T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/821.05/1762404
Konu: 4. Ulusal Ünsal Tülbentçi
Matematik Yarışması
17/02/2015
.............................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
:Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 29/01/2015 tarihli ve 1015492 sayılı
yazısı.
Karabük ili Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 6, 7, ve 8. Sınıf öğrencilerine
yönelik "3. Ulusal Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması" düzenlendiği ilgi yazı ile
bildirilmiştir.
İlgi yazı ve ekindeki yarışma şartnamesi ekte gönderilmiş olup, okulunuz
öğrencilerine gerekli duyurunun yapılarak, yarışma takvimine göre gereğinin yapılmasını rica
ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EK:
İlgi Yazı ve Ekleri (9 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenae28-9180-30f9-b3cb-fa55 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/821.05/1015492
Konu: 4. Ulusal Ünsal Tülbentçi
Matematik Yarışması
29/01/2015
.............................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 19/01/2015 tarihli ve 575918
sayılı yazısı.
Karabük ili Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 6, 7, ve 8. Sınıf öğrencilerine
yönelik "3. Ulusal Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması" düzenlendiği ilgi yazı ile
bildirilmiştir.
İlgi yazı ve ekindeki yarışma şartnamesi ekte gönderilmiş olup, ilçeniz öğrencilerine
gerekli duyurunun yapılarak, yarışma takvimine göre gereğinin yapılmasını rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:
İlgi Yazı ve Ekleri (9 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)
Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040
Antakya/HATAY
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.h.K.İ Dahili:1122
Tel: 0 326 227 68 68
Fax: 0 326 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf828-0c96-362b-b670-381e kodu ile teyit edilebilir.
Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040
Antakya/HATAY
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.h.K.İ Dahili:1122
Tel: 0 326 227 68 68
Fax: 0 326 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf828-0c96-362b-b670-381e kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/575918
Konu: 4. Ulusal Ünsal Tülbentçi
Matematik Yarışması.
19/01/2015
……………..VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Karabük Valiliği'nin 13/01/2015 tarihli ve 10472838/821.05/352831 sayılı yazısı.
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2014-2015 eğitim öğretim yılında,
ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilindeki resmi ve özel ortaokul 6., 7. ve 8.
sınıf öğrencileri arasında "4. Ulusal Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması (ÜTMY)"
düzenleme isteğine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (8 sayfa)
(Eklere; YEĞİTEK'in http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulari/kategori/18
web sayfasından erişilebilmektedir.)
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
E-posta: [email protected]
Bilgi:
Özel Öğretim Genel Müdürlüğü
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için: Hasan Sami GENÇ Öğretmen
Tel: (0 312) 296 94 00-9431
Faks: (0 312)223 8736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1612-1e82-30fd-b31e-eacb kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 10472838/821.05/352831
Konu: 4. Ulusal Ünsal Tülbentçi
Matematik Yarışması.
13/01/2015
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
İlgi:
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 06/01/2015 tarihli ve 65398 sayılı yazısı.
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazısında; 2014-2015 eğitim öğretim
yılında, Ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilindeki ortaokulların 6. 7. ve 8.
sınıflarında okuyan öğrenciler arasında "4. Ulusal Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması
(ÜTMY)" düzenlemek istediği belirtilmektedir. Yarışma ile ilgili şartname ilişikte
sunulmuştur.
Yarışmanın Ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilindeki ortaokulların 6.
7. Ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler arasında yapılabilmesi için gerekli onayın verilmesi
hususunda;
Gereğini arz ederim.
Seyfullah KAPLAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
-İlgi yazı ve ekleri (7 Sayfa)
Valilik Binası Kat:2-3 78100 Merkez/KARABÜK
Elektronik Ağ: http://karabuk.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ramazan ERDOĞAN Memur
Tel: (0 370) 412 22 80-144
Faks: (0 370) 424 23 33
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3678-54c3-3f26-ac65-e277 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
SAFRANBOLU KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 71999739/310.01.02/65398
Konu: 4. Ulusal Tülbentçi Matematik
Yarışması (ÜTMY)
06/01/2015
KARABÜK VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs T.C. Dahilindeki
ortaokulların 6, 7 ve 8. sınıfında okuyan öğrenciler arasında 2014-2015 eğitim öğretim
yılında düzenlenmesi planlanan "4. Ulusal Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması(ÜTMY)"
şartnamesi ilişikte sunulmuş olup, gerekli Olur'un verilmesi hususunu;
.
