T.C.
MUŞ VALİLİĞİ
Erentürk Öz Şeker Anadolu Lisesi Müdürlüğü
20.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
10/B
10/C
10/D
11/A
11/B
11/C
11/D
12/A
12/B
1
HZM9/A.KA
TED/F.YA
YDL4/K.ER
MAT 2/M.BU
GRS/E.AY
SDVA3/Ç.Çİ
MAT 2/S.SO
SYDL6/T.YI
İYDL/H.OL
SDVA3/E.AK
3
TED/F.YA
BİY/A.AL
TED/Ç.Çİ
AUZY9/S.SO
SCOĞ4/S.DE
BED/B.UZ
SBİY3/F.ÖN
İYDL/A.HI
SMNT2/D.YI
YDL4/K.ER
2
4
5
6
7
8
9
HZM9/A.KA
TED/F.YA
AUZY9/S.SO
AUZY9/S.SO
MAT 2/M.BU
MAT 2/M.BU
GRS/E.AY
BİY/A.AL
FİZ/F.DE
FİZ/F.DE
YDL4/K.ER
YDL4/K.ER
YDL4/K.ER
TED/Ç.Çİ
DİN/D.TO
BKRM9/E.TA
İYDL/A.HI
İYDL/A.HI
MAT 2/M.BU
AUZY9/S.SO
YDL4/H.OL
YDL4/H.OL
DİN/D.TO
BİY/A.AL
TED/F.YA
SCOĞ4/S.DE
REH/F.YA
DİN/D.TO
YDL4/H.OL
YDL4/H.OL
SDVA3/Ç.Çİ
BED/B.UZ
YDL4/T.YI
YDL4/T.YI
SSOS2/D.YI
SSOS2/D.YI
MAT 2/S.SO
SBİY3/F.ÖN
BED/B.UZ
BED/B.UZ
SFİZ4/F.DE
SFİZ4/F.DE
SYDL6/T.YI
İYDL/A.HI
SCOĞ2/S.DE
SCOĞ2/S.DE
YDL4/T.YI
YDL4/T.YI
İYDL/H.OL
SMNT2/D.YI
SCOĞ2/C.DU
SCOĞ2/C.DU
TED/F.EK
SDVA3/E.AK
YDL4/K.ER
SGEO2/M.BU
SGEO2/M.BU
GRS/E.AY
10
11
12
Gün
10/A
10/B
10/C
10/D
11/A
11/B
11/C
11/D
12/A
12/B
1
BED/H.BA
BİY/A.AL
YDL4/K.ER
REH/M.KA
SCOĞ4/S.DE
SCOĞ4/C.DU
DVA/F.YA
DVA/Ç.Çİ
TED/F.EK
SÇTDT4/A.GÜ
3
BİY/A.AL
AUZY9/G.İM
TAR/A.GÜ
GRS/E.AY
STAR4/M.KA
REH/Ç.Çİ
SKİM4/A.YÜ
T. MAT/S.SO
SMAT4/A.DE
TED/E.AK
2
S
a
l
ı
10/A
Sınıflar Bazında Toplu Program
4
5
6
7
8
9
BED/H.BA
BİY/A.AL
DHTB9/F.YA
GRS/E.AY
YDL4/K.ER
YDL4/K.ER
AUZY9/G.İM
REH/G.İM
MAT 2/G.İM
MAT 2/G.İM
TED/F.YA
TED/F.YA
YDL4/K.ER
TAR/A.GÜ
GRS/E.AY
BİY/A.AL
FİZ/F.DE
FİZ/F.DE
DEMIH9/M.KA
DHTB9/Ç.Çİ
FİZ/F.DE
FİZ/F.DE
YDL4/H.OL
YDL4/H.OL
SCOĞ4/S.DE
STAR4/M.KA
YDL4/H.OL
YDL4/H.OL
MAT9/A.DE
MAT9/A.DE
SCOĞ4/C.DU
GRS/E.AY
SDVA3/Ç.Çİ
DHTB9/F.EK
MAT9/G.İM
MAT9/G.İM
DVA/F.YA
SKİM4/A.YÜ
REH/A.YÜ
YDL4/S.KA
YDL4/S.KA
GRS/E.AY
DVA/Ç.Çİ
T. MAT/S.SO
DHTB9/F.EK
TED/F.YA
İNK/A.GÜ
İNK/A.GÜ
TED/F.EK
SMAT4/A.DE
SGEO2/A.DE
SGEO2/A.DE
REH/F.EK
SÇTDT4/A.GÜ
TED/E.AK
YDL4/K.ER
