T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/100/1706594
Konu: Çanakkale'den Kurtuluşa
Tiyatro Oyunu
16/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :Yayladağı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 11/02/2015 tarihli ve 48 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, Yayladağı Belediyesi tarafından 20.02.2015 Cuma günü 14:00 ve
19:00 saatlerinde iki matine halinde Yayladağı Kapalı Spor Salonunda "Çanakale'den
Kurtuluşa" adlı etkinlik düzenlenecek olup, okulunuz öğrencilerinin yapılacak gösterime
katılımının sağlanması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Yazı (1 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden350e-1842-3497-bca6-b9a1 kodu ile teyit edilebilir.
---
-----
T.C.
YA YLADAGI BELEDiYESi
Yazi Isleri Mudurlugu
49429913-01014t'
SAYI :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KONU: Canakkale'den kurtulu~a
Tiyatro Oyunu
11/02/2015
YA YLADAGr KA YMAKAMLIGINA
Yayladagi Belediyesi olarak 20.02.2015 Cuma gunu 14:00 ve 19:00 saatlerinde iki matine
halinde "Canakkale'den Kurtulusa" adli etkinlik duzenlenecek olup, Yayladagi Kapali Spor Salonunda
saat 14:00'da ilcemizde bulunan ogrencilere yonelik yapilacak gosterime gerekli katilnmn saglanrnasi
hususunda;
Bilgi ve geregini arz ederim.
Camalti Mah. Ataturk Cad. No: 101 YAYLADA(;II
Tclcfon: (326) 471 3029 Faks: (326) 471 3026
!lATA Y
Ayrmnli Bilgi Icin irtibat: M.YATMAZ
e-posta: bilgi(t_liyayladagi.bcl.tr
Download

Çanakkale´den Kurtuluşa Tiyatro Oyunu