Arz ederim.
Murat BULACAK
Kaymakam
Eki:
- Şartname (5 syf)
- Katılım Formu (1 adet)
Hükümet Konağı Kat:4 S.Bolu/Karabük
Elektronik Ağ:safranbolu@.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayrıntılı bilgi için:S.AYVALIK- Şef
Tel: (0 370) 712 11 79
Faks: (0 370) 712 77 76
8793-a0b0-3d93-8e78-e021 kodu ile teyit edilebilir.
4. ÜNSAL TÜLBENTÇİ MATEMATİK YARIŞMASI (4. ÜTMY 2015) ŞARTNAMESİ
Yarışmayı Düzenleyen Kurum/Kuruluş
Karabük Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yarışmanın Konusu
Madde 1: T.C. ve KKTC dahilindeki ortaokulların 6,7 ve 8. sınıflarında okuyan
öğrenciler arasında matematik yarışması.
Yarışmanın Amacı
Madde 2: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin
evrensel bir dil olan matematiğin yaşadıkları çağdaki yükselen değerini
sezdirilmesi ve ortaokulların 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematiğe olan
ilgisini arttırmak, öğrencinin kendi matematik seviyesini görmesini sağlamak,
toplum hizmetleri çerçevesinde öğrencilerin kendine güven duygusunu
geliştirmek, gönüllü çalışma bilincine sahip olmasını sağlamak ve öğrencilere
okulunu temsil etme bilincini kazandırmaktır. Ayrıca diğer il ve ilçelerdeki
öğrencilerle tanışıp kaynaşmaktır.
Türü
Ortaokul düzeyi matematik yarışması.
Hedef Kitle
T.C. ve KKTC dâhilindeki ortaokulların 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri.
Yarışma Takvimi
Okul Ön Başvuruları ve Takım Belirleme: 23 Mart-15 Nisan 2015
1. Aşama Sınavı: 17 Nisan 2015 Cuma (İnternet üzerinden yapılacak
yarışmada en yüksek puanı alan 3 öğrenci ile takım puanı bu üç öğrencinin
toplam puanı olacaktır. Özel okullar bu sene ayrı kategoride yarışacaktır. Her
okul, devlet okulları ile aynı şartlarda yarışacak olup, Özel Okulların yarışma ile
ilgili yapacakları tüm giderler kendilerine aittir. )
2. Aşama Sınavı Tarihi: 16 Mayıs 2015 Saat: 10.00 (Safranbolu Ünsal
Tülbentçi Ortaokulunda yapılacaktır.)
Katılan kafilelere akşam yemeği: 16 Mayıs 2015 Saat: 17.00 (Sunal
Tülbentçi Öğretmenevi)
Ödül Töreni: 16 Mayıs 2015 Saat: 19.00 (Sunal Tülbentçi Öğretmenevi)
Katılım Şartları
Madde 3: Bu yarışmaya ortaokulların 5. sınıf öğrencileri ile Ünsal Tülbentçi orta
okulu öğrencileri katılamazlar.
Madde 4: Sınav Başvuruları:
Yarışma iki aşamadan oluşacaktır. İnternet üzerinden yapılacak 1.
Aşama Sınavı takım puanı sıralamasında devlet okullarından katılanların %50
si özel okullarında %50 si, 2. Aşama Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Takımlar okulun aynı sınıfı veya farklı sınıf düzeylerinde okuyan üç öğrenciden
oluşacaktır.
Madde 5: Okul Başvurusu:
Başvurular, okullar tarafından yapılacaktır. Okullar 1. aşama sınavına
6,7,8. sınıf düzeylerinden istediği öğrenci ile katılabilirler Katılacak okulların
öğretmen
veya
yöneticilerinin
internet
ortamından
“http://safranbolu.meb.gov.tr/” web sayfasındaki “ÜTMY 2015” linkinde
bulunan "Sınav Başvurusu" bölümünü takip ederek 23 Mart-15 Nisan 2015
tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Okullar için son
başvuru tarihi 15 Nisan 2015 günü saat 17.00’ dır. Bu tarihten sonra yapılacak
başvurular dikkate alınmayacaktır.
