ġEHĠT ÖĞRETMEN FATĠH TEKĠN MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
2014/2015 ÖĞRETĠM YILI ....ġUBAT ......DÖNEMĠ USTALIK SINAV PROĞRAMI
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSİN
SIN.TARĠHĠ SAAT
DERSĠN ADI
Modül2010)Mobilya Ġmalatı
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 2 Ekonomi
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 3 Muhasebe
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Mobilya
Modül2010)Mobilya
Ġmalatı 5 ĠĢletme
Modül2010)Mobilya
Ġmalatı 6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
İmalatı
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 8 Kontrol ve Depolama
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 9 Mobilya Ġç Mekan Resmi 2
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 10 Uygulama
1 SĠGORTA VE VERGĠ MEVZUATI
MODÜL)MOBĠLYACILIK
2 EKONOMĠ
MODÜL)MOBĠLYACILIK
3 MUHASEBE
MODÜL)MOBĠLYACILIK
4 ÇALIġMA HUKUKU
MODÜL)MOBĠLYACILIK
5 ĠġLETME
MODÜL)MOBĠLYACILIK
6 Ġġ VE ĠNSAN ĠLĠġKĠLERĠ
MODÜL)MOBĠLYACILIK
MODÜL) MOBİLYACILIK
7 ĠNSAN SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
MODÜL)MOBĠLYACILIK
8 BANKO VĠTRĠN
MODÜL)MOBĠLYACILIK
9 KONSTRÜKSĠYON
MODÜL)MOBĠLYACILIK
10
MAKĠNE GEREÇ BĠLGĠSĠ
MODÜL)MOBĠLYACILIK
11 UYGULAMA
MODÜL)MOBĠLYACILIK
Vergi Mevzuatı
Modül2010)Elektrik Tesisatları1veSigorta
PanoveMontörlüğü
Modül2010)Elektrik Tesisatları2veEkonomi
Pano Montörlüğü
Modül2010)Elektrik Tesisatları3veMuhasebe
Pano Montörlüğü
Modül2010)Elektrik
Modül2010)Elektrik
Tesisatları4veÇalıĢma
Pano Hukuku
Montörlüğü
Modül2010)Elektrik
Tesisatları ve PanoTesisatları5veĠĢletme
Pano Montörlüğü
ve Ġnsan
ĠliĢkileri
Modül2010)Elektrik
Tesisatları6veĠĢPano
Montörlüğü
Montörlüğü
Sağlığı
ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Elektrik Tesisatları7veĠnsan
Pano
Montörlüğü
8
Yapı
Elektrik
ve
Kuvvet Tesisleri
Modül2010)Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
Modül2010)Elektrik Tesisatları9veUygulama
Pano Montörlüğü
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
2 Ekonomi
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
3 Muhasebe
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
Modül2010)Görüntü ve
5 ĠĢletme
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
Ses Sistemleri
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
8 Çoklu Ortam Sistemleri
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
9 Uygulama
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
2 Ekonomi
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
3 Muhasebe
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
5 ĠĢletme
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)CiltBakımı
Bakımı
Modül2010)Cilt
veve
Güzellik
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Cilt
Bakımı
ve
Güzellik
Güzellik
8 Ġleri Makyaj Teknikleri
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
9 Cilt Türleri ve Hastalıkları
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
10 Besl. ve Vücut ġekil Bozuklukları
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
11 Alternatif Vücut Bakımı
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
12 Uygulama
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
16
17
18
19
20
23
24
16
17
18
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
SINAVIN
ġEKLĠ Ö.S
YAPILACAĞI YER
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
19 /2/2015
20 /2/2015
13:00 YAZILI
13:00 YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
16
17
18
19
20
23
24
17
18
16
17
18
19
20
23
24
20
23
16
17
18
19
20
23
24
12
16
17
18
19
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
3 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
3 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSİN
SIN.TARĠHĠ SAAT
DERSĠN ADI
Modül2010)Erkek Berberliği
Modül2010)Erkek Berberliği 2 Ekonomi
Modül2010)Erkek Berberliği 3 Muhasebe
Modül2010)Erkek Berberliği 4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Mobilya
Modül2010)Erkek
Berberliği 5 ĠĢletme
Modül2010)Erkek
İmalatı
Modül2010)Erkek
Berberliği 6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Berberliği
Modül2010)Erkek Berberliği 7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Erkek Berberliği 8 Ġleri Boyama Teknikleri
Modül2010)Erkek Berberliği 9 Saçlı Deri ve Cilt Hastalıkları
Modül2010)Erkek Berberliği 10 Takma Saçlar
Modül2010)Erkek Berberliği 11 Uygulama
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Kuaförlük
2 Ekonomi
Modül2010)Kuaförlük
3 Muhasebe
Modül2010)Kuaförlük
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Kuaförlük
5 ĠĢletme
Modül2010)Kuaförlük
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Kuaförlük
Modül2010)Kuaförlük
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Kuaförlük
8 Ġleri Boyama Teknikleri
Modül2010)Kuaförlük
9 Saçlı Deri ve Cilt Hastalıkları
Modül2010)Kuaförlük
10
Takma Saçlar
Modül2010)Kuaförlük
11 Uygulama
Modül2010)Kuaförlük
1 Sigorta
Vergi ĠĢlemeciliği)
Mevzuatı
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
Metal ve
veTaĢ
2 Ekonomi
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
Metal veTaĢ ĠĢlemeciliği)
3 Muhasebe
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
Metal veTaĢ ĠĢlemeciliği)
4 ÇalıĢma
HukukuĠĢlemeciliği)
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
Metal veTaĢ
Modül2010)Takı
5 ĠĢletme
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
Metal veTaĢ ĠĢlemeciliği)
İmalatı(Kıymetli Metal
6 ĠĢ
ve Ġnsan
ĠliĢkileri
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
Metal
veTaĢ
ĠĢlemeciliği)
veTaş İşlemeciliği)
7
Ġnsan
Sağlığı
ve
ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli Metal veTaĢ ĠĢlemeciliği)
8
Bilgisayarda
Takı
Tasarımı
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli Metal veTaĢ ĠĢlemeciliği)
9 Takı
Tasarımı
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
Metal
veTaĢ ĠĢlemeciliği)
10 Uygulama
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
Metal veTaĢ ĠĢlemeciliği)
Sigorta ĠĢlemleri(CNC
ve Vergi Mevzuatı)
Modül2010)Bilgisayarlı Makine1 Ġmalatı
Ekonomi
Modül2010)Bilgisayarlı Makine2 Ġmalatı
ĠĢlemleri(CNC )
Muhasebe
Modül2010)Bilgisayarlı Makine3 Ġmalatı
ĠĢlemleri(CNC )
ÇalıĢmaĠĢlemleri(CNC
Hukuku
Modül2010)Bilgisayarlı
Modül2010)Bilgisayarlı
Makine4 Ġmalatı
)
ĠĢletme ĠĢlemleri(CNC )
Modül2010)Bilgisayarlı
Makine İmalatı
Makine5 Ġmalatı
ĠĢ ve Ġnsan
ĠliĢkileri
Modül2010)Bilgisayarlı
Makine6 Ġmalatı
ĠĢlemleri(CNC
)
İşlemleri(CNC )
7
Ġnsan
Sağlığı
ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Bilgisayarlı Makine Ġmalatı ĠĢlemleri(CNC
)
Bilg.Say.Denetim
Tezgah )ĠĢlemleri2
Modül2010)Bilgisayarlı Makine8 Ġmalatı
ĠĢlemleri(CNC
Uygulama
Modül2010)Bilgisayarlı Makine9 Ġmalatı
ĠĢlemleri(CNC )
1 SĠGORTA VE VERGĠ MEVZUATI
MODÜL)TORNACILIK
2 EKONOMĠ
MODÜL)TORNACILIK
3 MUHASEBE
MODÜL)TORNACILIK
4 ÇALIġMA HUKUKU
MODÜL)TORNACILIK
5 ĠġLETME
MODÜL)TORNACILIK
MODÜL) TORNACILIK
6 Ġġ VE ĠNSAN ĠLĠġKĠLERĠ
MODÜL)TORNACILIK
7 ĠNSAN SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
MODÜL)TORNACILIK
8 BĠLG.SAYISAL DENETĠM TEZG. ĠġL.
MODÜL)TORNACILIK
9 ĠMALAT ĠġLEMLERĠ
MODÜL)TORNACILIK
10 UYGULAMA
MODÜL)TORNACILIK
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Makine Bakım Onarım
2 Ekonomi
Modül2010)Makine Bakım Onarım
3 Muhasebe
Modül2010)Makine Bakım Onarım
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Makine Bakım Onarım
5 ĠĢletme
Modül2010)Makine
Bakım
Modül2010)Makine Bakım Onarım
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Makine
Bakım Onarım
Onarım
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Makine Bakım Onarım
8 Bilgisayarlı Çizim ve Cam Uygulam2
Modül2010)Makine Bakım Onarım
9 Teknik Yabancı Dil(Ġngilizce)2
Modül2010)Makine Bakım Onarım
10 Uygulama
Modül2010)Makine Bakım Onarım
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
SINAVIN
ġEKLĠ Ö.S
YAPILACAĞI YER
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
16
17
18
19
20
23
24
20
23
24
25
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
13:00
YAZILI
UYG.
3 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
20
23
24
13
16
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
13:00
13:00
13:00
13:00
14:00
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
7 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
16
17
18
19
20
23
24
17
18
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
17 /2/2015
19 /2/2015
13:00 YAZILI
13:00 YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
23 /2/2015
14:00 YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSİN
SIN.TARĠHĠ SAAT
DERSĠN ADI
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Konstrüksiyon
Modül2010)Çelik
2 Ekonomi
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
3 Muhasebe
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
Modül2010)Mobilya
5 ĠĢletme
Modül2010)Çelik
Modül2010)Çelik
Konstrüksiyon
İmalatı
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Çelik
Konstrüksiyon
Konstrüksiyon
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
8 Ġleri Düzeyde Metal ĠĢleme
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
9 Oksi-Gaz Kaynağı
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
10
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon Uygulama
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Kaynakçılık
2 Ekonomi
Modül2010)Kaynakçılık
3 Muhasebe
Modül2010)Kaynakçılık
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Kaynakçılık
5 ĠĢletme
Modül2010)Kaynakçılık
Modül2010)Kaynakçılık
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Kaynakçılık
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Kaynakçılık
8 Soğuk ġekillendirme
Modül2010)Kaynakçılık
9 Metal Yüzey ĠĢlemleri
Modül2010)Kaynakçılık
10
Uygulama
Modül2010)Kaynakçılık
1 ve
Sigorta
ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
Onarımcılığı
2 ve
Ekonomi
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
Onarımcılığı
3 ve
Muhasebe
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
Onarımcılığı
4 ve
ÇalıĢma
Hukuku
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
Onarımcılığı
Modül2010)İş Makineleri
5 ve
ĠĢletme
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
Onarımcılığı
Bakım ve Onarımcılığı
6 ve
ĠĢ ve
Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
Onarımcılığı
7 ve
Ġnsan
Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
Onarımcılığı
8 ve
Motorlu
Araçlarda Arıza TeĢhisi
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
Onarımcılığı
9
Uygulama
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım ve Onarımcılığı
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
2 Ekonomi
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
3 Muhasebe
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
Modül2010)Motosiklet
5 ĠĢletme
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
Tamirciliği
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
8 Motorlu Araçlarda Arıza TeĢhisi
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
9 Uygulama
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
2 Ekonomi
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
3 Muhasebe
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
5 ĠĢletme
Modül2010)Otomotiv
Modül2010)Otomotiv
Boyacılığı
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Otomotiv
Boyacılığı
Boyacılığı
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
8 Yama Teknikleri
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
9 Hasarlı Parça Boyama Teknikl
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
10 Uygulama
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
2 Ekonomi
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
3 Muhasebe
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
Modül2010)Otomotiv
5 ĠĢletme
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
Mekanikerliği
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
8 Motorlu Araçlarda Arıza TeĢhisi
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
9 Uygulama
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
16
17
18
19
20
23
24
16
17
18
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
SINAVIN
ġEKLĠ Ö.S
YAPILACAĞI YER
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
23 /2/2015
24 /2/2015
14:00 YAZILI
14:00 YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
18
16
17
18
19
20
23
24
16
17
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
UYG.
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
18
16
17
18
19
20
23
24
25
19
20
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
UYG.
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
23 /2/2015
13:00
UYG.
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSİN
SIN.TARĠHĠ SAAT
DERSĠN ADI
1 ve
Sigorta
ve Vergi Mevzuatı
Ayarcılığı
Lastikçilik
Modül2010)Ön Düzen
2 ve
Ekonomi
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
Lastikçilik
3 ve
Muhasebe
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
Lastikçilik
4 ve
ÇalıĢma
Hukuku
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
Lastikçilik
Modül2010)Ön Düzen
Modül2010)Mobilya
5 ve
ĠĢletme
Modül2010)Ön
Düzen Ayarcılığı
Lastikçilik
Ayarcılığı ve Lastikçilik
İmalatı
6 ve
ĠĢ ve
Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Ön
Düzen Ayarcılığı
Lastikçilik
7 ve
Ġnsan
Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
Lastikçilik
8 ve
Ön Lastikçilik
Düzen Ayarları
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
9 ve
Uygulama
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
Lastikçilik
1
Sigorta
ve Vergi
Mevzuatı
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve Yan Ürünleri
SatıĢ
Elemanlığı
Ekonomi
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 2Yan
Ürünleri SatıĢ Elemanlığı
Muhasebe
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 3Yan
Ürünleri SatıĢ Elemanlığı
ÇalıĢma
Hukuku
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 4Yan
Ürünleri
SatıĢ Elemanlığı
Modül2010)Ayakkabı
ĠĢletme
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 5Yan
Ürünleri SatıĢ Elemanlığı
,Deri ve Yan Ürünleri
ĠĢ ve
Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 6Yan
Ürünleri
SatıĢ Elemanlığı
Satış Elemanlığı
Ġnsan
SağlığıSatıĢ
ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 7Yan
Ürünleri
Elemanlığı
Stok
KontrolüSatıĢ Elemanlığı
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 8Yan
Ürünleri
SatıĢ
ĠĢlemlerinde
Kullan.
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 9Yan
Ürünleri
SatıĢBilgisayar
Elemanlığı
10
Uygulama
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve Yan Ürünleri SatıĢ Elemanlığı
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği2 Ekonomi
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği3 Muhasebe
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Kantin
Modül2010)Kantin
ĠĢletmeciliği5 ĠĢletme
Modül2010)Kantin
ĠĢletmeciliği6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
İşletmeciliği
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği8 Stok Kontrolü
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği9 SatıĢ ĠĢlemlerinde Bilgisayar Kullan.
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği10 Uygulama
1 Sigorta
ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Meyve ve Sebze SatıĢ
Elemanlığı
2 Ekonomi
Modül2010)Meyve ve Sebze SatıĢ
Elemanlığı
3 Muhasebe
Modül2010)Meyve ve Sebze SatıĢ
Elemanlığı
4 ÇalıĢma
Hukuku
Modül2010)Meyve ve Sebze SatıĢ
Elemanlığı
5 ĠĢletme
Modül2010)MeyveveveSebze SatıĢ
Modül2010)Meyve
Elemanlığı
6 ĠĢ ve
Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Meyve
ve Sebze SatıĢ
Elemanlığı
Sebze Satış Elemanlığı
7 Ġnsan
Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Meyve ve Sebze SatıĢ
Elemanlığı
8 Stok
Kontrolü
Modül2010)Meyve ve Sebze SatıĢ
Elemanlığı
9 SatıĢ
ĠĢlemlerinde Bilgisayar Kullan.
Modül2010)Meyve ve Sebze SatıĢ
Elemanlığı
10 Uygulama
Modül2010)Meyve ve Sebze SatıĢ
Elemanlığı
1 Sigorta
ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
Elemanlığı
2 Ekonomi
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
Elemanlığı
3 Muhasebe
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
Elemanlığı
4 ÇalıĢma
Hukuku
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
Elemanlığı
5 ĠĢletme
Modül2010)TarımÜrünleri SatıĢ
Modül2010)Tarım
Elemanlığı
6 ĠĢElemanlığı
ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Tarım
Ürünleri SatıĢ
Ürünleri Satış Elemanlığı
7 Ġnsan
Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
Elemanlığı
8
Stok
Kontrolü
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ Elemanlığı
9 SatıĢ
ĠĢlemlerinde Bilgisayar Kullan.
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
Elemanlığı
10 Uygulama
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
Elemanlığı
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
2 Ekonomi
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
3 Muhasebe
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
Modül2010)Isıtma ve
5 ĠĢletme
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
Sıhhi Tesisat
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
8 Maliyet Hesabı
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
9 Uygulama
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
16
17
18
19
20
23
24
24
20
16
17
18
19
20
23
24
16
17
20
16
17
18
19
20
23
24
16
17
24
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
SINAVIN
ġEKLĠ Ö.S
YAPILACAĞI YER
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
23 /2/2015
14:00 YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
16
17
18
19
20
23
24
16
17
19
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
24 /2/2015
14:00 YAZILI
1 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
Modül2010)AĢçılık
Modül2010)AĢçılık
Modül2010)AĢçılık
Modül2010)AĢçılık
Modül2010)Mobilya
Modül2010)AĢçılık
Modül2010)Aşçılık
İmalatı
Modül2010)AĢçılık
Modül2010)AĢçılık
Modül2010)AĢçılık
Modül2010)AĢçılık
Modül2010)AĢçılık
Modül2010)Fırıncılık
Modül2010)Fırıncılık
Modül2010)Fırıncılık
Modül2010)Fırıncılık
Modül2010)Fırıncılık
Modül2010)Fırıncılık
Modül2010)Fırıncılık
Modül2010)Fırıncılık
Modül2010)Fırıncılık
Modül2010)Fırıncılık
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSİN
SIN.TARĠHĠ SAAT
DERSĠN ADI
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
2 Ekonomi
3 Muhasebe
4 ÇalıĢma Hukuku
5 ĠĢletme
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
8 Uluslar Arası Öz.Çorb.ve Açık Büfe
9 Özel Servis Yiyecekleri
10 Uygulama
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
2 Ekonomi
3 Muhasebe
4 ÇalıĢma Hukuku
5 ĠĢletme
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
8 Ekmek Üretiminde Düzenlemeler
9 Uygulama
16
17
18
19
20
23
24
20
23
24
16
17
18
19
20
23
24
16
17
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
SINAVIN
ġEKLĠ Ö.S
5 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
5 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
5 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
4 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
4 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
4 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
4 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
5 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
4 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
5 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
YAZILI
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
UYG.
2 Ş.Ö.F.T.MES.EĞT.MERKEZİ
NOT: 1-Sınava Giriş Belgesi (Kimlik) olmayan sınava alınmayacaktır.
2-Uygulama sınavı sanayi temsilcilerinin işyerlerinde yapılabilecektir.
3-Sanayi temsilcileri meslek derslerinde komisyon üyesidir.
4-Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacaktır.
5-Merkez Müdürü SINAV KOMİSYONU BAŞKANIDIR.
6-Komisyon üyesi gelmeyen sınavlarda Md.Yardımcıları komisyon üyesi olabileceklerdir.
,,,,,,/02/2015
Mehmet ANIZ
Müdür Yardımcısı
,,,,,,/02/2015
Fuat KARACİF
Merkez Müdürü
YAPILACAĞI YER
YAZILI
Download

meslek meslek dalları dalları sn dersġn adı sınavı yapılacak dersin