TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
18/02/2015
Sayı :33073085/824/1801601
Konu:Kitap Toplama Kampanyası
................................................ MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Sinop İli Boyabat İlçesi Sarıağaççayırı İlkokulu/Ortaokulu bünyesinde kütüphane
kurmak,okul kütüphanesini zenginleştirmek ve kitap ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kitap
Toplama Kampanyası başlatmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mehmet Ali ARSLAN
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKİ:
Yazı (1 ad.Sayfa )
DAĞITIM: Tüm Okul Müdürlüklerine
Elektronik Ağ: reyhanli.meb.gov.tr
e-posta: reyhanli31@meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: E.SİLLE
Tel: (0 326) 413 10 56
Faks: (0 326) 413 37 02
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc932-e306-3985-9742-e30b kodu ile teyit edilebilir.
Download

Kitap Toplama Kampanyası - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü