KONUŞMALARDAN DEVAM EDECEK)
Download

23 SUBAT 2015 (62) PAZARTESi