Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
“Gençlik Gözüyle Akciğer Sağlığı” Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
1- Amaç:
Son yıllarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı gelişen hastalık ve ölümlerin artış
göstermesi nedeniyle 31 Mayıs "Dünya Sigarasız Günü" etkinliği olarak 18 yaş altı gençler
arasında tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak amacıyla
“Gençlik Gözüyle Akciğer Sağlığı” fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.
2-Yarışmanın Bölümleri:
Yarışma tek bölümlüdür: Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz.
3- Genel Katılım Koşulları:

Yarışma seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ile düzenleyici kurum çalışanları dışında, amatör
ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmacılar en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya
katılabilirler.

Yarışmaya daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül
(derece, başarı, mansiyon, özel ödül) ve sergileme almış fotoğraflar katılamaz. Ödül alan ya
da eserleri satın alınan katılımcılardan bu beyanları dışında hareket ettiği anlaşılan katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Ödül ve sergileme almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla
ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır.

Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek
insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve
basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu
kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Katılımcılar ekteki Veli/Vasi İzin Belgesini velilerine imzalatarak aşağıdaki Yarışma Sekreterliği
adresine göndermek zorundadırlar.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, kural
ihlali gerekçeli raporu ile adı duyurulur ve kural ihlali yapan kişinin ihlalin yapıldığı yıl ile takip
eden bir sonraki yıl içerisindeki 1 (bir) yıllık sürede TFSF onaylı yarışmalara katılması
kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı durumunda katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men
edilir.
1/5

Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya
katılamaz.

Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi
gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından
basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve
sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
(TÜSAD)tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınacaktır. Bu nedenle,
gerek duyulduğu takdirde; Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) ödül ve sergileme
kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
4-Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi işlemi,
http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.

Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli
ve dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö,
Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.

Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Önder Erdoğan için onder veya oerdo veya erdog gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır.
2/5
Örnekler: “TRonderD1_ornekfoto.jpg” veya “TRoerdoD2_ornekfoto.jpg” gibi…

İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda [email protected] adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türkiye Solunum
Araştırmaları Derneği (TÜSAD)sorumlu olmayacaktır.
5- Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı ve Diğer Koşullar
 Katılımcı, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’ne, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış
olan fotoğraflarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak
kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’ne izin/muvafakatname
verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni
kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini
veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve eser
sahibinin olacaktır.
 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) bu eserleri kurum basılı ve görsel
yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek
kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde
kullanılması nedeniyle Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin hiçbir sorumluluğu
olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org.tr ve
http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan
Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.
6- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi
: 25 Şubat 2015
Son Katılım Tarihi
: 19 Mayıs 2015 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi
: 23 Mayıs 2015
Sonuç Bildirim Tarihi
: 28 Mayıs 2015
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı
: 31 Mayıs 2015
3/5
7- Ödüller:
Birincilik Ödülü
: Play – Station
(1500.- TL değerinde)
İkincilik Ödülü
: Diz üstü bilgisayar (1000.- TL değerinde)
Üçüncülük Ödülü
: Fotoğraf Makinesi
(750.- TL değerinde)
Mansiyon Ödülü(3 adet)
: Tablet
(500.- TL değerinde)
8- Seçiciler Kurulu/Jüri Üyeleri (ada göre alfabetik sırayla):
Baykal TÜLEK
Dursunali SARIKOÇ
Prof. Dr. Necdet Şükrü ALTUN
Tekin ERTUĞ
Zeynep Atam TAŞDEMİR
Jüri en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ
9- Yarışma Sekreteryası:
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Ankara Şubesi
Mustafa Kemal Mah. 2132. Sokak Ege Apt. No: 9/6 Çankaya/ANKARA
Tel:0312 219 42 99
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2015/022 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2015/022)
4/5
TÜSAD
“Gençlik Gözüyle Akciğer Sağlığı” Fotoğraf Yarışması
Katılım/İzin Formu
Katılımcının
TC Vatandaşlık No
:
Adı Soyadı
:………………………………………………………..
Doğum Tarihi/Yeri
:………………………………………………………..
Ev Adresi
: …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Telefon
: 0…………………………………………. GSM:0…………………………………
E-posta adresi
:……………………………….@.......................................................
Okulun Adı
:…………………………………………………………………………..
Sınıf / No
:…………………………………………….
Sıra
No
Eser Adı
Fotoğrafın Çekildiği Yer/ Yıl
1
2
3
4
Eser(ler) ..................................................... tarafından çekilmiştir.
Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak
suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme,
yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için TÜSAD'a izin/muvafakatname
verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men
etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağımı beyan ederim.
Velinin /Vasinin:
TC Vatandaşlık No
:
Adı Soyadı
: ……………………………………………………
Doğum Tarihi/Yeri
:……………………………………………………
Telefon
: 0…………………………….GSM:0………………………………..
E-posta adresi
:…………………………….@.................................................
Tarih
:
İmza
:
5/5
Download

1 / 5 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD