Grand Hyatt Istanbul
Taskisla Caddesi, No.1
34437 Taksim
Istanbul, Turkey
Telephone: +90 212 368 1234
Facsimile: +90 212 368 1000
istanbul.grand.hyatt.com
[email protected]
CREDIT CARD MAIL ORDER AUTHORISATION FORM
KREDİ KARTI TAHSİLAT ONAY FORMU
Date / Tarih
Card Holder's Name / Kart Sahibinin Adı
(As it appears on the card and card statement)
(Kartın ve kart ekstresinin üzerinde yazıldığı şekilde)
Address / Adres
City / Şehir
Country / Ülke
Zip (postal) Code / Posta Kodu
Credit Card Type / Kredi Kartı Türü
Credit Card Number* / Kredi Kartı Numarası*
Expiration Date / Son Kullanma Tarihi
Month / Ay
Year / Yıl
Currency
Para Birimi
Amount
Tutar
Bank Name / Banka Adı
(Issuer of the card / Kredi Kartının alındığı banka)
Amount to be charged to credit card
Kredi kartından tahsil edilecek tutar
Amount in words
Tutar (Yazı ile)
Explanation / Açıklama
(*) Please send front copy of your credit card together with the filled form.
(*) Lütfen doldurduğunuz bu form ile birlikte kredi kartınızın ön yüzünün kopyasını gönderiniz.
I hereby authorize Göktrans Turizm ve Ticaret A.Ş. (Grand Hyatt Istanbul) to charge the amount stated above to my credit card
the details are given.
account, of which
Yukarıda belirtilen tutarın, detayları verilen kredi kartımdan Göktrans Turizm ve Ticaret A.Ş. (Grand Hyatt Istanbul) tarafından tahsil edilmesini onaylıyorum.
Bu formu ve ilişiğinde bulunan tüm tamamlayıcı belgeleri, okuduğumu, anladığımı ve paylaştığım tüm kişisel bilgilerin privacy.hyatt.com adresinde bulunan Misafirler için Hyatt Global Gizlilik
Politikası’nın belirlediği çerçeveler içerisinde kullanabileceğinizi teyid ederim.
By submitting this form and any supporting documents, I confirm that I have read and agreed to the use of the personal information I am giving you in accordance with your Global Privacy Policy for
Guests, which is available at privacy.hyatt.com
CARDHOLDER'S SIGNATURE
KART SAHİBİNİN İMZASI
Göktrans Turizm ve Ticaret A.Ş.
Download

Grand Hyatt Istanbul Taskisla Caddesi, No.1 34437 Taksim Istanbul