YDL4/K.ER
STED1/E.AK
10
11
12
Gün
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
10/C
10/D
11/A
11/B
11/C
11/D
12/A
12/B
BED/H.BA
REH/M.BU
İYDL/A.HI
STAR4/M.KA
STAR4/A.GÜ
SDVA2/F.YA
DİN/D.TO
YDL4/T.YI
SMNT2/D.YI
3
FİZ/F.DE
HZM9/A.KA
KİM/A.YÜ
TED/Ç.Çİ
TED/F.YA
SCOĞ4/C.DU
FEL/D.YI
YDL4/T.YI
SÇTDT4/M.KA
SMAT4/M.BU
2
4
5
6
7
8
9
COĞ/S.DE
FİZ/F.DE
MAT 2/M.BU
MAT 2/M.BU
İYDL/A.HI
İYDL/A.HI
BED/H.BA
HZM9/A.KA
COĞ/C.DU
COĞ/C.DU
DHTB9/F.EK
DİN/D.TO
KİM/A.YÜ
TED/Ç.Çİ
HZM9/A.KA
HZM9/A.KA
MAT 2/M.BU
MAT 2/M.BU
İYDL/A.HI
KİM/A.YÜ
KİM/A.YÜ
BKRM9/E.TA
HZM9/A.KA
HZM9/A.KA
STAR4/M.KA
TED/F.YA
SDVA3/F.YA
BED/B.UZ
BED/B.UZ
DHTB9/M.AS
STAR4/A.GÜ
SCOĞ4/C.DU
İYDL/A.HI
İYDL/A.HI
YDL4/T.YI
YDL4/T.YI
SDVA2/F.YA
FEL/D.YI
MAT 2/S.SO
MAT 2/S.SO
YDL4/S.KA
YDL4/S.KA
SDVA3/Ç.Çİ
YDL4/T.YI
FEL/D.YI
FEL/D.YI
SSOS2/D.YI
SSOS2/D.YI
YDL4/T.YI
SÇTDT4/M.KA
TRF/H.BA
DİN/D.TO
SDVA3/E.AK
SMNT2/D.YI
SMAT4/M.BU
DVA/E.AK
DVA/E.AK
TRF/C.DU
10
11
Gün
10/A
10/B
10/C
10/D
11/A
11/B
11/C
11/D
12/A
12/B
1
MAT 2/M.BU
İYDL/A.HI
BİY/A.AL
COĞ/C.DU
İNK/M.KA
İNK/A.GÜ
TED/Ç.Çİ
TED/F.YA
SMAT4/A.DE
SDVA3/E.AK
3
TAR/A.GÜ
KİM/A.YÜ
AUZY9/M.BU
DVA/Ç.Çİ
SDVA3/F.YA
MAT9/G.İM
İNK/M.KA
SYDL6/T.YI
STED1/E.AK
BED/B.UZ
2
4
5
6
7
8
9
MAT 2/M.BU
TAR/A.GÜ
TED/F.YA
REH/K.ER
YDL4/K.ER
YDL4/K.ER
İYDL/A.HI
KİM/A.YÜ
MAT 2/G.İM
MAT 2/G.İM
BKRM9/E.TA
DEMIH9/A.GÜ
BİY/A.AL
AUZY9/M.BU
MAT 2/M.BU
MAT 2/M.BU
DHTB9/M.AS
DEMIH9/M.KA
COĞ/C.DU
DVA/Ç.Çİ
BİY/A.AL
BİY/A.AL
MAT 2/M.BU
MAT 2/M.BU
İNK/M.KA
SDVA3/F.YA
MAT9/A.DE
MAT9/A.DE
İYDL/A.HI
İYDL/A.HI
İNK/A.GÜ
MAT9/G.İM
TED/Ç.Çİ
TED/Ç.Çİ
DVA/Ç.Çİ
DVA/Ç.Çİ
TED/Ç.Çİ
İNK/M.KA
SKİM4/A.YÜ
SKİM4/A.YÜ
SFİZ4/F.DE
SFİZ4/F.DE
TED/F.YA
SYDL6/T.YI
SİYD4/A.HI
SİYD4/A.HI
BED/B.UZ
BED/B.UZ
SMAT4/A.DE
SDVA3/E.AK
SDVA3/E.AK
SÇTDT4/M.KA
SÇTDT4/M.KA
BED/B.UZ
İYDL/K.ER
İYDL/K.ER
SÇTDT4/A.GÜ
SÇTDT4/A.GÜ
10
11
12
Gün
10/A
10/B
10/C
10/D
11/A
11/B
11/C
11/D
12/A
12/B
1
DİN/D.TO
YDL4/K.ER
DVA/Ç.Çİ
BED/B.UZ
DVA/F.YA
MAT9/G.İM
İYDL/A.HI
SYDL6/T.YI
DVA/F.EK
SCOĞ2/S.DE
3
KİM/A.YÜ
DVA/F.YA
MAT 2/M.BU
TAR/M.KA
SSOS2/D.YI
STAR4/A.GÜ
DİN/D.TO
SDVA3/Ç.Çİ
YDL4/T.YI
TED/E.AK
2
C
u
m
a
10/B
COĞ/S.DE
12
P
e
r
ş
e
m
b
e
10/A
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KİM/A.YÜ
BİY/A.AL
DVA/F.YA
DVA/F.YA
BKRM9/E.TA
DEMIH9/A.GÜ
YDL4/K.ER
DVA/F.YA
MAT 2/G.İM
MAT 2/G.İM
TAR/M.KA
TAR/M.KA
DVA/Ç.Çİ
MAT 2/M.BU
COĞ/S.DE
COĞ/S.DE
BED/B.UZ
BED/B.UZ
BED/B.UZ
TAR/M.KA
TED/Ç.Çİ
TED/Ç.Çİ
MAT 2/M.BU
MAT 2/M.BU
DVA/F.YA
SSOS2/D.YI
MAT9/A.DE
MAT9/A.DE
FEL/D.YI
FEL/D.YI
MAT9/G.İM
STAR4/A.GÜ
FEL/D.YI
FEL/D.YI
TED/Ç.Çİ
DİN/D.TO
İYDL/A.HI
MAT 2/S.SO
MAT 2/S.SO
SBİY3/F.ÖN
SBİY3/F.ÖN
TED/Ç.Çİ
SYDL6/T.YI
SDVA3/Ç.Çİ
SİYD4/A.HI
SİYD4/A.HI
REH/A.GÜ
GRS/E.AY
DVA/F.EK
YDL4/T.YI
BED/B.UZ
BED/B.UZ
GRS/E.AY
SCOĞ2/S.DE
REH/B.UZ
SMAT4/M.BU
SMAT4/M.BU
DİN/D.TO
T.C.
MUŞ VALİLİĞİ
Erentürk Öz Şeker Anadolu Lisesi Müdürlüğü
20.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
12/D
9/A
9/B
9/C
9/D
1
SBİY4/A.AL
SMAT4/A.DE
TED/F.EK
DİN/D.TO
BİY/F.ÖN
MAT9/G.İM
3
SMAT4/A.DE
DVA/E.AK
DİN/D.TO
KİM/A.YÜ
TED/F.EK
YDL6/H.OL
2
4
5
6
7
8
SBİY4/A.AL
SMAT4/A.DE
SDVA3/E.AK
SDVA3/E.AK
REH/A.DE
SMAT4/A.DE
DVA/E.AK
SGEO2/A.DE
SGEO2/A.DE
REH/E.AK
9
TED/F.EK
DVA/F.EK
DVA/F.EK
REH/A.HI
BED/B.UZ
BED/B.UZ
KİM/A.YÜ
MAT9/G.İM
MAT9/G.İM
GRS/E.AY
COĞ/S.DE
COĞ/S.DE
BİY/F.ÖN
KİM/A.YÜ
KİM/A.YÜ
HZM9/A.KA
HZM9/A.KA
GRS/E.AY
MAT9/G.İM
YDL6/H.OL
BİY/F.ÖN
KİM/A.YÜ
KİM/A.YÜ
TED/F.EK
10
11
12
Gün
12/C
12/D
9/A
9/B
9/C
9/D
1
SMAT4/A.DE
SDVA3/E.AK
MAT9/S.SO
FİZ/F.DE
YDL6/S.KA
YDL6/H.OL
3
YDL4/K.ER
SFİZ3/F.DE
YDL6/S.KA
TED/F.EK
BED/H.BA
COĞ/S.DE
2
S
a
l
ı
12/C
Sınıflar Bazında Toplu Program
4
5
6
7
8
SMAT4/A.DE
YDL4/K.ER
TED/E.AK
TED/E.AK
SBİY4/A.AL
SDVA3/E.AK
SFİZ3/F.DE
SBİY4/A.AL
SKİM3/A.YÜ
SKİM3/A.YÜ
9
MAT9/S.SO
YDL6/S.KA
COĞ/C.DU
COĞ/C.DU
GRS/E.AY
TED/F.EK
FİZ/F.DE
TED/F.EK
BILTK9/İ.TU
BILTK9/İ.TU
TAR/M.KA
TAR/M.KA
YDL6/S.KA
BED/H.BA
TAR/M.KA
TAR/M.KA
COĞ/C.DU
COĞ/C.DU
YDL6/H.OL
COĞ/S.DE
BED/E.TA
BED/E.TA
BILTK9/İ.TU
BILTK9/İ.TU
10
11
12
Gün
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
9/A
9/B
9/C
9/D
TED/E.AK
FİZ/F.DE
HZM9/A.KA
MAT9/S.SO
TED/F.EK
3
DVA/E.AK
BED/B.UZ
YDL6/S.KA
İYDL/A.HI
DVA/F.EK
YDL6/H.OL
2
4
5
6
7
8
BED/B.UZ
DVA/E.AK
SFİZ3/F.DE
SKİM3/A.YÜ
SKİM3/A.YÜ
TED/E.AK
BED/B.UZ
YDL4/T.YI
YDL4/T.YI
DİN/D.TO
9
FİZ/F.DE
YDL6/S.KA
TAR/A.GÜ
TAR/A.GÜ
MAT9/S.SO
MAT9/S.SO
HZM9/A.KA
İYDL/A.HI
YDL6/S.KA
YDL6/S.KA
SAĞ/F.ÖN
TED/F.EK
MAT9/S.SO
DVA/F.EK
BİY/F.ÖN
SAĞ/F.ÖN
FİZ/F.DE
FİZ/F.DE
TED/F.EK
YDL6/H.OL
DVA/F.EK
DVA/F.EK
TAR/A.GÜ
TAR/A.GÜ
10
11
Gün
12/C
12/D
9/A
9/B
9/C
9/D
1
YDL4/K.ER
SFİZ3/F.DE
SAĞ/F.ÖN
YDL6/S.KA
MAT9/S.SO
MAT9/G.İM
3
SGEO2/A.DE
SBİY4/A.AL
MAT9/S.SO
BİY/F.ÖN
İYDL/A.HI
FİZ/F.DE
2
4
5
6
7
8
YDL4/K.ER
SGEO2/A.DE
SFİZ3/F.DE
SFİZ3/F.DE
TED/E.AK
TED/E.AK
SBİY4/A.AL
İYDL/T.YI
İYDL/T.YI
TRF/A.AL
9
BİY/F.ÖN
MAT9/S.SO
YDL6/S.KA
YDL6/S.KA
BILTK9/İ.TU
BILTK9/İ.TU
YDL6/S.KA
BİY/F.ÖN
BED/B.UZ
BED/B.UZ
MAT9/G.İM
MAT9/G.İM
MAT9/S.SO
İYDL/A.HI
BILTK9/İ.TU
BILTK9/İ.TU
YDL6/S.KA
YDL6/S.KA
MAT9/G.İM
FİZ/F.DE
REH/F.ÖN
SAĞ/F.ÖN
BİY/F.ÖN
BİY/F.ÖN
10
11
12
Gün
12/C
12/D
9/A
9/B
9/C
9/D
1
SDVA3/E.AK
GRS/E.AY
BİY/F.ÖN
YDL6/S.KA
MAT9/S.SO
HZM9/A.KA
3
TRF/A.AL
SMAT4/A.DE
HZM9/A.KA
MAT9/G.İM
REH/S.SO
İYDL/A.HI
2
C
u
m
a
12/D
BED/B.UZ
12
P
e
r
ş
e
m
b
e
12/C
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DİN/D.TO
SKİM3/A.YÜ
GRS/E.AY
İYDL/K.ER
İYDL/K.ER
SDVA3/E.AK
SMAT4/A.DE
YDL4/T.YI
YDL4/T.YI
SKİM3/A.YÜ
BİY/F.ÖN
HZM9/A.KA
KİM/A.YÜ
KİM/A.YÜ
İYDL/A.HI
İYDL/A.HI
YDL6/S.KA
MAT9/G.İM
BİY/F.ÖN
REH/S.KA
DVA/F.EK
DVA/F.EK
MAT9/S.SO
DİN/D.TO
TED/F.EK
TED/F.EK
YDL6/S.KA
YDL6/S.KA
HZM9/A.KA
İYDL/A.HI
DİN/D.TO
GRS/E.AY
MAT9/G.İM
MAT9/G.İM
Download

Sınıf bazında ders proğramına ulaşmak için tıklayınız.