T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
FORMASYON ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI HAFTALIK ETKİNLİK PROĞRAMI
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ:
HAFTA
TARİH
ETKİNLİK ADI
I
Okulun günlük programı içinde yapılan işlerin / etkinliklerin / faaliyetlerin
gözlenmesi
II
Gözlem yapılan sınıftaki öğretmenin bir günlük çalışmasının incelenmesi
III
Okulda ve sınıfta bulunan ve kullanılan öğretim materyalleri, yazılı
kaynaklar
IV
Öğretim yöntemlerinin incelenmesi (Bireysel ve grup çalışmaları, öğretim
stratejileri- soru sorma, tartışma gibi)
V
Dersin islenişinde öğretmenin kullandığı sınıf yönetimi strateji ve
tekniklerinin gözlenmesi
VI
İstenmeyen davranışlara karşı kullanılan strateji ve tekniklerin gözlenmesi
VII
Öğretmenin derse yaptığı hazırlıkların incelenmesi (çalışma yaprakları ve
materyallerin getirilmesi gibi)
VIII
Dersi planlama ve etkinliklerin sıraya konularak sınıfta yapılmasının
gözlenmesi (dersin sunumunda kullanılan strateji ve tekniklerin
gözlenmesi, yapılan etkinliklerin gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi)
IX
Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesinin gözlenmesi (ödev
değerlendirilme, sınıf içi performans değerlendirilme ve not verme
işlemlerinin temel alındığı ölçeklerin neler olduğu)
X
Araç gereç, yazılı kaynaklar ve ders kitaplarından yararlanma durumunun
gözlenmesi
XI
Alternatif Değerlendirme tekniklerinin (Öz değerlendirme, akran
değerlendirme raporları ve portfolyo (ürün) dosyalarının gözlemlenmesi
XII
Okul ve sorunları hakkında gözlem ve bilgi toplama
NOT:
İlk 6 etkinlik vize notu olarak değerlendirilecektir. Diğer altı etkinlik ile okulda gelen notun toplamının
ortalaması final notu olarak değerlendirilecektir. Öğrenciler her bir etkinlige ilişkin gözlemlerini bir sayfalık
rapor olarak yazılı olarak derse getirerek, dersteki tartışmaya aktif katılacaklardır.
Download

Öğretnelik Uygulama Etkinlik Formu