TALEP
MİKTARI
“İş Sağlığı ve Güvenliği Afiş Alımı”
12.000
“İş Sağlığı ve Güvenliği Broşür Alımı”
140.000
—
frl
b ir im i
3
i
1
.
I
i1
i
İ
mmrsr^
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
TÜKETİCİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI
(Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AFİŞ-BROŞÜR ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
THSK Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı eğitimlerinde yıl boyu kullanılacak
olan afişlerin ve broşürlerin basımı ve teslim edilmesine yönelik özellikler aşağıda
belirtilmiştir. Afiş ve broşürler basılmadan önce; Başkanlık yetkilileri ile Sağlığın Geliştirilmesi
Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek değerlendirme neticesinde, gerekirse düzenleme
yapılarak onaylatılacak olup, sonrasında basım işlemi gerçekleştirilecektir.
AFİŞ ÖZELLİKLERİ:
Kâğıt: 70 gram parlak kuşe(+/- 5gram)
Baskı: 4 renk ofset baskı
Çeşit: 3 çeşit (1- iğne batması, 2-maske,3-eldiven)
Boyutları: 50x70 cm (+/-2cm)
BROŞÜR ÖZELLİKLERİ:
Tüm Broşürlerin Ebatları: A4 (1 broşür) Değişiklik gerekebilir.
30x21 cm ( 2 kırım) (+/-1 cm) boyutunda olacak.
Baskı: Tamamı (iç dış) 4 renk ofset baskı
Çeşit: Katlanabilir şekilde tasarımlanmalıdır.
GENEL SARTLAR1-Afiş ve broşürlerin iş bu teknik şartname eki dağıtım çizelgesinde belirtilen sayılarda illere
paketlenerek kargo ile gönderilip çalışan sağlığı şube yetkilisine teslim edilecektir. Teslim
alındığına dair belgeler yetkiliye, adı ve soyadı da belirtilerek imzalattırılıp THSK Çalışan
Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Kesin kabul işlemleri bu belgelerin
tesliminden sonra yapılacaktır.
2- Firma tarafından eğitim malzemelerinin basılan ve üzerinde değişiklik yapılabilir son halleri
100 (yüz) yoğun diske (CD) kopyalanacaktır. Bunlardan 81 (seksen bir) CD, afiş ve broşürlerle
birlikte birer tane olmak üzere halk sağlığı müdürlüklerine gönderilecek, kalan 19 (on dokuz)
CD ise THSK Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığına verilecektir.
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
TÜKETİCİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI
(Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AFİŞ-BROŞÜR ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
THSK Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı eğitimlerinde yıl boyu kullanılacak
olan afişlerin ve broşürlerin basımı ve teslim edilmesine yönelik özellikler aşağıda
belirtilmiştir. Afiş ve broşürler basılmadan önce; Başkanlık yetkilileri ile Sağlığın Geliştirilmesi
Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek değerlendirme neticesinde, gerekirse düzenleme
yapılarak onaylatılacak olup, sonrasında basım işlemi gerçekleştirilecektir.
AFİŞ ÖZELLİKLERİ:
Kâğıt: 70 gram parlak kuşe(+/- 5gram)
Baskı: 4 renk ofset baskı
Çeşit: 3 çeşit (1- iğne batması. 2-maske,3-eldiven)
Boyutları: 50x70 cm (+/-2cm)
BROŞÜR Ö ZELLİKLERİ:
Tüm Broşürlerin Ebatları: A4 (1 broşür) Değişiklik gerekebilir.
30x21 cm ( 2 kırını) (+/-1 cm) boyutunda olacak.
Baskı: Tamamı (iç dış) 4 renk ofset baskı
Çeşit: Katlanabilir şekilde tasarımlanmalıdır.
GENEL SARTLAR1-Afiş ve broşürlerin iş bu teknik şartname eki dağıtım çizelgesinde belirtilen sayılarda illere
paketlenerek kargo ile gönderilip çalışan sağlığı şube yetkilisine teslim edilecektir. Teslim
alındığına dair belgeler yetkiliye, adı ve soyadı da belirtilerek imzalattırılıp THSK Çalışan
Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Kesin kabul işlemleri bu belgelerin
tesliminden sonra yapılacaktır.
2- Firma tarafından eğitim malzemelerinin basılan ve üzerinde değişiklik yapılabilir son halleri
100 (yüz) yoğun diske (CD) kopyalanacaktır. Bunlardan 81 (seksen bir) CD, afiş ve broşürlerle
birlikte birer tane olmak üzere halk sağlığı müdürlüklerine gönderilecek, kalan 19 (on dokuz)
CD ise THSK Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığına verilecektir.
j . ________AFİŞ VE BROŞÜRLERİN İLLERE GÖRE DAĞITIM ÇİZELGESİ
AFİŞ VE BROŞÜR MİKTARLARI
İL LE R
p .N O
A F İŞ -l
A F İŞ -2
1 Adana
260
2 Acüyam an
3 Afyon
4 A ğn
5 Am asya
A FİŞ-3
B R O ŞÜ R
p .N O
İL LE R
A F İŞ -l
A FİŞ-2
42 Konya
240
1520
43 Kütahya
1000
44 M alatya
45 M anisa
260
260
125
125
125
170
170
170
85
85
85
1020
3220
A F İŞ -3
B R O ŞÜ R
240
240
4060
125
125
125
1420
135
135
135
1560
270
270
270
3300
90
90
90
1060
46 K.M araş
180
180
180
2240
6
550
550
550
5000
47 M ardin
120
120
120
1420
7 Antalya
48 M uğla
2160
325
325
325
4000
8 Artvin
35
35
35
320
9 Aydın
190
190
190
10 Balıkesir
180
180
180
49 M uş
80
80
80
920
2280
50 N evşehir
55
55
55
620
200
200
200
2380
51 Niğde
80
80
80
920
11
Bilecik
55
55
55
500
52 Ordu
120
120
120
1320
12
Bingöl
55
55
55
600
53 Rize
60
60
60
620
13 Bitlis
55
55
55
620
54 Sakarya
155
155
155
1800
14 Bolu
65
65
65
600
55 Sam sun
230
230
230
2760
56 Siirt
50
50
50
560
15 Burdur
16 Bursa
17 Çanakkale
65
65
65
720
300
300
300
3790
57 Sinop
55
55
55
580
95
95
95
1100
58 Sivas
100
100
100
1080
135
135
1620
18 Çankırı
45
45
45
400
59 Tekirdağ
135
19 Çorum
130
130
130
1500
60 Tokat
115
115
115
1340
20 Denizli
190
190
190
2220
61 Trabzon
135
135
135
1540
21 D iyarbakır
225
225
225
2720
62 Tunceli
90
90
90
1060
63 Şanlıurfa
1460
22 Edirne
23 Elazığ
125
125
125
24 Erzincan
55
55
55
550
Erzurum
125
125
125
1360
25
30
30
30
280
235
235
235
2900
64 Uşak
60
60
60
660
65 Van
140
140
140
1660
85
85
85
900
66 Yozgat
26 Eskişehir
115
115
115
13 2 0
67 Zonguldak
105
105
105
1240
27 G aziantep
205
205
205
2680
68 A ksaray
90
90
90
1060
70
70
70
660
69 Bayburt
50
50
50
300
29 Gümüşhane
35
35
35
340
70 Karam an
50
50
50
560
30 Hakkari
35
35
35
400
71 Kırıkkale
65
65
65
680
860
2 8 G iresun
31 H atay
280
280
280
3500
72 Batm an
25
25
25
32 İsparta
100
100
100
1080
73 Şırnak
85
85
85
980
33 İçel
220
220
220
2740
74 Bartın
55
55
55
620
1400
1400
1400
17800
555
555
555
7000
36 Kars
60
60
60
640
37 Kastamonu
95
95
95
960
135
135
135
1560
34 İstanbul
35 İzm ir
38 Kayseri
75 A rdahan
30
30
30
280
76 İğdır
40
40
40
440
77 Yalova
50
50
50
520
78 Karabük
50
50
50
600
79 Kilis
25
25
25
300
39 KIrklareli
75
75
75
880
80 O sm aniye
95
95
95
1320
40 Kırşehir
40
40
40
420