Öğrencilerin seçimi okul yönetimi ve öğretmenlerine aittir. Okullar,
öğrencileri için başvurularını tamamlayıp 1. aşama sınavı için her öğrenci
adına 5 TL yi Ziraat Bankası Safranbolu Şubesi’ndeki Safranbolu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü 70731142-5001 (IBAN:TR77 0001 0010 1470 7311 4250
01) nolu hesabına yatırdıktan sonra internet üzerinden sınava girmeye hak
kazanacaklar.
2. Aşama sınavına girmeye hak kazanan okullar ve takımları ise
çevrimiçi olarak verilen Sınav Giriş Belgesine öğrencinin fotoğrafını
yapıştıracaklar ve fotoğrafın üzerini mühürleyeceklerdir. Öğrencilerin sınav
giriş yeri ve salon, sıra bilgileri bu belgede yer alacaktır. Öğrenciler, Sınav
Giriş Belgesini ve e-okuldan alınmış fotoğraflı öğrenci belgesini getirmek
zorundadır. Sınav anında Sınav Giriş Belgesi ile e-okuldan alınmış öğrenci
belgesi karşılaştırılacaktır. Başvuru esnasında yanlış bilgi girilen öğrencilerin
sınav sonucu iptal edilecektir.
Madde 6: Tüm başvuru işlemleri http://safranbolu.meb.gov.tr/ veya
http://utmy.org/default.asp internet adresinden yapılacaktır.
Madde 7: Ortaokul 6,7,8. sınıflar düzeyinde yapılacak olan " 4. Ünsal Tülbentçi
Matematik Yarışması” için her okul 3 öğrenci ile takım olarak yarışma sınavına
katılacaktır.
Yarışma Şartları
Madde 8: Yarışmada yalnızca matematik branşından soru sorulacaktır. Sorular,
okumakta oldukları ortaokul matematik öğretim programdan sorumlu
olacaklardır.
1. Aşama Sınavı için 25 soru,
2. Aşama Sınavı için 40 adet soru olacaktır.
Her iki sınavda da Sorular arasında TÜBİTAK Ortaokul Olimpiyatlarında
olduğu gibi öğrencinin üst düzey matematik yeteneğini ölçen sorular da
olabilir. Her soru 5 seçenekli test şeklinde olacaktır. Sınav süresi 1. Aşama
Sınavı için 50 dakika olup sistemde ara verme, süre durdurma gibi bir hak
verilmemektedir. 50 dakika sonunda sistem kendini otomatik olarak
kapatmaktadır. 1. Aşama sınavında öğrenciler saat 10:00 ile 13:00 saatleri
arasında sınava girebilecekler saat 13:00 dan sonra sistem kapanacaktır. 1.
Aşama sınavında sınav emniyeti okulların kendilerine aittir.
2. Aşama Sınavı için süre 100 dakikadır. 2. Aşama sınavında Gözetmen
Öğretmen görevlendirmesi Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır.
Madde 9: Yarışma soruları eşit puan değerinde olup puanlama yapılırken doğru
cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülecektir. Puan dağılımı
aşağıdadır.
Soru Sayısı-Puan Değeri-Toplam Puan
1. Aşama sınavı: 25X4 =100
2. Aşama sınavı 40 soru test
40X2,5 =100 puandır
Madde 10: Sınav başlama saatinden 30 dakika sonrasına kadar öğrenciler
sınava alınır; ancak geç katılan öğrencilere ek süre verilmez. Yarışma
başlangıcından itibaren ilk 30 dakika içinde öğrencinin yarışmadan ayrılmasına
izin verilmeyecektir.
Madde 11: Yarışmada iletişim araçları ve yardımcı araçlar kullanılmayacaktır.
Müsvedde olarak soru kitapçığında boş bırakılan yerler kullanılacaktır.
Madde 12: 2. Aşama Sınavı sonunda soru kitapçığı öğrencilere verilecektir.
Madde 13: 1. Aşama sınavı sonunda sorulara itiraz ve eleştiriler aşağıdaki
iletişim numaralarına yapılacaktır. 17 Nisan 2015 Cuma günü saat 15.00’dan
sonraki hiçbir itiraz ve eleştiri dikkate alınmayacaktır.
Madde 14: 1. Aşama Sınavı sonuçları 20/04/2015 Pazartesi günü saat
10.00’dan itibaren http://utmy.org/ adresinde ilan edilecektir. Ayrıca
dereceye giren okullara telefonla bilgi verilecektir. Sınav sonuç karneleri
internetten alınabilecektir. Karabük Safranbolu’daki 2. Aşama Sınavı sonunda
sorulara itiraz ve eleştiriler aşağıdaki iletişim numaralarına yapılacaktır. 16
Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 13.30’dan sonraki hiçbir itiraz ve eleştiri
dikkate alınmayacaktır.
Sonuçlar, 17 Mayıs 2014 Pazar günü saat 11.00’dan itibaren
http://safranbolu.meb.gov.tr/ ve http://www.utmy.org adreslerinde
ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren okullara telefonla bilgi verilecektir. Sınav
sonuç karneleri internetten alınabilecektir.
Madde 15: Konaklama:
1. Aşama Sınavında ilk 25 devlet okulu arasına giren devlet okulların
ekipleri (3 öğrenci ve 1 öğretmen) 2. Aşama Sınavı için Safranbolu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından misafir edilecektir. Diğer ekipler kendi
imkânlarıyla konaklayacaklardır. İlk 25 okul haricindeki ekiplerin kalabileceği
otel,
pansiyon, öğretmen evi telefonları Safranbolu Milli Eğitim Web
sayfasında yayımlanacaktır.
1
2
3
4
5
6
7
Başkan
Koordinatör
Koordinatör Yrd.
Olimpiyat
Koordinatörü
Bilgi İşlem
Sorumlusu
Ödül töreni,
Sunum Koord.
Konaklama
YARIŞMA ORGANİZE VE YÜRÜTME KURULU
ADI SOYADI
GÖREVİ
Safranbolu Milli Eğitim Müdürü
Muhammet YILMAZ
Yavuz COŞKUN
Nurfer YÜKSELEN
Rafet ÇELEN
Ali BAYKALA
Meltem TERZİAHMETOĞLU
Cemal BÜYÜKBOZ
Burhan KAPLAN
Safranbolu Milli Eğitim Şube Md.
Kimya Öğretmeni
Ünsal Tülbentçi Ortaokulu Matematik
Öğretmeni
Safranbolu Milli Eğitim Md.
Öğretmen
Bağlar İlkokulu Öğretmeni
İ.M.K.B Güz. San. Lis. Mdr. Yrd.
Fatih Sultan Mehmet And Lis. Mdr. Yrd
SINAV KURULU
ADI SOYADI
1
Rafet ÇELEN
2
Atakan CENGİZ
3
Levent Cihat AYDEMİR
GÖREVİ
Ünsal Tülbentçi Ortaokulu
Matematik Öğretmeni
Ünsal Tülbentçi Ortaokulu
Matematik Öğretmeni
Kanuni Ortaokulu
Matematik Öğretmeni
İletişim Bilgileri
Karabük Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Muhammet YILMAZ (İlçe Millî Eğitim Müdürü)
Telefon : 0370-7121179 -7123845
Faks : 03707127776
Olimpiyat Koordinatörü: Rafet Çelen (Matematik Öğretmeni)
0 505 815 41 40 (Rafet Çelen)
E-Posta : [email protected] [email protected]
Ödüller
Madde 16: Yarışma sonuç sıralaması her kategoriden bireysel olarak
yapılacaktır. Aynı puanı alan öğrencilerden yaşı küçük olanın sıralaması
üstte olacaktır. Okul sıralaması 3 öğrencinin aldığı puanların toplamına göre
yapılacaktır Öğrencilerden biri sınava girmediği takdirde temsil ettiği okul ve
ya okulun takımı, sıralamaya giremeyecektir (takım puanı hesaplanmasında 2
aşamada da aynısı uygulanacaktır.).
Madde 17: Karabük Safranbolu’daki merkezi sınavda bireysel değerlendirmede
aşağıdaki dereceleri kazanan okul ve öğrencilerine devlet ve özel okullar ayrı
ayrı olmak üzere hediye verilecektir.
DERECE
ÖĞRENCİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
ÖDÜLÜ
ÖĞRENCİYİ
ÇALIŞTIRAN
ÖĞRETMENİN
ÖDÜLÜ
ÖĞRENCİNİN
OKUDUĞU
OKULUN ÖDÜLÜ
BİLGİSAYAR
Yarım Altın
LAZER YAZICI
ALTIN MADALYA
PLAKET
PLAKET
TABLET
Çeyrek Altın
LAZER YAZICI
ALTIN MADALYA
PLAKET
PLAKET
FOTOĞRAF
MAKİNASI
1 Gr. Altın
LAZER YAZICI
PLAKET
PLAKET
8 GB FLASH
BAŞARI
ALTIN MADALYA
4,5,6.LIK ÖDÜLÜ
MP5 ÇALAR
7,8,9,10.LUK
ÖDÜLÜ
*MANSİYON
ÖDÜLÜ
GÜMÜŞ
MADALYA
32 GB FLASH
BELLEK
BRONZ MADALYA
FOTOĞRAF MAKİNESİ
KATILIM BELGESİ
BELLEK
BAŞARI BELGESİ
BELGESİ
8 GB FLASH
BELLEK
BAŞARI
BELGESİ
BAŞARI BELGESİ
FOTOĞRAF MAKİNESİ
KATILIM BELGESİ
KATILIM BELGESİ
*Mansiyon ödülü en uzaktan gelen ekibe verilecektir.
Madde 18: Karabük Safranbolu’da yapılacak 2. Aşama Sınavında dereceye giren
okul ve öğrencilerin ödül töreni 16 Mayıs 2015 saat 19.00’da Sunal Tülbentçi
Öğretmen Evinde yapılacaktır.
Birden fazla ödül kazanan kuruma bu ödüllerin değerce en büyüğü
verilecektir. Katılımcı okullar internetten gelişmeleri takip etmekle
sorumludurlar. Ödül kazanan her öğrenci, öğretmen ve okul bizzat törene
katılmakla yükümlüdürler. Ödül başka bir şahsa teslim edilmez. Törene
katılamayacak öğrenci, öğretmen ve okul varsa törenden önce Sınav
koordinatörüne bilgi vermeli ve ödüllerini 18/05/2015 Pazartesi günü saat
16.00’a kadar bizzat teslim almalıdırlar.
Madde 19:Yarışmanın duyurusu Bakanlığın yanında Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından duyuru ve afişler hazırlanarak KKTC VE Tüm illere posta ile gönderilecektir.
Madde 20: Finansmanı BAB TURİZİM (merhum iş adamı Ünsal Tülbentçinin sahibi olduğu
şirket) ,Safranbolu Kaymakamlığı ile Safranbolu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
karşılanacaktır.
ÖĞRENCİNİN
SOYADI
YARIŞMA KATILIM FORMU
ADI T.C KİMLİK BABA ADI D. YERİ REHBER
NO
VE
ÖĞRT.
TARİHİ
1
2
3
OKULUN
ADI
ADRESİ
İLÇE/İL
TEL NO
FAKS
:………………………………………
:………………………………………
:………………………………………
:………………………………………
:………………………………………
OKUL MÜDÜRÜNÜN
ADI SOYADI:…………………………………….
İmza
*Son Başvuru Tarihi : 15 Nisan 2015
*Yarışma Tarihleri :1.Aşama (İnternet Üzerinden) 17 Nisan 2014 Cuma
2. Aşama 16 Mayıs 2014 Saat: 10.00
(Safranbolu Ünsal Tülbentçi İlk ve Ortaokulunda)
*Ödül Töreni
: 16 Mayıs 2015 Saat: 19.00
Bu formun internet sitemizden online doldurulması gerekiyor.
Download

T.C. YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı