Prof. Dr.
Uğur
SARI
Yürütücü
Fizik/Fizik Eğitimi
Dekan
Yardımcısı
Kırıkkale
Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.
Harun
ÇELİK
Uzman
Fizik/Fizik Eğitimi
Bölüm Başkan
Yardımcısı
Kırıkkale
Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.
Kader
BİLİCAN
Uzman
Fen Eğitimi
Öğretim Üyesi
Kırıkkale
Üniversitesi
Arş. Gör.
Hüseyin Miraç
PEKTAŞ
Uzman
Fen Eğitimi
Araştırmacı
Kırıkkale
Üniversitesi
Arş. Gör.
Ömer Faruk
ŞEN
Uzman
Fen Eğitimi
Araştırmacı
Kırıkkale
Üniversitesi
Prof. Dr.
Sacit
KÖSE
Eğitmen
Biyoloji Eğitimi
Öğretim Üyesi
Pamukkale
Üniversitesi
Prof. Dr.
Murat
GÖKDERE
Eğitmen
Fen Eğitimi
Dekan
Amasya
Üniversitesi
Doç. Dr.
Ahmet
BACANAK
Eğitmen
Fen Eğitimi
Dekan
Yardımcısı
Amasya
Üniversitesi
Doç. Dr.
Mustafa
METİN
Eğitmen
Fen Eğitimi
Öğretim Üyesi
Bozok
Üniversitesi
Doç. Dr.
Murat
DEMİRBAŞ
Eğitmen
Fen Eğitimi
Öğretim Üyesi
Kırıkkale
Üniversitesi
Doç. Dr.
Talip
KIRINDI
Eğitmen
Fizik/Fizik Eğitimi
Bölüm Başkanı
Kırıkkale
Üniversitesi
Doç. Dr.
Erman
YÜKSELTÜRK
Eğitmen
BÖTE
Bölüm Başkanı
Kırıkkale
Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.
Memet
ÜÇGÜL
Eğitmen
BÖTE
Bölüm Başkan
Yardımcısı
Kırıkkale
Üniversitesi
Arş. Gör.
Şeyma
ULUKÖK
Eğitmen
Fen Eğitimi
Araştırmacı
Bozok
Üniversitesi
Arş. Gör.
Serhat
ALTIOK
Rehber
BÖTE
Araştırmacı
Kırıkkale
Üniversitesi
Öğretmen
Erdem
ÇAKIR
Rehber
Fen Eğitimi
Yüksek lisan
öğrencisi
Özel eğitim
kurumu
Öğretmen
Nilgün
SOLAK
Rehber
Fen Eğitimi
Yüksek lisan
öğrencisi
Özel eğitim
kurumu
Download

Prof. Dr. Uğur SARI Yürütücü Fizik/Fizik Eğitimi Dekan Yardımcısı