81 Düzce
55
55
55
620
Kocaeli
235
235
235
2900
600
600
600
5500
12000
12000
41
T H S K Ç A L IŞ A N
S A Ğ .G Ü V .D .B
TOPLAM
12000 140000
AFİŞ VE BROŞÜRLERİN İLLERE GÖRE DAĞITIM ÇİZELGESİ
AFİŞ VE BROŞÜR MİKTARLARI
İLLER
p .N O
A F İŞ -l
A FİŞ-3
A FİŞ-2
B R O ŞÜ R
p .N O
İL L E R
A F İŞ -l
A FİŞ-2
B R O ŞÜ R
A F İŞ-3
1 Adana
260
260
260
3220
42 Konya
240
240
240
4060
2 A dıyam an
125
125
125
1520
43 Kütahya
125
125
125
1420
3 Afyon
170
170
170
100 0
44 M alatya
135
135
135
15 6 0
85
85
85
102 0
45 M anisa
270
270
270
3300
4 Ağrı
90
90
90
106 0
46 K.M araş
180
180
180
2240
6 Ankara
550
550
550
5000
47 M ardin
120
120
120
1420
7 Antalya
48 Muğla
5 A m asya
180
180
180
2160
49 Muş
80
80
80
920
2280
50 N evşehir
55
55
55
620
325
325
325
4000
8 Artvin
35
35
35
320
9 Aydın
190
190
190
200
200
200
2380
51 Niğde
80
80
80
920
11 Bilecik
55
55
55
500
52 Ordu
120
120
120
1320
12 Bingöl
55
55
55
600
53 Rize
60
60
60
620
10 Balıkesir
13 Bitlis
55
55
55
620
54 Sakarya
155
155
155
18 0 0
14 Bolu
65
65
65
600
55 Sam sun
230
230
230
2760
15 Burdur
16 Bursa
17 Çanakkale
65
65
65
720
56 Siirt
50
50
50
560
300
300
300
3790
57 Sinop
55
55
55
580
95
95
95
1100
58 Sivas
100
100
100
10 8 0
18 Çankırı
45
45
45
400
59 Tekirdağ
135
135
135
16 2 0
19 Çorum
130
130
130
150 0
60 Tokat
115
115
115
13 4 0
20 Denizli
190
190
190
2220
61 Trabzon
135
135
135
1540
225
225
225
2720
62 Tunceli
30
30
30
280
90
90
90
1060
63 Şanlıurfa
235
235
235
2900
64 Uşak
60
60
60
660
65 Van
140
140
140
166 0
85
85
85
900
21 D iyarbakır
22 Edirne
23 Elazığ
125
125
125
1460
24 Erzincan
55
55
55
550
25 Erzurum
125
125
125
136 0
66
Yozgat
26 Eskişehir
115
115
115
1320
67 Zonguldak
27 G aziantep
205
205
205
2680
68
70
70
70
28 G iresun
105
105
105
12 4 0
A ksaray
90
90
90
106 0
660
69 Bayburt
50
50
50
300
50
50
50
560
65
65
65
680
29 Gümüşhane
35
35
35
340
70 Karam an
30 Hakkari
35
35
35
400
71 Kırıkkale
31 H atay
280
280
280
3500
72 Batm an
25
25
25
860
32 İsparta
100
100
100
1080
73 Şırnak
85
85
85
980
33 İçel
220
220
220
2740
74 Bartın
55
55
55
620
1400
1400
140 0
17800
555
555
555
7000
34 İstanbul
35 İzm ir
75 A rdahan
30
30
30
280
76 İğdır
40
40
40
440
36 Kars
60
60
60
640
77 Yalova
50
50
50
520
37 Kastamonu
95
95
95
960
78 Karabük
50
50
50
600
38 Kayseri
135
135
135
15 6 0
79 Kilis
25
25
25
300
39 KIrklareli
75
75
75
880
80 O sm aniye
95
95
95
1320
40 Kırşehir
40
40
40
420
81 Düzce
55
55
55
620
235
235
235
2900
600
600
600
5500
12000
12000
41 Kocaeli
TH S K Ç A L IŞ A N
S A Ğ .G Ü V .D .B
TOPLAM
12000 140000
/
' i '<•'» j
Download

— fr l - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu