T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 63229716/815/1724845
Konu: Yardım Toplama Kanpanyası.
17/02/2015
............................................................................ VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
............................................................ KAYMAKAMLIĞAINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
..................................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : Baskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/02/2015 tarih ve 1610429 sayılı yazısı.
İlimiz Baskil İlçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde Tarih Öğretmeni olup,
15/01/2015 tarihinde vefat eden Aydın DURSUN' un geride kalan dul ve yetimlerine maddi
destek amacıyla Ülke genelinde üç (3) ay süreyle Yardım Toplama Kampanyası
düzenlendiği, ilgi yazı ekindeki İlimiz İl Dernekler Müdürlüğünün 03/02/2015 tarih ve 1348
sayılı Valilik Olur' unda belirtilmiştir.
Bilginizi ve yardım kampanyasına destek verecek ilgililerden toplanan
yardımların T.C. Ziraat Bankası İstasyon/Elazığ Şubesi nezdinde açılan IBAN NO :
TR440001001561711245655001 no' lu banka hesabına yatırılmasını arz/rica ederim.
Ahmet BAĞLITAŞ
Vali a
Milli Eğitim Müdürü
EKLER
EK-1 Yazı
EK-2 Onay
DAĞITIM
1-80 İL VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
2-İLÇE KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlügü)
3-TÜM TEŞKİLATA
Akpınar Mahallesi Kolordu Caddesi No:5/1 23100 /ELAZIĞ
Elektronik Ağ: http://elazig.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Yasemin KARAKAYA VHKİ
Tel : (0 424) 238 50 24
Faks : (0 424) 233 36 70
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden f6e5-915d-35cd-a2e3-24e4 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
BASKİL KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 58863111/903.99/1610429
Konu :Yardım Toplama
13/02/2015
ELAZIĞI VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlçemiz Baskil Çok Programlı Anadolu Lisesinde Tarih öğretmeni iken,
15/01/2015 tarihinde vefat eden Aydın DURSUN'un geride kalan eş ve çocuklarına maddi
yardım yapmak amacıyla Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il ve ilçe
teşkilatlarında yardım toplanmak için İlimiz İl Dernekler Müdürlüğünün almış olduğu
03/02/2015 tarih ve 470/1348 sayılı Valilik onayı ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Mustafa Ünver BÖKE
Kaymakam
EKLER :
1-Valilik onayı (1 adet)
Cumhuriyet Mah. Osman Benzeş Cad.No: 6 Baskil/ELAZIĞ
Elektronik Ağ: www.baskil.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için:
Tel: (0 424)511 21 67
Faks: (0 424)511 21 33
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 54c2-f06c-3169-ad54-edc2 kodu ile teyit edilebilir.
Download

63229716/815/1724845 17/02/2015 Konu: Yardım Toplama Kanpany