İLİ
TARİHİ
:MANİSA
:13.03.2015
vatan sevgisini imandan saymıştır. Bu bilinçle
atalarımız Çanakkale’de büyük bir kahramanlık
destanı yazmışlardır.
Muhterem Müslümanlar!
‫صلّى هللاُ َعلَ ْي ِه و َسلَّم‬
َ ‫قال رسول هللا‬
‫ير ِج َع إلى ال ُّد ْويَا ولَه ما على‬
ْ ْ‫ما أَح ٌد يد ُْخ ُل الجىَّة يُ ِح ُّب أن‬
‫ يت َمىَّى أنْ يَ ْر ِجع إلى ال ُّد ْويَا‬، ‫ض مهْ شَي ٍء إالَّ الشَّهي ُد‬
ْ
ِ ‫األر‬
‫ لِما يرى ِمهَ الكرام ِة‬، ‫ت‬
ٍ ‫ فَيُ ْقتَ َل عش َْر َم َّرا‬،
ÇANAKKALE ZAFERİ
Çanakkale’de canlarını ortaya koyarak
bizlere bu vatanı emanet eden şehitlerimize ve
gazilerimize minnet borcumuz vardır. Onların bu
fedakârlığını unutmamak ve onların savunduğu
davaya sahip çıkmak vazifemizdir. Onların, din,
iman, vatan ve millet için mücadele ettiklerini
gelecek nesillerimize de öğretmeliyiz. Onları her
zaman hayırla, minnetle ve muhabbetle anmalıyız.
Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyuruyor: “Allah yolunda öldürülenlere
"ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak
siz bunu bilemezsiniz.”1
Muhterem Mü’minler!
Üzerinde yaşadığımız vatan, dünyanın en
müstesna ve en güzel toprak parçalarından biridir.
Dünya cenneti diyebileceğimiz bu güzel ülkede
başkalarının her zaman gözü olmuştur. Yurt
edindiğimiz tarihten itibaren, atalarımız bu cennet
vatanı müdafaa ve muhafaza etmek için asırlar boyu
çok büyük mücadeleler etmiş, yüz binlerce şehit
vermiştir. Uğrunda kan akıtılıp can verilmeyen
toprak parçasının adı vatan değildir. Şair bu gerçeği
şöyle dile getirir:
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa; Vatandır.
Kıymetli Kardeşlerim!
Atalarımız dünyanın en güzel ve bereketli
topraklarını vatan olarak seçmişler ve bize emanet
etmişlerdir. Bu cennet vatanı yüzlerce yıl ecdadımız
canları ve kanları pahasına korumuşlar ve binlerce
eser ortaya koyarak üzerinde bir medeniyet
kurmuşlardır. Bu vatanın, bu millete ait olduğunu
camileri, türbeleri, çeşmeleri, sarayları, mezar
taşları, hanları ve hamamları ile adeta tescil
etmişlerdir.
Dünyada, namus ve şerefimizi koruyarak
huzur ve güven içinde yaşamak, ancak bağımsız bir
vatana sahip olmakla mümkündür. Bu sebeple Yüce
dinimiz vatanın korunmasına büyük önem vermiş,
Değerli Mü’minler!
Şu husus iyi bilinmelidir ki, milletimizin
bekâsı şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış nesiller
yetiştirmekle
mümkündür.
Bunun
için
çocuklarımıza Çanakkale destanını ve ardındaki
ruhu anlatmalı, aziz vatanımızın ve şehitliğin
kıymetini öğretmeliyiz. Bu konuda Peygamberimiz
(s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde: “Cennete giren
hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin
olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez.
Sadece şehit, gördüğü aşırı itibar ve ikram
sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa
şehit olmayı ister.”2
Bu vesile ile Bu Cennet Vatanımız için
canını vermiş aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi
rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.
Yüce Rabbim Devletimize dirlik, Ordumuza
kuvvet, Milletimize birlik nasip etsin. Bizi
birbirimizden ayırmasın.
1
2
Bakara 2/154.
Buhârî, Cihâd 21.
Hazırlayan: Özcan ARIK
Turgutlu İlçe Vaizi
Redaksiyon : İl İrşat Kurulu
Download

قال رسول هللا صَلّى هللاُ عَلَيْهِ وسَلَّم ما أَحدٌ يدْخُلُ الجىَّة ي